Kepner and Fourie - Problem Solving Foundation for IT Service Professionals

Denna tvådagars Kepner & Fourie (KandF)-kurs lär IT-personal hur man närmar sig varje incident på ett säkert och medvetet sätt och löser incidenten ”första gången varje gång”. Kursen gör det möjligt för alla - såväl individer som team - att lösa alla typer av problem effektivt, i ett strukturerat tillvägagångssätt, samt komma upp med kreativa lösningar.

Metodiken i Kepner and Fourie hjälper dig att: 

  • Tillämpa högeffektiva tekniker för återställande av incidenter 
  • Använda en strukturerad strategi för beslutsfattande 
  • Bli superkreativ när du hanterar utmaningar 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till tekniek personal, processledare och processägare, samt alla som jobbar med ITIL, DevOps eller agilt i allmänhet. 

Det finns inga formella förkunskapskrav, men vi rekommenderar att du har arbetat i kontakt med något av det ovannämnda samt kommit i kontakt med problemlösning. Kursmaterialet är på engelska. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Lärdomar och mål

Efter kursen väntas du kunna: 

  • Korrekt identifiera lämpliga informationskällor 
  • Ha förmågan att identifiera rätt fel för att lösa rätt problem 
  • Veta hur man ställer rätt frågor från rätt informationskällor för att komma fram till rätt svar 
  • Kunna omvandla "data" till "information" och vidare till "kunskap" och "visdom" 
  • Optimera och utnyttja SME-intuition på ett praktiskt sätt 
  • Skriva och klara KandF Foundation Exam eller KandF Problem Solving Exam 

Certifiering

Kursen förvbereder för certifieringen “Problem-solving for Problem-solving for ITIL® by KEPNERandFOURIE®” utgiven av Institute of Professional Problem Solvers (IPPS). 

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6723

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se