Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® 4 Foundation Populär

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6401

Datum: 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, fler

Denna ITIL 4-kurs fokuserar på att hjälpa deltagaren greppa nyckelkoncepten i ITIL 4-ramverket, och är baserad på AXELOS ITIL 4 Foundation-certifiering. Kursen är utformad för att du skall kunna skriva certifieringstestet under eftermiddagen dag 3. Läs mer

Stockholm 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 10 augusti, 26 augusti, 26 augusti, 7 september, 7 september, 7 september, 23 september, 5 oktober, 5 oktober, 28 oktober, 9 november, 18 november, 18 november, 18 november, 2 december, 2 december, 16 december
Göteborg 14 april, 11 maj, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 10 augusti, 26 augusti, 7 september, 7 september, 23 september, 5 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 2 december, 16 december
Malmö 14 april, 11 maj, 8 juni, 8 juni, 6 juli, 10 augusti, 26 augusti, 26 augusti, 7 september, 7 september, 23 september, 5 oktober, 5 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 2 december, 2 december, 16 december
Linköping 14 april, 11 maj, 8 juni, 6 juli, 10 augusti, 26 augusti, 26 augusti, 7 september, 7 september, 7 september, 23 september, 5 oktober, 5 oktober, 28 oktober, 18 november, 18 november, 18 november, 2 december, 2 december, 16 december

ITIL® 4 - Managing Professional (MP) Transition Module

5 dagar

31950 kr

Kod: AK6410

Datum: 4 maj, 22 juni, 10 augusti, 7 september, fler

Denna bridge-kurs till ITIL 4 Managing Professional är utformad för att du som redan har merparten av kunskaperna inom ITIL v3 Expert skall kunna lyfta din kompetens till nivån Managing Professional MP inom ITIL 4. Läs mer

Stockholm 4 maj, 22 juni, 10 augusti, 7 september, 23 november, 14 december
Linköping 4 maj, 22 juni, 10 augusti, 10 augusti, 7 september, 7 september, 23 november, 23 november, 14 december, 14 december
Umeå 4 maj, 22 juni, 10 augusti, 10 augusti, 7 september, 7 september, 23 november, 23 november, 14 december, 14 december
Malmö 4 maj, 4 maj, 22 juni, 10 augusti, 10 augusti, 7 september, 7 september, 23 november, 23 november, 14 december, 14 december

ITIL® Foundation

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6101

Datum: 27 april, 15 juni, 24 augusti, 12 oktober, fler

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 27 april, 27 april, 15 juni, 24 augusti, 12 oktober, 12 oktober, 9 november, 7 december
Stockholm 27 april, 15 juni, 24 augusti, 24 augusti, 12 oktober, 12 oktober, 9 november, 9 november, 7 december
Malmö 27 april, 15 juni, 24 augusti, 24 augusti, 12 oktober, 9 november, 9 november, 7 december
Linköping 27 april, 15 juni, 24 augusti, 24 augusti, 12 oktober, 12 oktober, 9 november, 9 november, 7 december

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

15950 kr

Kod: AK6251

Datum: 2 april, 4 juni, 13 augusti, 1 oktober

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 2 april, 4 juni, 13 augusti, 1 oktober
Göteborg 2 april, 4 juni, 13 augusti, 1 oktober
Malmö 2 april, 4 juni, 13 augusti, 1 oktober
Linköping 2 april, 4 juni, 13 augusti, 1 oktober

ITIL® 4 - Foundation Update for ITIL Professionals

1 dag

15950 kr

Kod: AK6402

Datum: 8 oktober, 12 november

På en dag går vi igenom vad som är nytt inom ITIL 4 i jämförelse med ITIL v3, med fokus på det som omfattas av certifieringen ITIL 4 Foundation. Kursen är speciellt framtagen för att du som redan kan ITIL v3 på Foundation-nivå så snabbt och effektivt som möjligt skall komma på banan med ITIL 4. Läs mer

Göteborg 8 oktober, 8 oktober, 12 november, 12 november
Stockholm 8 oktober, 12 november
Malmö 8 oktober, 8 oktober, 12 november, 12 november
Umeå 8 oktober, 8 oktober, 12 november, 12 november

DevOps Fundamentals

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6601

Datum: 18 maj, 17 augusti, 15 oktober

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 18 maj, 17 augusti, 15 oktober
Linköping 18 maj, 17 augusti, 15 oktober
Umeå 18 maj, 17 augusti, 15 oktober
Malmö 18 maj, 17 augusti, 17 augusti, 15 oktober

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 7 december
Göteborg 2 november
Båstad 20 april, 22 juni, 28 september, 16 november

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6212

Datum: 18 maj, 28 september, 25 november

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 18 maj, 28 september, 25 november
Umeå 18 maj, 28 september, 25 november
Linköping 18 maj, 28 september, 25 november
Malmö 18 maj, 28 september, 25 november

