DevOps Fundamentals

DevOps är en av de mest snabbväxande rörelserna i IT-världen idag och gör det möjligt att kombinera stabil systemförvaltning med agila utvecklingsmetoder. DevOps betonar vikten av kommunikation, samarbete, integration och automation för att förbättra arbetsflöden och stärka samverkan mellan olika roller vid utveckling, drift och förvaltning av applikationer och IT-tjänster. DevOps Fundamentals är den första kursen i det certifieringsprogram som utformats av organisationen DASA (DevOps Agile Skills Association). Kursen riktar sig till utvecklare, IT-tekniker, testare och chefer som vill få en förståelse för DevOps och lära sig terminologi, principer och praxis.

Kursens mål

Kursen ger dig kunskap och förståelse av följande:

 • Drivkrafterna bakom uppkomsten av DevOps
 • Viktiga koncept och principer
 • Fördelarna med DevOps och Continuous Delivery
 • Hur DevOps samverkar med Lean och agila metoder
 • De vanligaste och mest populära verktygen för DevOps
 • Kritiska framgångsfaktorer vid införandet av DevOps

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the DevOps Fundamentals Course.

Ämnesområden

De som är certifierade i DevOps Fundamentals kan påvisa kunskap och förståelse av följande:

Grundkoncept

 • Känna till uppkomsten av DevOps
 • Få koll på centrala begrepp och principer i DevOps
 • Förstå vad DevOps innebär för dig i din roll och för din organisation

Kultur

 • Förstå kärnan av DevOps kulturen
 • Förståelse för nyckelelementen i en DevOps kultur
 • Veta om de viktiga aspekterna när en DevOps kultur ska skapas

Organisation

 • Veta om de operativa modellerna inom DevOps
 • Förstå behovet av autonoma grupper
 • Förstå konsekvenserna av DevOps på arkitektur med avseende på utrullning
 • Förstå styrning inom DevOps team

Processer

 • Förstå Agile, Scrum och Kanban och hur dessa metoder förhåller sig till varandra
 • Förstå hur ITSM processer avser metoder i en DevOps kultur
 • Förstå hur Lean används för att optimera processer
 • Vet hur man ger en Stream Map for en given process
 • Förstå hur man tar vara på nya och innovativa idéer

Automatisering

 • Veta om inverkan av automatisering på Software Delivery processer
 • Förstå fördelarna och grundläggande principer för kontinuerlig leverans
 • Beskriva de viktigaste Cloud-principerna för DevOps organisationer

Mätning & förbättring

 • Känna till relevansen av monitorering och loggning av DevOps

Förkunskaper

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper, men kännedom om Scrum, Lean och IT Service Management är en fördel.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6601

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

17 augusti

15 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.