Framgångsrik digital transformation

Med dagens teknik är möjligheterna med digitalisering oändliga, men inte nödvändigtvis framgångsrika. Det är medarbetarna som ska förändra sina arbetssätt/beteenden och inte tekniken vi väljer att använda. En framgångsrik digital förändring handlar mer om att skapa trygghet och motivation än om teknik. Båda behövs i investeringen men värdet av den blir lika med noll om inte nyttan kan realiseras i verkligheten.

Denna utbildning handlar om konsten att förankra trygghet och skapa motivation till en digital förändring med kommunikation, motivation och ständig förbättring som verktyg.

Under utbildningen belyser vi olika digitala transformations-case som t.ex. Modern Workplace med Office 365. Vi fokuserar på framgångsfaktorer men belyser också konsekvenser av att inte lyckas med dessa för att förstärka insikten om dess betydelse. Alla verksamheter och människor är unika vilket också betyder att det inte finns en och samma lösning att tillämpa överallt. Därför kommer vi arbeta med att identifiera de specifika utmaningar ni har i er verksamhet och möjliga lösningar för att lyckas fullt ut.

Ur innehållet

 • Kompetens, -vad betyder det vid en digital förändring?
 • Från kompetens till önskad effekt
 • Värdekedjan för ledning och medarbetare
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Kommunikation som förändrar
 • Motivation till förändring
 • Ramar som skapar trygghet
 • Ständig förbättring
 • Hantering av intressenter, identifiera och analysera
 • Kommunikationsplanen – Anpassad plan utifrån målgrupp och värde
 • Utmaningar och nästa steg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med att påverka effekten av den digitala transformationen, t.ex. ledning, styrgrupp, ledare, ambassadörer och superusers. Personer med ansvar för att kommunicera med medarbetare som på något sätt kommer påverkas av förändringen.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 500,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod AK202
Boka kursen

Välj ort och kursstart

6 maj

3 juli

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.