Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL 4 Foundation Populär

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6401

Datum: 3 juli, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att den som så önskar skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Stockholm 3 juli, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 11 december, 7 januari
Göteborg 3 juli, 19 augusti, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 7 oktober, 28 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 11 december, 7 januari
Malmö 3 juli, 19 augusti, 9 september, 9 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari
Linköping 3 juli, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 11 december, 7 januari

ITIL® Foundation

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 8 juli, 12 augusti, 2 september, 23 september, fler

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 8 juli, 12 augusti, 12 augusti, 2 september, 23 september, 16 oktober, 16 oktober, 4 november, 25 november, 25 november, 16 december
Malmö 8 juli, 12 augusti, 2 september, 2 september, 23 september, 16 oktober, 4 november, 4 november, 25 november, 16 december, 16 december
Stockholm 8 juli, 12 augusti, 2 september, 23 september, 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december
Linköping 8 juli, 12 augusti, 2 september, 23 september, 16 oktober, 4 november, 25 november, 16 december

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, fler

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Göteborg 19 augusti, 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 13 november, 11 december, 11 december
Malmö 19 augusti, 18 september, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december
Stockholm 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december
Linköping 19 augusti, 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 25 september, 23 oktober, 18 november, 11 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 25 september, 23 oktober, 18 november, 11 december
Umeå 25 september, 23 oktober, 18 november, 11 december
Malmö 25 september, 23 oktober, 23 oktober, 18 november, 11 december
Linköping 25 september, 23 oktober, 18 november, 11 december

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 16 september, 24 oktober, 19 december

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 16 september, 16 september, 24 oktober, 19 december, 19 december
Malmö 16 september, 24 oktober, 24 oktober, 19 december
Stockholm 16 september, 24 oktober, 19 december
Linköping 16 september, 24 oktober, 19 december

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 29 augusti, 3 oktober, 5 december

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 29 augusti, 3 oktober, 5 december
Göteborg 29 augusti, 3 oktober, 5 december, 5 december
Malmö 29 augusti, 3 oktober, 3 oktober, 5 december
Linköping 29 augusti, 3 oktober, 5 december

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 19 augusti, 30 september, 13 november

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Stockholm 19 augusti, 30 september, 13 november
Umeå 19 augusti, 30 september, 13 november
Linköping 19 augusti, 30 september, 13 november
Malmö 19 augusti, 30 september, 13 november, 13 november

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 23 september, 21 oktober, 16 december

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 23 september, 21 oktober, 16 december
Umeå 23 september, 21 oktober, 16 december
Linköping 23 september, 21 oktober, 16 december
Malmö 23 september, 21 oktober, 21 oktober, 16 december

GDPR - Introduktion till dataskyddsförordningen

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6731

Datum: 7 oktober, 9 december

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen gäller sedan maj 2018 och har omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Göteborg 7 oktober, 7 oktober, 7 oktober, 9 december
Stockholm 7 oktober, 9 december
Linköping 7 oktober, 7 oktober, 9 december
Malmö 7 oktober, 7 oktober, 9 december

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 14 oktober, 15 oktober, 17 december

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Göteborg 14 oktober, 15 oktober, 17 december, 17 december
Malmö 15 oktober, 15 oktober, 17 december, 17 december
Stockholm 15 oktober, 17 december
Linköping 15 oktober, 17 december

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: 7 oktober, 5 december

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Göteborg 7 oktober, 7 oktober, 5 december
Malmö 7 oktober, 5 december, 5 december
Stockholm 7 oktober, 5 december
Linköping 7 oktober, 5 december

Prince2® Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: AK131

Datum: 3 oktober, 9 december

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Stockholm 3 oktober, 9 december
Göteborg 3 oktober, 3 oktober, 9 december
Malmö 3 oktober, 9 december, 9 december
Linköping 3 oktober, 9 december

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 10 oktober, 2 december

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Stockholm 10 oktober, 2 december
Malmö 10 oktober, 10 oktober, 2 december
Linköping 10 oktober, 2 december
Göteborg 10 oktober, 2 december, 2 december

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 5 september, 28 november

Denna ITIL 2011 -utbildning som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Malmö 5 september, 5 september, 28 november
Göteborg 5 september, 28 november, 28 november
Stockholm 5 september, 28 november
Linköping 5 september, 28 november

GDPR för drift- och utvecklingsavdelningar

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6733

Datum: 14 oktober, 2 december

GDPR leder till stora förändringar i hur organisationer hanterar sina personuppgifter. Lagen påverkar hela organisationen, dock har de olika avdelningarna olika utmaningar för att följa GDPR. Denna kurs riktar sig till personer med ledande och instruerande roller inom utvecklings och driftsavdelningar. Läs mer

Stockholm 14 oktober, 2 december
Göteborg 14 oktober, 14 oktober, 2 december
Malmö 14 oktober, 2 december, 2 december
Linköping 14 oktober, 2 december

ITIL 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

10950 kr

Kod: AK6402

Datum: 26 september, 20 december

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Stockholm 26 september, 20 december
Umeå 26 september, 20 december
Linköping 26 september, 20 december
Malmö 26 september, 26 september, 20 december

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 30 september, 28 november

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 30 september, 28 november
Göteborg 30 september, 28 november
Malmö 30 september, 28 november
Linköping 30 september, 28 november

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 29 augusti, 5 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 29 augusti, 5 december
Göteborg 29 augusti, 5 december
Linköping 29 augusti, 5 december
Malmö 29 augusti, 5 december

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 24 oktober, 9 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 9 december
Göteborg 24 oktober, 9 december
Malmö 24 oktober, 9 december
Linköping 24 oktober, 9 december

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 16 september, 11 november

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 16 september, 11 november
Göteborg 16 september, 11 november
Malmö 16 september, 11 november
Linköping 16 september, 11 november