ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

Denna ITIL (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster.

Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget i Lifecycle-spåret och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning.

Utbildningsform

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream: Service Transition med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Release, Control & Validation" som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Capability stream - Release, Control & Validation Course.

Målgrupp

För dig som vill veta allt om de processer som används för att förändra och överlämna väl fungerande it-tjänster till driften på ett kontrollerat sätt. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget. Kursen riktar sig till it-medarbetare som behöver ha djup förståelse för processer, roller, funktioner och aktiviteter relaterade till kontroll och styrning av förändringar av företagets it-tjänster. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Release, Control & Validation samt Service Transition. ITIL® är ett registrerat varumärke ägt av AXELOS Limited. Swirl logo är ett varumärke ägt av AXELOS Limited.

Förkunskaper

ITIL foundation-certifikat. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Ämnesområden

 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Processerna inom Service Transition (utom Transition Planning and Support), samt Request Fufilment-processen. Deras värde till verksamheten och hur de interagerar med processer i andra livscykelstadier.
 • Change Management-processens syfte och mål. Metoder och tekniker för varje större förändringsaktivitet och arbetsflöden för olika förändringstyper. Interaktivitet med andra processer samt effektiv uppföljning och nyckeltal för lyckade förändringar.
 • Service Asset and Configuration Management (SACM)-processens syfte och mål. Aktiviteter, verktyg och modeller samt mätning och uppföljning.
 • Release and Deployment Management-processens syfte och mål. Aktiviteter för planering, driftsättning och avveckling. Verifiering av genomförd driftsättning och Early Life Support.
 • Service Validation and Testing-processens syfte och mål. Hur policys kan stödja processen, beskrivning av olika testmodeller och metoder.
 • Request Fufilment och hur du kan etablera en självhjälps-tjänst och hur processen samverkar med Release Management och SACM processen.
 • Change Evaluation-processens syfte och mål. Terminologi och arbetsflöde för utvärdering av förutsedda och oförutsedda effekter av en förändring.
 • Knowledge Management och strategin för effektiv kunskapsöverföring samt fördelarna med införandet av ett Service Knowledge Management system.
 • Genomgång av ansvar, roller och nyckelfunktioner för utförandet av respektive process och aktivitet.
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK6223
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

28 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.