DASA DevOps Professional - Enable and Scale

Denna kurs bygger på DevOps grundläggande begrepp. Nyckelfokus för kursen ligger på de fyra färdighetsområden som har definierats av DASA och behövs för framgångsrika DevOps-resultat. Kursen hjälper dig att förstå hur de fyra färdigheterna - mod, teambuilding, ledarskap och ständig förbättring - är de nödvändiga färdigheterna för en DevOps-miljö.

Kursen är utformad för att ge den grundläggande utbildning som krävs för att implementera DevOps. Med hjälp av DevOps-teori, pragmatiska exempel och övningar samt interaktiva gruppdiskussioner och rollspel kommer kursen att hjälpa dig att förstå hur du tillämpar nödvändiga färdigheter för att utöva DevOps. 

Detaljerat innehåll

Kursmaterialet är på engelska, med detta innehåll: 

  • Course Introduction 
  • Teambuilding 
  • DevOps Leadership 
  • Courage 
  • Value - Customer Centric Action 
  • Continuous Improvement 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till personer som är involverade i IT-utveckling, IT-drift eller IT Service Management, samt även den vars roll påverkas av DevOps och kontinuerlig leverans. 

Som deltagare förväntas du vara certifierad inom DASA DevOps Fundamentals, och det är även en fördel att ha grundläggande kännedom om agilt, Scrum, Lean och ITSM-principerna. 

Certifiering

Kursen förbereder för certifieringen ”DASA DevOps Professional: Enable and Scale”, som bokas och skrivs separat vid ett senare tillfälle. 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 15 500,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6603
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

14 september

30 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.