ITIL och IT Service Management

ITIL och annan IT Service Management hjälper dig att framgångsrikt införa processer för IT-tjänster i din organisation. Väl beskrivna processer, roller och procedurer är en nyckelfaktor för fortlöpande förbättring och leverans av IT-tjänster. Kunskaper i ITIL och IT Service Management ger dig stöd och riktlinjer om hur du på ett effektivt sätt kan leverera IT-tjänster som uppfyller dina kunders behov. Hos Addskills hittar du kurser om ITIL processer, ITIL foundation, ITIL Service Lifecycle och ITIL Service Capability. Möjligheten till ITIL-certifiering är något som vi erbjuder i anslutning till kursens slut.

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Kurser inom ITIL och IT Service Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL® Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: AK6101

Datum: 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari, fler

Denna 3-dagars ITIL-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice -processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå. Läs mer

Göteborg 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari, 14 januari, 4 februari, 25 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 1 april, 23 april, 13 maj, 13 maj, 3 juni, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 12 augusti
Malmö 12 november, 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari, 4 februari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Stockholm 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti
Linköping 12 november, 26 november, 17 december, 14 januari, 4 februari, 25 februari, 18 mars, 1 april, 23 april, 13 maj, 3 juni, 17 juni, 8 juli, 12 augusti

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6252

Datum: 25 oktober, 20 december, 24 januari, 13 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 25 oktober, 20 december, 24 januari, 13 juni
Göteborg 25 oktober, 20 december, 24 januari, 13 juni
Malmö 25 oktober, 20 december, 24 januari, 13 juni
Linköping 25 oktober, 20 december, 24 januari, 13 juni

ITIL® Practitioner

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6201

Datum: 1 november, 7 februari, 4 april, 16 maj

En 2-dagars kurs som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 1 november, 7 februari, 4 april, 4 april, 16 maj, 16 maj
Malmö 7 februari, 7 februari, 4 april, 16 maj
Stockholm 7 februari, 4 april, 16 maj
Linköping 7 februari, 4 april, 16 maj

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6223

Datum: 19 november, 7 januari, 6 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 19 november, 7 januari, 6 maj
Göteborg 19 november, 7 januari, 6 maj
Malmö 19 november, 19 november, 7 januari, 6 maj
Linköping 19 november, 7 januari, 6 maj

ITSM Specialist - Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6251

Datum: 15 november, 14 februari, 9 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill bygga på din kunskap för Best Practice inom Service Desk, Incident Management och Problem Management. Läs mer

Stockholm 15 november, 14 februari, 9 maj
Göteborg 15 november, 14 februari, 9 maj
Malmö 15 november, 14 februari, 9 maj
Linköping 15 november, 14 februari, 9 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6211

Datum: 22 oktober, 21 januari, 27 maj

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 21 januari, 27 maj
Umeå 22 oktober, 21 januari, 27 maj
Linköping 22 oktober, 21 januari, 27 maj
Göteborg 22 oktober, 21 januari, 27 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6212

Datum: 5 november, 11 februari, 15 april

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 5 november, 11 februari, 15 april
Linköping 5 november, 11 februari, 15 april
Malmö 5 november, 11 februari, 15 april
Göteborg 5 november, 11 februari, 15 april

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6222

Datum: 5 november, 11 februari, 15 april

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 5 november, 11 februari, 15 april
Göteborg 5 november, 11 februari, 15 april
Malmö 5 november, 11 februari, 15 april
Linköping 5 november, 11 februari, 15 april

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6221

Datum: 22 oktober, 21 januari, 27 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 21 januari, 27 maj
Umeå 22 oktober, 21 januari, 27 maj
Linköping 22 oktober, 21 januari, 27 maj
Malmö 22 oktober, 21 januari, 27 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6215

Datum: 26 november, 27 februari, 17 juni

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 26 november, 27 februari, 17 juni
Linköping 26 november, 27 februari, 17 juni
Umeå 26 november, 27 februari, 17 juni
Malmö 26 november, 27 februari, 17 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6213

Datum: 19 november, 7 januari, 6 maj

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 19 november, 7 januari, 6 maj
Umeå 19 november, 7 januari, 6 maj
Linköping 19 november, 7 januari, 6 maj
Göteborg 19 november, 7 januari, 6 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: AK6214

Datum: 3 december, 18 februari, 27 maj

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 3 december, 18 februari, 27 maj
Linköping 3 december, 18 februari, 27 maj
Malmö 3 december, 18 februari, 27 maj
Göteborg 3 december, 18 februari, 27 maj

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

21950 kr

Kod: AK6224

Datum: 3 december, 18 februari, 27 maj

Denna ITIL Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 3 december, 18 februari, 27 maj
Umeå 3 december, 18 februari, 27 maj
Linköping 3 december, 18 februari, 27 maj
Malmö 3 december, 18 februari, 27 maj

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: AK6301

Datum: 18 februari, 20 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 18 februari, 20 maj
Göteborg 18 februari, 20 maj
Malmö 18 februari, 20 maj
Linköping 18 februari, 20 maj

Processmodellering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK6501

Datum: 12 november

Kursen är en praktisk kurs för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 12 november
Malmö 12 november
Göteborg 12 november
Umeå 12 november

Introduktion till Service Management

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6503

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna endagskurs vänder sig till dig som vill få en överblick över ITIL Service Management Lifecycle. Det ger en introduktion till ämnet och ger bred bakgrund om terminologi, processer, funktioner och roller i ITIL. Kursmaterialet till denna kurs är på svenska. Läs mer

SIAM - Service Integration and Management - Foundation

2 dagar

15500 kr

Kod: AK6504

Datum: Kursen hålls på begäran

Service Integration and Management SIAM är ett sätt att ta sig an utmaningen med multipla leverantörer av såväl IT- som affärstjänster samt integrera dessa till en enda affärsmässig kontaktyta mot en IT-organisation. Kursen tar upp ett flertal aspekter på detta, däribland tillvägagångssätt, modeller, strukturer, processer, funktioner och roller. Vi behandlar även såväl viktiga fördelar som vanliga utmaningar. Läs mer

ITIL® Awareness & Inspiration

Halvdag

4950 kr

Kod: AK6151

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna dags introduktionskurs ger deltagare en unik möjlighet att få en introduktion till koncepten ITIL och IT Service Management. Den ger en översikt av begreppen inom ITIL ramverket samt introducerar de viktigaste ITIL-processerna. Denna kurs förklarar hur ITIL processer drivs av en tjänstelivscykeln för att ge en väl fungerande organisation, vilket säkerställer hög kvalitet av tjänsteleverans till sina kunder. Den har utformats för elever som behöver en grundläggande kännedom om ITIL och som en del av ett större program eller för dem vill bedöma ITIL ITSM för sin organisation. Läs mer

ITIL® i praktiken för Servicedesk

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6152

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs är för alla som jobbar i eller har mycket att göra med en Servicedesk. Vad menar vi med begreppet service egentligen, vad betyder det och hur skall vi tolka och leva efter det? Vad är bra service? Att Servicedesk är så mycket mer än bara en helpdesk tas upp utifrån ett praktiskt och pragmatiskt sätt baserat på ITIL ramverket. Läs mer

Skapa en tjänstekatalog

1 dagar

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: Kursen hålls på begäran

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer