ISTQB Certifiering inom test i agila team

Denna kurs är för dig som jobbar eller ska jobba med test i agila projekt och vill komplettera din ISTQB-certifiering.

Du får lära dig

Grunderna inom agil testning enligt ISTQB. Olika agila tillvägagångssätt. Skillnaden mellan traditionell testning och agila tillvägagångssätt. Hur status kan upprätthållas i agila projekt. En testares roll i agila team och nödvändiga egenskaper. Agila testmetoder. Kvalitetsrisker och testuppskattning. Tekniker och verktyg.

Vem bör delta?

Testare, testanalytiker, testledare, acceptanstestare, utvecklare.

Förkunskaper

Godkänt certifikat (ISTQB Foundation Level) är ett krav och skall uppvisas vid tentamen.

Observera          

Planera för tentamens avslut ca klockan 18:15 sista kursdagen.

Teori & praktik

De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för att  certifieras enligt ISTQB Agil Testare. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara examinationen för ISTQB Agil Testare.

Exempel på övningar

 • Övningsfrågor på respektive kapitel
 • Begreppsövningar
 • Övningstentamen

Kursmaterial

Praktiskt användbart kursmaterial på svenska samt testordlista. Mer information om ISTQB Certified Agil Testare hittar du på www.sstb.se.

Språk på tentamen

Tentamensspråket är svenska.

Viktigt att veta om certifiering

 • Kostnad för certifiering tillkommer med 2 700:- ex moms.
 • Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.
 • Obs! Tentamen avslutas ca 18:15 sista kursdagen.

Kursinnehåll

Learning objectives

The fundamentals of agile software development

 • Recall the basic concept of agile based on the Agile Manifesto
 • Understand the advantages of the whole-team approach
 • Understand the benefits of early and frequent feedback

Aspects of agile approaches

 • Recall agile software development approaches
 • Write user stories in collaboration with development, business representative and product owner
 • Understand how retrospectives can be used as a mechanism for process improvement in agile projects
 • Understand the use and purpose of continuous integration
 • Know the differences between iteration and release planning, and how a tester adds value to each of activity

Differences between testing in traditional and agile approaches

 • Describe the differences between testing activities in agile projects and non-agile projects
 • Describe how coding and testing activities are integrated in agile
 • Describe the role of independent testing in agile projects

Status of testing in agile projects

 • Describe the basic set of work products used to communicate the status of testing in an agile project, including test progress and product quality
 • Describe the process of evolving tests across multiple iterations and explain why test automation is important to manage regression risk in agile projects

Role and skills of a tester in an agile team

 • Understand the skills of a tester in an agile team
 • Understand the role of a tester within an agile team

Techniques in agile projects

 • Interpret relevant information to support testing activities
 • Explain to business stakeholders how to define testable acceptance criteria
 • Given a user story, write acceptance test driven development test cases
 • Write test cases, for both functional and non-functional aspects, using black box test design techniques based on given user stories
 • Execute exploratory testing to support the testing of an agile project

Tools in agile projects

 • Recall different tools available to testers according to their purpose and to the activities in agile projects

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 14 400,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod K1028
Boka kursen

Välj ort och kursstart

18 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.