Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL 4 Foundation Populär

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 13 maj, 22 maj, 3 juni, 3 juli, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Göteborg 13 maj, 13 maj, 22 maj, 3 juni, 3 juli, 19 augusti, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 7 oktober, 28 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 11 december, 6 januari
Malmö 13 maj, 3 juni, 3 juni, 3 juli, 19 augusti, 9 september, 9 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 18 november, 11 december, 6 januari
Stockholm 13 maj, 3 juni, 3 juli, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 11 december, 6 januari
Umeå 13 maj, 3 juni, 3 juli, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 6 januari

ITIL® Foundation

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 17 juni, 8 juli, 12 augusti, 2 september, fler

Denna ITIL 2011 Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 17 juni, 8 juli, 8 juli, 12 augusti, 12 augusti, 2 september, 23 september, 16 oktober, 16 oktober, 4 november, 25 november, 25 november, 16 december
Malmö 17 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti, 2 september, 2 september, 23 september, 16 oktober, 4 november, 4 november, 25 november, 16 december, 16 december
Stockholm 17 juni, 8 juli, 12 augusti, 2 september, 23 september, 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december
Linköping 17 juni, 8 juli, 12 augusti, 2 september, 23 september, 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 6 maj, 24 juni, 19 augusti, 18 september, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Göteborg 6 maj, 24 juni, 24 juni, 19 augusti, 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 13 november, 11 december, 11 december
Malmö 24 juni, 19 augusti, 18 september, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december
Stockholm 24 juni, 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december
Linköping 24 juni, 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 27 maj, 17 juni, 25 september, 23 oktober, fler

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 27 maj, 17 juni, 25 september, 23 oktober, 18 november, 11 december
Malmö 27 maj, 27 maj, 17 juni, 25 september, 23 oktober, 23 oktober, 18 november, 11 december
Linköping 27 maj, 17 juni, 25 september, 23 oktober, 18 november, 11 december
Göteborg 27 maj, 17 juni, 17 juni, 25 september, 25 september, 23 oktober, 18 november, 18 november, 11 december

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 25 april, 23 maj, 5 september, 17 oktober, fler

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 25 april, 23 maj, 23 maj, 5 september, 5 september, 17 oktober, 19 december, 19 december
Malmö 25 april, 23 maj, 5 september, 17 oktober, 17 oktober, 19 december
Stockholm 25 april, 23 maj, 5 september, 17 oktober, 19 december
Linköping 25 april, 23 maj, 5 september, 17 oktober, 19 december

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 10 juni, 29 augusti, 3 oktober, 5 december

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Göteborg 10 juni, 10 juni, 29 augusti, 3 oktober, 5 december, 5 december
Malmö 10 juni, 29 augusti, 3 oktober, 3 oktober, 5 december
Stockholm 10 juni, 29 augusti, 3 oktober, 5 december
Linköping 10 juni, 29 augusti, 3 oktober, 5 december

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 20 maj, 14 oktober, 15 oktober, 17 december

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Göteborg 20 maj, 20 maj, 14 oktober, 15 oktober, 17 december, 17 december
Malmö 20 maj, 20 maj, 15 oktober, 15 oktober, 17 december, 17 december
Stockholm 20 maj, 15 oktober, 17 december
Linköping 20 maj, 15 oktober, 17 december

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december
Umeå 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december
Linköping 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december
Malmö 17 juni, 23 september, 21 oktober, 21 oktober, 16 december

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 3 juni, 13 juni, 22 augusti, 16 september, fler

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Malmö 3 juni, 13 juni, 13 juni, 11 november
Göteborg 3 juni, 13 juni, 13 juni, 22 augusti, 11 november, 9 december
Stockholm 3 juni, 13 juni, 22 augusti, 16 september, 11 november, 9 december
Linköping 3 juni, 13 juni

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 10 juni, 19 augusti, 9 september, 11 december

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Stockholm 10 juni, 19 augusti, 9 september, 11 december
Linköping 19 augusti, 9 september, 11 december
Göteborg 19 augusti, 9 september, 9 september, 11 december
Malmö 19 augusti, 9 september, 11 december, 11 december

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 16 maj, 5 september, 28 november

Denna ITIL 2011 -utbildning som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Malmö 16 maj, 5 september, 5 september, 28 november
Göteborg 16 maj, 16 maj, 5 september, 28 november, 28 november
Stockholm 16 maj, 5 september, 28 november
Linköping 16 maj, 5 september, 28 november

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 3 juni, 10 oktober, 2 december

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Göteborg 3 juni, 10 oktober, 2 december, 2 december
Malmö 3 juni, 10 oktober, 10 oktober, 2 december
Stockholm 3 juni, 10 oktober, 2 december
Linköping 3 juni, 10 oktober, 2 december

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

10950 kr

Kod: AK6402

Datum: 20 juni, 26 september, 7 november

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 20 juni, 26 september, 7 november
Linköping 20 juni, 26 september, 7 november
Umeå 20 juni, 26 september, 7 november
Malmö 20 juni, 26 september, 26 september, 7 november

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 9 maj, 29 augusti, 5 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 9 maj, 29 augusti, 5 december
Göteborg 9 maj, 29 augusti, 5 december
Malmö 9 maj, 29 augusti, 5 december
Linköping 9 maj, 29 augusti, 5 december

DevOps Fundamentals

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6601

Datum: 24 juni, 14 oktober, 16 december

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 24 juni, 14 oktober, 16 december
Malmö 24 juni, 14 oktober, 16 december
Linköping 24 juni, 14 oktober, 16 december
Umeå 24 juni, 14 oktober, 16 december

GDPR - Introduktion till dataskyddsförordningen

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 7 oktober, 9 december

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen gäller sedan maj 2018 och har omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Göteborg 7 oktober, 7 oktober, 7 oktober, 9 december
Stockholm 7 oktober, 9 december
Malmö 7 oktober, 7 oktober, 9 december
Linköping 7 oktober, 7 oktober, 9 december

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 13 juni, 3 oktober, 9 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 13 juni, 3 oktober, 9 december
Malmö 13 juni, 3 oktober, 9 december
Göteborg 13 juni, 3 oktober, 9 december
Linköping 13 juni, 3 oktober, 9 december

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 27 maj, 26 augusti, 21 oktober

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 27 maj, 26 augusti, 21 oktober
Malmö 27 maj, 26 augusti, 21 oktober
Göteborg 27 maj, 26 augusti, 21 oktober
Linköping 27 maj, 26 augusti, 21 oktober

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 6 maj, 30 september, 9 december

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 6 maj, 30 september, 9 december
Umeå 6 maj, 30 september, 9 december
Linköping 6 maj, 30 september, 9 december
Malmö 6 maj, 30 september, 9 december

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 6 maj, 30 september, 9 december

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 6 maj, 30 september, 9 december
Göteborg 6 maj, 30 september, 9 december
Malmö 6 maj, 30 september, 9 december
Umeå 6 maj, 30 september, 9 december