ITIL® 4 Strategist - Direct, Plan and Improve

Denna kurs är baserad på ITIL® 4-testet med samma namn från AXELOS. Kursen ger de praktiska färdigheterna som krävs för att skapa en ”lärande och förbättrande” IT-organisation, med en stark och effektiv strategisk inriktning. Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi, aktiviteter, övningar och exempel som ingår i kursen, kommer du att få relevant kunskap för att klara certifieringstestet ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve.

Kursen är utformad för att ge utövare en praktisk och strategisk metodik för att planera och leverera Contioous Improvement med nödvändig smidighet. Den riktar sig till chefer på alla nivåer som är involverade i att utforma riktning och strategi eller utveckla ett ständigt förbättrande team. Det täcker både praktiska och strategiska element. Därför är detta den gemensamma modulen, som kommer att vara en nyckelkomponent i båda certifieringstitlarna ITIL 4 Managing Professional och ITIL 4 Strategic Leader.

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Courses.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till chefer på alla nivåer som är involverade i att utforma riktning och strategi eller utveckla ett ständigt förbättrande team.

Som deltagare förutsätts du känna till ITIL v4, inte bara som koncept utan även dess komponenter på Foundation-nivå samt vara utbildad och certifierad inom ITIL 4 Foundation.

Certifiering

Kursen baseras på certifieringstestet "ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve" från AXELOS. Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi, övningar och exempel som ingår i kursen kommer du att få relevant kunskap för att klara testet ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve.

Detaljerad information

Course Introduction

 • Let’s Get to Know Each Other
 • Course Overview
 • ITIL® 4 Certification Scheme
 • Course Learning Objectives
 • Course Components
 • Course Agenda

Core Concepts of DPI

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Direction
 • Basics of Planning
 • Basics of Improvement
 • Other Core Elements

DPI through Service Value Chain and Guiding Principles

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • DPI of the SVS
 • DPI of Guiding Principles

Role of Direction in Strategy Management

 • Key Terms Covered in the Module
 • Introducing Startegy Management
 • Developing Effective Strategies

Implementation of Strategies

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Managing Risks
 • Making Decisions through Portfolio Management
 • Directing via Governance, Risk, and Compliance (GRC)

Introduction to Assessment and Planning

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Core Concepts of Assessment
 • Conducting Effective Assessments
 • Core Concepts of Planning

Assessment and Planning through VSM

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Introducing VSM
 • Developing Value Stream Maps
 • Knowing More About VSM

Measurement, Reporting, and Continual Improvement

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurement and Reporting
 • Alignment of Measurements and Metrics
 • Success Factors and Key Performance Indicators
 • Continual Improvement

Measurements and Continual Improvement through DImensions and SVS

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Measurements for the Four Dimensions
 • Continual Improvement of the Service Value Chain and Practices

OCM Principles and Methods

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of OCM
 • OCM throughout DPI and Service Value Chain
 • Resistance and Reinforcement

Communication Principles and Methods

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Basics of Effective Communication
 • Communication with Stakeholders

SVS Development Using Four Dimensions

 • Key Terms Covered in the Module
 • Module Learning Objectives
 • Organizations and People in the SVS
 • Partners and Suppliers in the SVS
 • Value Streams and Processes in the SVS
 • Information and Technology in the SVS

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 22 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK6412
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

18 maj

19 augusti

30 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.