Agilt Ledarskap

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete.

Allt fler företag och organisationer väljer att arbeta agilt. Omvärldens exponentiella förändringstakt och digitalisering ställer större krav på snabbhet, flexibilitet och innovation – egenskaper som agilt arbete skapar förutsättningar för att förbättra.

Att arbeta agilt är ett sätt att tänka och förhålla sig till hur vi organiserar, samverkar och leder vårt arbete. En del ledartyper och tankesätt passar bättre i den agila organisationen än andra. I denna utbildning utvecklar och tränar vi just de beteenden, förhållningsätt och tankar som passar och stärker en agil kultur.

Vi bygger din plattform för agilt ledarskap genom att

 • förstå de förändringar och drivkrafter som har lett fram till det vi idag kallar agila organisationer
 • bottna de värderingar och principer som utgör agil kultur och agila tankesätt
 • härleda ledarskap, chefer och organisationens påverkan för en agil miljö
 • ge verktyg och genomgå övningar för att kunna praktisera ett agilt ledarskap
 • och genom övningar och diskussioner lär vi oss en del.

OBS: Utbildningen är i grunden verksamhetsoberoende och deltagarna kommer ges möjlighet att koppla insikter till sina områden. Exempel i utbildningen kommer från bland annat marknad/sälj, HR, utveckling, IT, ledningsgrupper.

Målgrupp

 • Ledare och chef i företag/organisation som använder agila metoder (Scrum, Kanban) och vill växla upp fart och flexibilitet ytterligare.
 • Ledare och chef i företag/organisation som påbörjar en agil transformering och vill skaffa bra förutsättningar för att lyckas.
 • Blivande förändringscoacher/agila coacher som behöver förstå samspelet agila metoder, ledarskap och organisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men viss bekantskap med agila principer underlättar.

Ämnesområden

 • Agila värderingar och principer

 • Att leda team och teamorganisationer

 • Komplexa organisationer

 • Självorganisering och autonomi

 • Agila ledarrollen

 • Coachande ledarskap

 • Agila organisationer och agil projekthantering

 • Förändringsarbete

 • Agil transformation

Exempel på koncept och referenser som används:
Lean, Agile Manifesto, Cynefin, Management3.0, S. Wheelan, VUCA, Agile Coaching, Scrum, Kanban.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 17 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK309

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

29 april

9 juli

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.