Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® 4 Foundation Populär

3 dagar

19950 kr

Kod: AK6401

Datum: 7 januari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att du skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Göteborg 7 januari, 7 januari, 3 februari, 2 mars, 2 mars, 23 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Malmö 7 januari, 3 februari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Stockholm 7 januari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti
Linköping 7 januari, 3 februari, 2 mars, 23 mars, 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 17 augusti

ITIL® Foundation

3 dagar

19950 kr

Kod: AK6101

Datum: 16 december, 13 januari, 3 februari, 9 mars, fler

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Stockholm 16 december, 13 januari, 3 februari, 9 mars, 27 april, 15 juni
Malmö 13 januari, 13 januari, 3 februari, 9 mars, 9 mars, 27 april, 15 juni
Göteborg 13 januari, 3 februari, 9 mars, 27 april, 27 april, 15 juni
Linköping 13 januari, 3 februari, 9 mars, 27 april, 15 juni

ITIL® 4 - Managing Professional (MP) Transition Module

5 dagar

31950 kr

Kod: AK6410

Datum: 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni

Denna bridge-kurs till ITIL 4 Managing Professional är utformad för att du som redan har merparten av kunskaperna inom ITIL v3 Expert skall kunna lyfta din kompetens till nivån Managing Professional MP inom ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni
Linköping 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni
Umeå 20 januari, 16 mars, 4 maj, 22 juni
Göteborg 20 januari, 16 mars, 16 mars, 4 maj, 22 juni, 22 juni

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 20 januari, 10 februari, 16 mars, 20 april, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Göteborg 16 mars, 2 november
Stockholm 20 januari, 10 februari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 7 december
Båstad 20 januari, 20 april, 22 juni, 28 september, 16 november

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 9 mars, 4 maj, 29 juni

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Göteborg 9 mars, 9 mars, 4 maj, 29 juni
Malmö 9 mars, 4 maj, 4 maj, 29 juni
Stockholm 9 mars, 4 maj, 29 juni
Linköping 9 mars, 4 maj, 29 juni

ITIL® 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

13950 kr

Kod: AK6402

Datum: 20 december, 6 februari, 26 mars

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 december, 6 februari, 26 mars
Umeå 20 december, 6 februari, 26 mars
Linköping 20 december, 6 februari, 26 mars
Göteborg 20 december, 6 februari, 26 mars, 26 mars

DevOps Fundamentals

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6601

Datum: 16 december, 20 februari, 18 maj

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 16 december, 20 februari, 18 maj
Linköping 16 december, 20 februari, 18 maj
Umeå 16 december, 20 februari, 18 maj
Göteborg 16 december, 20 februari, 18 maj

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 20 januari, 2 mars, 27 april, 22 juni

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Stockholm 20 januari, 2 mars, 27 april, 22 juni
Linköping 27 april
Malmö 2 mars, 27 april, 22 juni
Göteborg 20 januari, 27 april, 27 april, 22 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 17 december, 30 januari, 8 april, 11 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 17 december, 30 januari, 8 april, 11 juni
Göteborg 17 december, 30 januari, 11 juni
Malmö 17 december, 8 april, 11 juni
Linköping 17 december

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 22 januari, 17 februari, 16 mars, 14 april, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 22 januari, 17 februari, 16 mars, 14 april, 18 maj, 29 juni
Göteborg 22 januari, 16 mars, 14 april, 29 juni
Malmö 17 februari, 18 maj

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 3 februari, 14 april, 24 juni

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 3 februari, 14 april, 24 juni
Göteborg 3 februari, 3 februari, 14 april
Malmö 3 februari, 14 april, 14 april
Linköping 3 februari, 14 april

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 16 december, 5 februari, 4 maj, 29 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 16 december, 5 februari, 4 maj, 29 juni
Göteborg 16 december, 5 februari
Malmö 16 december, 4 maj
Linköping 16 december

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 4 mars, 11 juni

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Stockholm 4 mars, 11 juni
Umeå 4 mars, 11 juni
Linköping 4 mars, 11 juni
Malmö 4 mars, 11 juni, 11 juni

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: 2 mars, 9 juni

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 2 mars, 9 juni
Umeå 2 mars, 9 juni
Linköping 2 mars, 9 juni
Malmö 2 mars, 9 juni, 9 juni

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 12 mars, 11 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 12 mars, 11 juni
Göteborg 12 mars, 11 juni
Malmö 12 mars, 11 juni
Umeå 12 mars, 11 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6211

Datum: 8 januari, 6 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 8 januari, 6 april
Göteborg 8 januari, 6 april
Malmö 8 januari, 6 april
Umeå 8 januari, 6 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6213

Datum: 10 februari, 20 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 10 februari, 20 april
Göteborg 10 februari, 20 april
Malmö 10 februari, 20 april
Umeå 10 februari, 20 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6214

Datum: 17 februari, 25 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 17 februari, 25 maj
Linköping 17 februari, 25 maj
Umeå 17 februari, 25 maj
Malmö 17 februari, 25 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

21450 kr

Kod: AK6215

Datum: 24 februari, 1 juni

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 24 februari, 1 juni
Umeå 24 februari, 1 juni
Linköping 24 februari, 1 juni
Malmö 24 februari, 1 juni

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

25450 kr

Kod: AK6223

Datum: 10 februari, 20 april

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 10 februari, 20 april
Göteborg 10 februari, 20 april
Malmö 10 februari, 20 april
Linköping 10 februari, 20 april