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6214

Datum: 25 maj, 23 september, 16 november

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 25 maj, 23 september, 16 november
Umeå 25 maj, 23 september, 16 november
Linköping 25 maj, 23 september, 16 november
Malmö 25 maj, 23 september, 16 november

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

25950 kr

Kod: AK6224

Datum: 25 maj, 23 september, 16 november

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 25 maj, 23 september, 16 november
Linköping 25 maj, 23 september, 16 november
Umeå 25 maj, 23 september, 16 november
Göteborg 25 maj, 23 september, 16 november

Skapa en tjänstekatalog

1 dag

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: 17 juni, 21 september, 13 november

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer

Stockholm 17 juni, 21 september, 13 november
Göteborg 17 juni, 21 september, 13 november
Malmö 17 juni, 21 september, 13 november
Linköping 17 juni, 21 september, 13 november

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

25950 kr

Kod: AK6222

Datum: 18 maj, 28 september, 25 november

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 18 maj, 28 september, 25 november
Göteborg 18 maj, 28 september, 25 november
Malmö 18 maj, 28 september, 25 november
Linköping 18 maj, 28 september, 25 november

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

29450 kr

Kod: AK6301

Datum: 11 maj, 31 augusti, 2 november

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL 2011 Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 11 maj, 31 augusti, 2 november
Göteborg 11 maj, 31 augusti, 2 november
Malmö 11 maj, 31 augusti, 2 november
Linköping 11 maj, 31 augusti, 2 november

SIAM - Service Integration and Management - Foundation

2 dagar

15500 kr

Kod: AK6504

Datum: 15 juni, 27 augusti, 26 oktober

Service Integration and Management SIAM är ett sätt att ta sig an utmaningen med multipla leverantörer av såväl IT- som affärstjänster samt integrera dessa till en enda affärsmässig kontaktyta mot en IT-organisation. Kursen tar upp ett flertal aspekter på detta, däribland tillvägagångssätt, modeller, strukturer, processer, funktioner och roller. Vi behandlar även såväl viktiga fördelar som vanliga utmaningar. Läs mer

Stockholm 15 juni, 27 augusti, 26 oktober
Göteborg 15 juni, 27 augusti, 26 oktober
Linköping 15 juni, 27 augusti, 26 oktober
Malmö 15 juni, 27 augusti, 26 oktober

Processmodellering - Kom igång på en dag

1 dag

9450 kr

Kod: AK6512

Datum: 18 juni, 22 september, 16 november

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 18 juni, 22 september, 16 november
Linköping 18 juni, 22 september, 16 november
Umeå 18 juni, 22 september, 16 november
Göteborg 18 juni, 22 september, 16 november

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 4 maj, 29 juni

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Malmö 4 maj, 4 maj, 29 juni
Stockholm 4 maj, 29 juni
Göteborg 4 maj, 29 juni
Umeå 4 maj, 29 juni

Självledarskap -Bli din egen ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK318

Datum: 23 april, 4 juni

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv, då ska du utveckla ditt självledarskap. Personer som jobbar med detta uppger att de når sina mål i högre utsträckning än andra, de mår bättre och de har större kontroll på sina liv. Man är helt enkelt inte lika beroende av hur omgivningen är runt omkring en. Läs mer

Stockholm 23 april, 4 juni
Göteborg 23 april, 4 juni
Malmö 23 april, 23 april, 4 juni
Linköping 23 april, 4 juni

ITIL® 4 Strategist - Direct, Plan and Improve

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6412

Datum: 18 maj, 19 augusti, 30 november

Denna kurs är baserad på ITIL 4-testet med samma namn från AXELOS. Kursen ger de praktiska färdigheterna som krävs för att skapa en lärande och förbättrande IT-organisation, med en stark och effektiv strategisk inriktning. Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi, aktiviteter, övningar och exempel som ingår i kursen, kommer du att få relevant kunskap för att klara certifieringstestet ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve. Läs mer

Stockholm 18 maj, 19 augusti, 30 november
Umeå 19 augusti, 30 november
Malmö 19 augusti, 30 november
Linköping 19 augusti, 30 november

ITIL® 4 Specialist - Create, Deliver and Support

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6413

Datum: 20 april, 12 oktober, 9 december

Kursen ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support är en del av Managing Professional-programmet på Intermediate-nivå för ITIL 4, och deltagarna behöver klara det relaterade certifieringstestet som ett delmål mot certifieringstiteln Managing Professional MP . Modulen fokuserar på integration av olika värdeströmmar och aktiviteter för att skapa, leverera och stödja IT-aktiverade produkter och tjänster samtidigt som de täcker stödpraxis, metoder och verktyg. Läs mer

Stockholm 20 april, 12 oktober, 9 december
Göteborg 12 oktober, 9 december
Linköping 12 oktober, 9 december
Malmö 12 oktober, 9 december

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6215

Datum: 1 juni, 19 oktober

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 1 juni, 19 oktober
Linköping 1 juni, 19 oktober
Umeå 1 juni, 19 oktober
Göteborg 1 juni, 19 oktober