Affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Referenskunder

Referenskunder

Bland våra referenser hittar du tidigare deltagare och deras upplevelser från sin utbildning hos oss. 

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 26 mars, 4 april, 9 april, 23 april, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 26 mars, 4 april, 9 april, 23 april, 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Stockholm 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Malmö 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 3 september, 17 september, 1 oktober, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Linköping 4 april, 9 april, 7 maj, 28 maj, 18 juni, 2 juli, 6 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 26 mars, 9 april, 2 maj, 14 maj, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 26 mars, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli
Göteborg 26 mars, 9 april, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 11 juni, 2 juli, 2 juli
Malmö 26 mars, 2 maj, 14 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli, 2 juli
Linköping 26 mars, 2 maj, 28 maj, 11 juni, 2 juli

ITIL Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 26 april, 31 maj, 14 juni, 28 juni, fler

En 2-dagars kurs som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 26 april, 31 maj, 14 juni, 5 juli, 6 september, 1 november, 1 november
Stockholm 31 maj, 5 juli, 6 september, 1 november
Malmö 31 maj, 28 juni, 5 juli, 6 september, 6 september, 1 november
Linköping 31 maj, 5 juli, 6 september, 1 november

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 22 mars, 2 maj, 17 maj, 28 juni, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Göteborg 22 mars, 2 maj, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Malmö 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti
Linköping 22 mars, 17 maj, 28 juni, 23 augusti

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 9 april, 7 maj, 21 maj, 18 juni, fler

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 9 april, 18 juni, 13 augusti
Göteborg 9 april, 7 maj, 18 juni, 13 augusti
Malmö 9 april, 21 maj, 18 juni, 13 augusti
Linköping 9 april, 18 juni, 13 augusti

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 16 april, 21 maj, 25 juni, 27 augusti, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 16 april, 21 maj, 25 juni, 27 augusti, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december
Göteborg 16 april, 5 november
Båstad 25 juni, 1 oktober, 19 november

Så anpassar du dig till GDPR (Dataskyddsförordningen) - Introduktion

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 9 april, 25 april, 26 april, 30 maj, fler

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 9 april, 26 april, 30 maj, 12 juni
Linköping 25 april, 26 april, 12 juni
Malmö 26 april, 12 juni
Göteborg 26 april, 12 juni

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 19 april, 23 april, 26 april, 28 juni

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Linköping 19 april, 26 april, 28 juni
Göteborg 23 april, 26 april, 28 juni
Stockholm 26 april, 28 juni
Malmö 26 april, 28 juni

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 12 april, 31 maj, 11 juni

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 12 april, 11 juni
Göteborg 12 april, 11 juni, 11 juni
Malmö 12 april, 31 maj, 11 juni
Linköping 12 april, 11 juni

Värdeskapande kundsupport och kommunikation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 16 april, 4 juni, 20 juni

Att kunna ge värdeskapande kundsupport och service handlar om förmågan att kunna bemöta kunden och dennes ärende på ett sätt som leder till den nytta som både kunden och din egen verksamhet vill uppnå. För att lyckas med en värdeskapande kundsupport över tid behövs kompetens. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. När den tanken blir till insikt och sen kompetens att hantera situationen får du tillbaka en kund med positiva känslor för både dig och den verksamhet du representerar. En upplevelse och en drivkraft, vars värdeskapande hantering leder till fler nöjda kunder. Läs mer

Stockholm 16 april, 20 juni
Göteborg 16 april, 4 juni, 20 juni
Malmö 16 april, 20 juni
Linköping 16 april, 20 juni

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 16 april, 28 maj, 18 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Malmö 16 april, 28 maj, 18 juni
Göteborg 16 april, 18 juni
Stockholm 18 juni
Linköping 18 juni

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 14 maj

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 14 maj
Göteborg 14 maj, 14 maj
Malmö 14 maj, 14 maj
Linköping 14 maj

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 21 maj, 14 juni

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Göteborg 21 maj, 14 juni
Stockholm 14 juni
Malmö 14 juni, 14 juni
Linköping 14 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 3 maj, 31 maj

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 3 maj, 31 maj
Stockholm 31 maj
Malmö 31 maj
Linköping 31 maj

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 23 april, 17 maj

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 23 april
Göteborg 23 april
Malmö 23 april
Linköping 23 april, 17 maj

Vinnande ledarskap

3 dagar

24900 kr

Kod: AK303

Datum: 7 maj, 22 maj

Lär dig att organisera, leda och utveckla människor samt få en förståelse för hur du kan anpassa ditt ledarskap för att nå resultat. Kursen ger dig konkreta metoder och verktyg som hjälper dig att driva en operativ verksamhet på ett affärsmässigt och professionellt sätt. Du tar med dig ett bättre självförtroende i din roll som chef och en förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. Läs mer

Stockholm 7 maj
Göteborg 7 maj, 22 maj
Malmö 7 maj
Linköping 7 maj

Kanban Fundamentals

2 dagar

17450 kr

Kod: AK122

Datum: 19 april, 15 maj

Kanban är en metod som avser att identifiera, prioritera och åtgärda moment i en process för att exempelvis få ett agilt projekt att flyta på effektivt. Kursen fokuserar på att ge dig de grundläggande verktygen för att komma igång med Kanban och därigenom driva de viktigaste förändringarna i ert arbetssätt. Den tar även upp hur Kanban kan kombineras med andra agila metoder. Läs mer

Göteborg 19 april, 15 maj
Stockholm 15 maj
Malmö 15 maj
Linköping 15 maj

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 3 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 3 maj
Göteborg 3 maj
Malmö 3 maj
Linköping 3 maj

ITIL Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 26 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 26 mars
Göteborg 26 mars
Malmö 26 mars
Linköping 26 mars

ITIL Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 11 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 11 juni
Göteborg 11 juni
Malmö 11 juni
Linköping 11 juni