ITIL Service Lifecycle

De 5 kurserna inom Service Lifecycle riktar sig till deltagare som behöver kunskaper om praxis och tillämpning inom ITIL Service Lifecycle.

Primärt fokus är ledningsperspektivet för Service Management. Varje kurs bygger på en bok ur ITILs Core böcker. Enstaka kurser kan även tas för den som arbetar i ett visst steg i Livscykeln.

Kurserna omfattar även utmaningar, risker, organisation, teknologi, att ta hänsyn till vid genomförande och kritiska framgångsfaktorer för respektive fas i livscykeln.

Boka i tid

ITIL-certifiering behöver du boka minst en vecka i förväg. Priset gäller certifiering i samband med kurs.

Service Strategy

En förkunskapstitel, en kurs och ett test krävs.

Steg Test Testkod
 1. Ingångskrav: Certifierad på Foundation-nivå

 2. 1
  ITIL Service Strategy

  Test

  Obligatorisk kurs: 

  ITIL® Lifecycle stream: Service Strategy

  Kursen riktar sig till IT-ledning, verksamhetsutvecklare, tjänsteägare, controllers och AO-ansvariga.

  Arbeta med tjänstestrategier, definiera tjänster och marknader, utföra strategiska analyser, tillämpa Financial Management, hantera efterfrågan och driva strategi genom livscykeln.

 3. Certifierad inom:

  Service Strategy

Service Design

En förkunskapstitel, en kurs och ett test krävs.

Steg Test Testkod
 1. Ingångskrav: Certifierad på Foundation-nivå

 2. 1
  ITIL Service Design

  Test

  Obligatorisk kurs:

  ITIL® Lifecycle stream: Service Design

  Kursen riktar sig till arkitekter, tjänsteansvariga, processansvariga, chefer på IT samt personal ansvariga för och/eller involverade i säkerhet och kvalitet.

 3. Certifierad inom:

  Service Design

Service Transition

En förkunskapstitel, en kurs och ett test krävs.

Steg Test Testkod
 1. Ingångskrav: Certifierad på Foundation-nivå

 2. 1
  ITIL Service Transition

  Test

  Obligatorisk kurs:

  ITIL® Lifecycle stream: Service Transition

  Kursen riktar sig till processansvariga, chefer på IT samt personal ansvariga för och/eller involverade i test, utbildning och kvalitet.

 3. Certifierad inom:

  Service Transition

Service Operation

En förkunskapstitel, en kurs och ett test krävs.

Steg Test Testkod
 1. Ingångskrav: Certifierad på Foundation-nivå

 2. 1
  ITIL Service Operation

  Test

  Obligatorisk kurs:

  ITIL® Lifecycle stream: Service Operation

  Kursen riktar sig till processansvariga, chefer på IT samt personal ansvariga för och/eller involverade i drift och förvaltning.

 3. Certifierad inom:

  Service Operation

Continual Service Improvement

En förkunskapstitel, en kurs och ett test krävs.

Steg Test Testkod
 1. Ingångskrav: Certifierad på Foundation-nivå

 2. 1
  ITIL Continual Service Improvement

  Test

  Obligatorisk kurs:

  ITIL® Lifecycle stream: Continual Service Improvement

  Kursen riktar sig till process & verksamhetsansvariga, chefer på IT, controllers samt kvalitets och tjänsteansvariga.

 3. Certifierad inom:

  Continual Service Improvement

Om certifieringen

Pris: 2950 kr per test

exklusive moms

Nivå Intermediate
Antal test 5 st
Kurser 5 st

Boka certifiering

Du kan boka ett eller flera test och tillhörande kurser för denna certifiering.