Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 14 januari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 14 januari, 14 januari, 4 februari, 25 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 1 april, 23 april, 13 maj, 13 maj, 3 juni, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 12 augusti
Malmö 14 januari, 4 februari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Stockholm 14 januari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Linköping 14 januari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 14 januari, 4 februari, 4 mars, 15 april, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 14 januari, 4 februari, 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Göteborg 14 januari, 14 januari, 4 februari, 4 mars, 4 mars, 6 maj, 6 maj, 24 juni, 24 juni
Malmö 14 januari, 4 februari, 4 februari, 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Linköping 14 januari, 4 februari, 4 mars, 6 maj, 24 juni

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 14 februari, 3 april, 21 maj, 13 juni

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Göteborg 14 februari, 14 februari, 3 april, 3 april, 21 maj, 13 juni, 13 juni
Malmö 14 februari, 14 februari, 3 april, 21 maj, 13 juni, 13 juni
Stockholm 14 februari, 3 april, 21 maj, 13 juni
Linköping 14 februari, 3 april, 21 maj, 13 juni

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 23 januari, 11 mars, 27 maj, 17 juni

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 23 januari, 11 mars, 27 maj, 17 juni
Umeå 23 januari, 11 mars, 27 maj, 17 juni
Linköping 23 januari, 11 mars, 27 maj, 17 juni
Malmö 23 januari, 11 mars, 27 maj, 27 maj, 17 juni

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 20 maj, 24 juni, 26 augusti, 30 september, 14 oktober, 4 november, 18 november
Båstad 14 januari, 8 april, 24 juni, 30 september, 18 november
Göteborg 11 mars, 4 november

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 11 februari, 8 april, 17 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Göteborg 11 februari, 11 februari, 8 april, 17 juni, 17 juni
Malmö 11 februari, 11 februari, 8 april, 8 april, 17 juni
Stockholm 11 februari, 8 april, 17 juni
Linköping 11 februari, 8 april, 17 juni

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 7 februari, 4 april, 16 maj

En 2-dagars kurs som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Malmö 7 februari, 7 februari, 4 april, 16 maj
Göteborg 7 februari, 4 april, 4 april, 16 maj, 16 maj
Stockholm 7 februari, 4 april, 16 maj
Linköping 7 februari, 4 april, 16 maj

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 28 januari, 25 april, 23 maj

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 28 januari, 28 januari, 25 april, 23 maj, 23 maj
Malmö 28 januari, 25 april, 25 april, 23 maj
Stockholm 28 januari, 25 april, 23 maj
Linköping 28 januari, 25 april, 23 maj

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 7 februari, 1 april, 10 juni

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Göteborg 7 februari, 7 februari, 1 april, 10 juni, 10 juni
Malmö 7 februari, 1 april, 1 april, 10 juni
Stockholm 7 februari, 1 april, 10 juni
Linköping 7 februari, 1 april, 10 juni

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 4 mars, 23 april, 24 juni

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 4 mars, 23 april, 24 juni
Umeå 4 mars, 23 april, 24 juni
Malmö 4 mars, 23 april, 23 april, 24 juni
Linköping 4 mars, 23 april, 24 juni

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 8 mars, 20 maj

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Göteborg 8 mars, 8 mars, 20 maj, 20 maj
Malmö 8 mars, 8 mars, 20 maj, 20 maj
Stockholm 8 mars, 20 maj
Linköping 8 mars, 20 maj

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dagar

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 30 januari, 13 maj

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Göteborg 30 januari, 30 januari, 13 maj
Malmö 30 januari, 13 maj, 13 maj
Stockholm 30 januari, 13 maj
Linköping 30 januari, 13 maj

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 8 februari, 5 april

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings och driftsavdelningar. Läs mer

Malmö 8 februari, 5 april, 5 april
Göteborg 8 februari, 8 februari, 5 april
Stockholm 8 februari, 5 april
Linköping 8 februari, 5 april

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 14 januari, 14 februari, 8 april, 20 maj, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 14 januari, 14 februari, 8 april, 20 maj, 10 juni, 8 juli
Malmö 14 februari, 20 maj
Göteborg 8 april, 10 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 11 februari, 15 april

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 11 februari, 15 april
Umeå 11 februari, 15 april
Linköping 11 februari, 15 april
Malmö 11 februari, 15 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 18 februari, 27 maj

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 18 februari, 27 maj
Umeå 18 februari, 27 maj
Linköping 18 februari, 27 maj
Malmö 18 februari, 27 maj

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 24 januari, 13 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 24 januari, 13 juni
Göteborg 24 januari, 13 juni
Linköping 24 januari, 13 juni
Malmö 24 januari, 13 juni

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 27 februari, 17 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 27 februari, 17 juni
Umeå 27 februari, 17 juni
Linköping 27 februari, 17 juni
Malmö 27 februari, 17 juni

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 11 februari, 15 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 11 februari, 15 april
Göteborg 11 februari, 15 april
Malmö 11 februari, 15 april
Linköping 11 februari, 15 april

GDPR - Introduktion till dataskyddsförordningen

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 7 februari, 4 april

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 7 februari, 4 april
Umeå 7 februari, 4 april
Malmö 7 februari, 4 april
Linköping 7 februari, 4 april