Management 3.0

Management 3.0 är den internationellt erkända utbildningen som både visar praktiska exempel på framgång och samtidigt ger dig verktyg till resan att införa ett agilt ledarskap i din organisation.

Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. Denna kurs sätter ledarens roll i fokus.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas för att allra bäst stödja och få ut bästa möjliga nytta ur en agil organisation.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i agila metoder motsvarande introduktion till Agila metoder eller Certifierad Scrum Master.

Certifieringsförberedande

Efter kursen uppfyller du grundförutsättningen för att bli en licensierad Management 3.0-facilitator.

Kursmaterial

Kursen baseras på boken Management 3.0. Boken har blivit en global succé och författaren Jurgen Appelo har blivit rankad som en av de absolut mest inflytelserika personerna inom Agile och inom Management. Management 3.0 är den ledande modellen för agilt ledarskap.

Agenda

 • Agilt arbetssätt, vad är det?
 • Introduktion – vad är egentligen agile?
 • Hur förhåller sig Agile till traditionell organisering?
 • Vilka varianter finns det?
 • Hur kan chefer och teamledare bidra i agil utveckling?
 • Teorin bakom agilt arbetssätt
 • Varför fungerar Agil utveckling?
 • Komplexitetsteori och systemtänkande 
 • En modell för komplexitetstänkande
 • Att skapa energi och motivation
 • Inre, yttre och framväxande motivation
 • Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar
 • Bemyndiga teamen
 • Förutsättningar för självorganisering
 • Hur arbeta med mandat, delegering och förtroende 
 • Utmaningar
 • Tekniker för distribuerad styrning
 • Ramar och gränser
 • Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
 • Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning
 • Att utveckla kompetens
 • Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutvecklingen?
 • Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?
 • Att bygga struktur
 • Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?'
 • Hur balansera generalisering och specialisering?
 • Funktionell vs. tvärfunktionell
 • Att leda förändring
 • Att vara adaptiv är att ständigt förbättra
 • Fyra aspekter på förändringsledning
 • Sammanfattning och avslutning
 • Tips inför framtiden

Om kursen

Pris: 17 900,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK314

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se