UX- och Agil utveckling - Fortsättningskurs

Detta är en fördjupning av UX-arbetet som vi gått igenom under kursen UX- & Agil utveckling. Vi lär oss hur man får UX att fungera i det dagliga arbetet i agila projekt och i olika typer av organisationer.

Vi går också djupare in på det praktiska arbetet med verktyg vi kan använda för att behandla målgruppsdata, för prototyping och olika UX-metoder.

Kursen innehåller

  • Agil UX i vardagen: På grundkursen diskuterade vi vad som behövs för en framgångsrik UX. Men hur gör man i praktiken, hur analyserar vi organisationens mognad att hantera UX? Hur organiserar vi praktiskt arbetet så att både det agila och UX inte bara fungerar utan skapar synergieffekter?
  • Målgruppsanalyser - Metoder, genomförande, verktyg för att analysera kvalitativ data (CAQDAS; Computer Aided Qualitative Data Analysis Software),
  • Prototyping - Balsamiq, Axure, workshopsledning
  • Fördjupning i olika UX metoder för att utveckla produkten under olika stadier.
  • Praktiska övningar liknande dem på UX-  & Agil utveckling.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska beställa, kravställa eller utveckla gränssnitt, tjänster eller funktioner som ska levereras med hög UX. Du kan t.ex. vara systemerare, webb/app-utvecklare, designer, programmerare, projektledare, Scrum Master eller kravställare.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter att du har gått UX-  & Agil utveckling

Vidareutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper inom UX- och agil utveckling arrangerar vi även anpassade utbildningar eller workshops för ditt företag.

Mervärden

Kursmaterial på svenska ingår. Du får även med dig alla resultat från alla övningarsom du själv och övriga deltagare har tagit fram, samt tillgång till vårt referensbibliotek som kontinuerligt uppdateras.

Ämnesområden

När du har gått kursen kan du:

  • Förstå vad som har direkt och indirekt påverkan på UX-arbetet i organisationen.
  • Hur du kan kommunicera inom projektet men även till andra intressenter hur UX fungerar i praktiken och vad som krävs för att arbeta användarcentrerat.
  • Förstå hur UX-verktyg, såsom assistenter för analys av målgruppsdata, mockup- & prototypverktyg, fungerar.
  • Känna till flera olika metoder för att arbeta med UX i projektet.
  • Leda UX-workshops tillsammans med både projektmedlemmar och användarrepresentanter.

Om kursen

Pris: 14 750,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK161

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se