Scrum för produktägare

Den här kursen vänder sig till dig som redan är – eller på väg att bli – Produktägare.

Målet med kursen är att stärka dig i rollen som Produktägare genom att fokusera på:

 • Det agila konceptet.
 • Produktägarens roll och ansvar.
 • Vilken Produktägare är du?
 • Hur gör man? Tips på tekniker.
 • Hur ser Produktägarskapet ut på ditt företag?
 • Hur tänker andra? Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. 

 

Bakgrund

Agil utveckling – där Scrum dominerar – har kommit att bli en de facto-standard inom svensk systemutveckling. Metoden är särskilt anammad av utvecklingsteamen eftersom den är framtagen utifrån den tekniska leveransens perspektiv. Här har metoden inneburit ett paradigmskifte genom att vara tydlig, enkel och ständigt sträva efter den raka och ”vinnande vägen” med tidig leverans av affärsnytta i fokus.

Systemutveckling i allmänhet – och Scrum i synnerhet – bygger på ett fungerande samarbete med den beställande verksamheten. I Scrum kallas denna part för Produktägaren, en roll som representerar all inblandning från verksamheten. Faktum är att Produktägaren förväntas lösa allt som inte faller under kategorin systembygge och som ligger utanför utvecklingsteamets kontroll; Allt från affärsanalys och kravspecifikationer till ROI och budgetering till ledning av projekt och releaser till hantering av externa och interna intressenter. Allt förutsätts komma i färdiga paket som utvecklingsteamet sedan kan bryta ner ytterligare i utvecklingsaktiviteter. Stannar hjulet som kontinuerligt genererar ett inflöde av beställningar så stannar också hjulet som kontinuerligt genererar ett utflöde av digitala tjänster.

Samtidigt som det finns en uttalad och hög förväntan på Produktägaren så är rollen med bakomliggande aktiviteter och förväntade leveranser inte lika tydligt definierade som för utvecklingsteamet. Produktägaren blir ofta osäker i sin roll eftersom den ofta är ny, otydligt formulerad och inte avstämd med befintliga roller på företaget. Det är inte ovanligt att Scrumprojekt – som ofta initieras och leds av IT – inte ens förmår att involvera verksamheten som förblir passiv när de helt enkelt inte vet hur de ska prestera inom ramen för projektet. 

Innehåll

Det agila konceptet

 • Varför arbetar vi i projekt? Vad är skillnaden jämfört med förvaltning? Vad menas med värdeströmmar?
 • Vad innebär det agila manifestet? Ställer du dig bakom? På vilket sätt är agile annorlunda?

Scrum

 • Vi går tillsammans igenom aktiviteterna och rollerna i Scrum för att säkra att alla har den grundläggande kunskapen och är samstämda inför den fortsatta diskussionen.

Produktägarens roll och ansvar

 • Vilken är produktägarens roll (ansvar)?
 • Vad kännetecknar en bra produktägare?

Vilken Produktägare är du?

 • Vilka utmaningar upplever du i produktägarskapet?
 • Vem är du som produktägare? Vad vill du utveckla? När tar du hjälp?

Hur gör man? Tips på tekniker.

 • Från affärsnytta till leverans.
 • När görs vad?

Hur ser Produktägarskapet ut på ditt företag?

 • Vilka utmaningar ser du på ditt företag vad gäller Scrum/det agila konceptet?
 • Scaling scrum, från teamet till företaget.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK124

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se