ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

Denna ITIL (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation.

Kursen bygger i huvudsak på Operation-steget i Lifecycle-spåret och roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. 

Utbildningsform 

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream: Service Operation med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Operational Support & Analysis " som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Capability stream - Operational Support & Analysis Course.

Målgrupp

För dig som vill veta allt om de processer som används för att stödja den dagliga driften, samt baserat på analyser ta fram fakta om olika förbättringsmöjligheter. Kursen bygger i huvudsak på Service Operation-steget och riktar sig till medarbetare och chefer inom it-drift och förvaltning, inklusive servicedesk och support. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Operational, Support & Analysis Certificate samt Service Operation. ITIL® är ett registrerat varumärke ägt av AXELOS Limited. Swirl logo är ett varumärke ägt av AXELOS Limited.

Förkunskaper

ITIL foundation-certifikat. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Ämnesområden

 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Principer för drift och support av it-tjänster.
 • Processer kopplade till support och analys av it- tjänsternas effektivitet.
 • Event Management-processens syfte och mål. De händelser som är viktiga för att hantera och administrera it-resurser och it-tjänster.
 • Incident Management-processens syfte och mål. Förmågan att återställa it-tjänster i enlighet med överenskomna servicenivåer.
 • Request Fulfillment-processens syfte och mål. Förmågan att hantera olika typer av förfrågningar.
 • Problem Management-processens syfte och mål. Förmågan att förhindra att problem och incidenter återkommer och minimera dess effekt.
 • Access Management-processens syfte och mål. Att ge behöringa användare access till en tjänst och att hindra obehöriga användare.
 • Samverkan med andra processer i övriga Service Livscykel-steg.
 • Planering och organisation av funktionerna; Service Desk, Technical Management, IT Operations Management och Application Management.
 • Roller och ansvar för Service Operation.
 • Metoder och implementation.
 • Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker.
 • Praktiska tips
 • Kursdeltagarnas frågor

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK6224
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

25 maj

23 september

16 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.