Agil test

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö. Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik.

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations testarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag.

Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din testning med mer agila inslag.

Teori & praktik

Hur kommer vi igång och testar tidigt? Ska vi skriva testfall? Behövs testledaren i agila projekt? Ska vi automatisera och i så fall vad? Var finns fallgroparna i agila projekt? Den här kursen innehåller praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar

 • Användarberättelser som testunderlag
 • Utforskande test med hjälp av testidéer

Vem bör delta?

Testare, testledare, teststrateger, testdesigners, kravhanterare, projektledare, utvecklare eller kort sagt alla som behöver ha kunskaper om test i agila sammanhang.

Ämnesområden

Agila principer och metoder rörande test

 • Agila manifestet
 • Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
 • Nya krav på test
 • Framgångsfaktorer, tips och fallgropar
 • Testroller i det agila teamet
 • Test som en del av utveckling
 • Krav – som grund för test
 • Tidig återkoppling

Testplanering

 • Kom igång tidigt med test
 • Hur mycket testarbete behövs?
 • Låt prioritet styra testerna
 • Planera testning utifrån risker
 • Dokumentation
 • Kommunikation

Genomförande

 • Testdriven utveckling (TDD) – testa koden direkt
 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
 • Automatisering på olika nivåer
 • Utforskande test - SBTM
 • Testfall, hur får man det att funka?
 • Partestning
 • Acceptanstest i sprinten (iterationen)
 • Avvikelsehantering
 • Hur hanterar man kontinuerliga byggen?
 • Demonstrationer – kan det driva testerna framåt?
 • Regressionstest och integrationstest i växande system

Uppföljning

 • Retrospektiv ur ett testperspektiv
 • Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
 • Testernas burndown
 • Teknisk skuld
 • Spårbarhet och påverkansanalys – en nyckel för kvalitetssäkrade ändringar

Förkunskaper

Kursen ”Effektiv testmetodik”.

Kursmaterial

Utöver vårt kursmaterial får du tillgång till verktyget KB1online, som är en omfattande kunskapsbank som innehåller allt från processbeskrivningar till praktiska mallar för kravhantering, test och verksamhetsanalys.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.
LLPA

Medlem i Leading Learning Partner Association

Vi är medlem i det internationella nätverket Leading Learning Partner Association, eller LLPA.

Masterclass

Masterclasses hos Cornerstone

Gå kurs för ledande experter. Vi har ett stort utbud av masterclasses. 

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Om kursen

Pris: 7 900,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod K1026
Boka kursen

Välj ort och kursstart

14 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.