SIAM - Service Integration and Management - Foundation

Service Integration and Management (SIAM) är ett sätt att ta sig an utmaningen med multipla leverantörer av såväl IT- som affärstjänster samt integrera dessa till en enda affärsmässig kontaktyta mot en IT-organisation. Kursen tar upp ett flertal aspekter på detta, däribland tillvägagångssätt, modeller, strukturer, processer, funktioner och roller. Vi behandlar även såväl viktiga fördelar som vanliga utmaningar.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskapskrav finns, men det underlättar att ha kommit i kontakt med IT-styrning i allmänhet och IT Service Management i synnerhet, samt ha kännedom om de vanligaste nyckelbegreppen för detta.

Ämnesområden

1. Introduction to Service Integration and Management

 • What is SIAM?
 • The history of SIAM
 • The purpose of SIAM
 • The scope of SIAM
 • SIAM and the Business Strategy
 • Value to the organization- The SIAM business case

2. SIAM roadmap

 • Discovery and Strategy
 • Plan and Build
 • Implement
 • Run and Improve

3. SIAM Structures

 • Internally Sourced Service Integrator
 • Externally Sourced Service Integrator
 • Hybrid Service Integrator
 • Lead supplier as Service Integrator

4. SIAM and Other Practices

 • IT Service Management
 • Lean
 • COBIT®
 • DevOps®
 • Agile

5. SIAM Roles and Responsibilities

 • Roles and the SIAM roadmap
 • How is a role different in a SIAM Ecosystem?
 • Customer Organization
 • Service Integrator
 • Service Provider
 • Governance Roles
 • Operational Roles
 • The Service desk in a SIAM ecosystem

6. SIAM Practices

 • People Practices: Managing Cross-functional Teams
 • Process Practices: Integrating Processes across service providers
 • Measurement Practices: Eneable and Reporto n End to End Services
 • Technology Practices: Creating and Tooling Strategy

7. SIAM Cultural Considerations

 • Cultural Change
 • Collaboration and Cooperation
 • Cross-service Provider Organization

8. Challenges and Risks

 • Building de Business Case
 • Level of Control and Ownership
 • Legacy Contracts
 • Commercial Challenges
 • Security
 • Cultural Fit
 • Behaviours
 • Measuring success
 • Trust/Eliminating Micro- Management

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 15 500,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6504
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

15 juni

27 augusti

26 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.