Fyra steg till en framgångsrik UX - Föreläsning/Workshop

9 oktober kl 17, Borgarfjordsgatan 4 i Kista.

UX (User eXperience) eller på svenska “användarupplevelse” har de senaste åren blivit ett allt mer prioriterat område vid utveckling av tjänster och produkter. Det finns en växande insikt att en väl utformad UX är en viktig framgångsfaktor. Men hur uppnår man då en framgångsrik UX?

I denna föreläsning ska vi diskutera och arbeta med fyra områden för att uppnå det.

Denna föreläsning är lika mycket föreläsning som workshop. Vi diskuterar utifrån era förutsättningar för ert eget UX-arbete hur ni kan utveckla och skapa en framgångsrik UX. Utgångspunkterna för föreläsningen är fyra områden för att nå en högkvalitativ upplevelse av en tjänst eller produkt:

  • Organisatorisk mognad - Vilken mognadsgrad har er organisation när det gäller UX?
  • UX som hantverk - Hur arbetar ni faktiskt med UX idag?
  • UX i agila processer - Hur fungerar UX arbetet i relation till era övriga utvecklingsprocesser?
  • UX-ares roll i olika delar av utvecklingen - Vilka typer av UX-are har ni anlitat och till vad använder ni dem?

Genom att ge början på svar på dessa fyra frågor är vår målsättning att ni får med er idéer och inspiration för hur ni kan arbeta vidare för att utveckla ert arbete inom UX.

Ulf Winroth

Ulf Winroth har sedan mitten av 90-talet arbetat med användarnas upplevelse av IT i form av användbarhet, tjänstekvalitet och User Experience (UX). Hans arbete har tonvikt på analyser från idé till utvärdering av färdig tjänst. De kunder som har dragit nytta av hans kompetens kommer från många olika branscher och områden, allt från små startups till internationella företag som Scania och olika myndigheter som Skatteverket och Försvarsmakten.

Ulf utgår alltid från ett holistiskt arbetssätt utifrån människans förutsättningar, behov och drömmar i relation till organisatoriska behov och möjligheterna med modern IT.

Roller han känner sig bekväm i är UX-analytikern, Interaktionsdesigner och utbildare.

Sinclair Andersen

Sinclair Andersen har även han arbetat med användbarhetsfrågor sedan mitten av 90-talet, bland annat som European Usability Director på D'Arcy Interactive. Han var tidigt med och byggde upp flera banktjänster men har arbetat med ett brett spann av kunder. Sinclair har även arbetat många år med tillgänglighetsfrågor och är medförfattare till rapporten "Definition av Räckvidd: Hur mäter vi att e-demokratins räckvidd?".

Sinclair brukar beskrivas som pragmatisk och flexibel. Han trivs i rollen som analytiker, utbildare och gillar fortfarande skarpt att genomföra prototyptester med användare.

Datum: 9 oktober

Tid: 
17.00 – 17.30 Lättare mat och mingel
17.30 – 19.00 Föreläsning

Plats: Stockholm, Borgarfjordsgatan 4 i Kista, våning 4

Pris: Kostnadsfritt
Vi förbehåller oss rätten att vid avbokning senare än 24 timmar innan debitera 300 kronor.

Vägen till en framgångsrik UX - Organisatorisk mognad, hantverk, processer och kompetens

UX (User eXperience) eller på svenska “användarupplevelse” har de senaste åren blivit ett allt mer prioriterat område vid utveckling av tjänster och produkter. Det finns en växande insikt att en väl utformad UX är en viktig framgångsfaktor. Detta stöds av forskning som ända tillbaka till början av 90-talet visar att dålig eller bristfällig UX är det vanligaste skälet till att en tjänst misslyckas. Så är fallet än idag. Det handlar om allt från extremt svåranvända journalsystem till appar som ingen vill använda.