Enhanced by Cornerstone

Vi har utvecklat utbildingskonceptet Enhanced by Cornerstone, EBC, vilket innebär att vi omarbetar utbildningar från Microsoft med flera till att få ett nytt och bättre kursmål.

Vi vill erbjuda våra kunder utbildningar som leder till en ökad effekt av genomförd kompetenshöjning – inte bara allmänna kunskaper i en produkts eller leverantörs teknik. Syftet har helt enkelt varit kurser som ger dig applicerbar praktisk kunskap.

Därför utvecklade vi EBC-modellen som ett sätt att förbättra och vidareutveckla leverantörernas utbildningar till att bättre passa in på elevernas behov.

Var kurs har fått sin unika behandling för att stödja EBC konceptets vision. Detta kan röra sig om:

  • Koncentrera var kurs på färre områden och gör den på så vis kortare och i många fall djupare.
  • Addera ytterligare praktiska arbetsuppgifter till kurserna som relaterar till verkliga situationer.
  • Bygg in mer information om ”Best Practise”, ge eleven kunskaper för att sätta igång direkt när de är tillbaka utefter samlad erfarenhet.
  • Lyft ut delar eller moduler vilka vi av erfarenhet vet inte är applicerbara på den svenska marknaden.
  • Addera material från andra kurser.
  • Producera eget kompletterande material.

Effekten

Läs mer under respektive utbildning vilka förändringar den har genomgått för att erhålla EBC-stämpeln. Effekten av EBC i förhållande till annan utbildning blir:

  • Du behöver inte vara borta från arbetet lika länge.
  • Du blir mer effektiv.
  • Du gör färre fel.
  • Du kommer igång snabbare efter utbildningen.