Kepner-Tregoe Foundation - Gateway to Service Excellence

Kepner-Tregoe är en strukturerad metodik för felsökning och erkänd som best practice av ITIL® för incident och problemhantering. I mer än 50 år har Kepner-Tregoe, en av världens ledande felsökningsföretag använt denna metodik för att öka tjänsteprestanda inom globala organisationer, som t.ex. NASA, IBM, Sun Microsystems, RIM och Siemens.

Denna två-dagars kurs utvecklar förmågor inom situationsbedömning, problemanalys och beslutsanalys. Den ger deltagarna kompetensen att använda dessa färdigheter för felsökning, oberoende av underliggande teknik.

Kursen hålls av engelsktalande experter på området.

  • Etablera ett gemensamt språk i felsökningen som säkerställer konsekvent kundsupport i en Service Management miljö.
  • Införning av en metod för strukturerat kritiskt tänkande för att analysera problem, fatta beslut och proaktivt undvika problem.
  • Användning av en systematisk metod som är oberoende av teknisk expertis.

Kepner-Tregoe FoundationOm Kepner-Tregoe

Grundades 1958 i Princeton. N.J-baserade Kepner-Tregoe är internationellt ledande i att utveckla det kritiska tänkandet. Kepner-Tregoe är en global ledare inom förbättring av resultat genom organisatorisk utveckling och felsökningsmetoder.

 

 

 

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the Kepner-Tregoe Foundation Gateway to Service Excellence Course.

Du lär dig

Denna kurs ger en introduktion till en systematisk process för felsökning av incidenter och problem. Detta möjliggör att leverera hög kvalitet och konsekvent kundsupport. Kursen ger deltagarna kunskap om terminologi, struktur och grundläggande begrepp inom Kepner-Tregoe's metoder för problem- och incidenthantering, såsom situationsbedömning, problemanalys och beslutanalys.

Under kursen kommer deltagarna att förbereda sig för att skriva prov som leder till ett Kepner-Tregoe Foundation certifikat. Kursen är till nytta för personer som vill vara utbildade och certifierade i bästa praxis rekommenderad för problemanalys (Kepner-Tregoe refereras som bästa praxis i den officiella ITIL ® Service Operation boken).

Ämnesområden

  • Introduction to Kepner-Tregoe rational process: Situation Appraisal, Problem Analysis, Decision Analysis and Potential Problem Analysis
  • Situation Appraisal - The definition of an incident and a concern.
  • How to "List Threats and Opportunities", "Separate and Clarify", "Set Priority", "Plan Next Steps" and the role of questioning in Situation Appraisal
  • Problem Analysis - The Kepner-Tregoe definition of a problem. How to "Describe Problem", "Identify Possible Causes", "Evaluate Possible Causes", "Confirm True Cause", explain the role of questioning in Problem Analysis.
  • Decision Analysis: The definition of a decision. How to "Clarify Purpose", "Identify Alternatives", "Evaluate Alternatives", "Make Decision". The role of questioning in Decision Analysis. How to effectively "Present Recommendations" and "Assess Recommendations"
  • Potential Problem Analysis - The definition of an action and a plan. How to "Identify Potential Problems", "Identify Likely Causes", "Take Preventive Action", "Plan Contingent Action and Set Triggers". The role of questioning in Potential Problem Analysis

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Office 365-utbildning på Cornerstone

Office 365-utbildning

Med Office 365 får du tillgång till Microsoft Office-verktygen samt avancerade IT-tjänster var du än befinner dig. Vi lär dig komma igång.

Flest startgarantier i branschen!

Flest startgarantier i branschen!

Som en av Sveriges största utbildningsleverantörer har vi möjlighet att erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6721

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se