Agilt Ledarskap - kurser och utbildningar

Agilt Ledarskap

Utbildningarna under denna kategori riktar sig till dig som arbetar i någon slags ledande roll där du vill förstå det agila arbetssättet för att nå än bättre resultat. Vi arbetar med utbildningar inom kommunikation och teamutveckling samtidigt som du får en inblick i hur andra arbetsgivare lyckats applicera det agila tänket och skapa både framgångsrika och mer välmående organisationer.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Agilt Ledarskap

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 29 april, 9 juli

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 29 april, 9 juli
Malmö 29 april

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK150

Datum: 12 maj, 26 maj, 2 juni

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 12 maj, 2 juni
Malmö 26 maj

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 11 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 11 juni
Göteborg 11 juni
Malmö 11 juni

SAFe® 4.6 for Teams (Certified SAFe® Practitioner)

2 dagar

18950 kr

Kod: AK151

Datum: 4 maj

For Lean-Agile team members to gain experience as an Agile Team member in a SAFe Agile Release Train ART . Break down features, write user stories, improve team and train processes, and plan and execute Iterations. Läs mer

Stockholm 4 maj

Management 3.0

2 dagar

17900 kr

Kod: AK314

Datum: 24 juni

Management 3.0 är den internationellt erkända utbildningen som både visar praktiska exempel på framgång och samtidigt ger dig verktyg till resan att införa ett agilt ledarskap i din organisation. Läs mer

Göteborg 24 juni

Agil HR

2 dagar

14950 kr

Kod: AK315

Datum: Kursen hålls på begäran

Detta är introduktionskursen till agila metoder för dig som arbetar med HR och personalfrågor. Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tänkesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. Läs mer