Agila verktyg - kurser och utbildningar

Agila Verktyg

Utbildningarna under denna kategori utgör en viktig ingrediens i din agila resa, oavsett om du arbetar som systemutvecklare, Scrum Master, RTE, linjechef eller på en HR-avdelning. Vi arbetar med välbeprövade metoder som stödjer ditt arbete genom att koppla tekniken till det agila arbetssättet. Med kurser som passar ditt tidsschema går vi in på områden som Kanban, JIRA, Azure DevOps med mera.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Agila Verktyg

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

DevOps Fundamentals

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6601

Datum: 20 februari, 18 maj

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA DevOps Agile Skills Association . Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis. Läs mer

Stockholm 20 februari, 18 maj
Göteborg 20 februari, 18 maj
Malmö 20 februari, 18 maj
Linköping 20 februari, 18 maj

DevOps Engineering on AWS

3 dagar

26950 kr

Kod: GK1979

Datum: 19 februari, 19 maj, 18 augusti

DevOps Engineering on AWS demonstrates how to use the most common DevOps patterns to develop, deploy and maintain applications on AWS. The course covers the core principles of the DevOps methodology and examines a number of use cases applicable to startup, small-medium business, and enterprise development scenarios. Läs mer

Live Online - Anslut hemifrån 19 februari, 19 maj, 18 augusti

SAFe® DevOps (Certified SAFe® DevOps Practitioner (SDP)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK155

Datum: Kursen hålls på begäran

SAFe DevOps provides a comprehensive overview for understanding the DevOps competencies needed to accelerate time-to-market by improving the flow of value through the Continuous Delivery Pipeline. Läs mer

Kanban Fundamentals

2 dagar

17450 kr

Kod: AK122

Datum: Kursen hålls på begäran

Kanban är en metod som avser att identifiera, prioritera och åtgärda moment i en process för att exempelvis få ett agilt projekt att flyta på effektivt. Kursen fokuserar på att ge dig de grundläggande verktygen för att komma igång med Kanban och därigenom driva de viktigaste förändringarna i ert arbetssätt. Den tar även upp hur Kanban kan kombineras med andra agila metoder. Läs mer

Docker for Enterprise Developers

2 dagar

21950 kr

Kod: DOCK6019

Datum: Kursen hålls på begäran

As the follow-on to the Docker Fundamentals course, Docker for Enterprise Developers is a role-based course designed for an organization s Development and DevOps teams to accelerate their Docker journey in the enterprise. The course covers best practices to containerize and modernize legacy applications or build containerized applications from scratch that are secure, robust, highly available, resilient and self-healing. Läs mer

Managing Agile Projects Using TFS 2015 or VSTS

3 dagar

26450 kr

Kod: A330

Datum: Kursen hålls på begäran

This 3-day course provides Project Managers, Scrum masters and Team leads the essential skills required to effectively manage a software development project using Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 or Visual Studio Team Services. This course focuses on Agile methodologies and includes discussions and content focused on both Scrum and Kanban practises. Läs mer