ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

Denna ITIL (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster.

Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget i Lifecycle-spåret och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning.

Utbildningsform

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream: Service Transition med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Release, Control & Validation" som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Capability stream - Release, Control & Validation Course.

Målgrupp

För dig som vill veta allt om de processer som används för att förändra och överlämna väl fungerande it-tjänster till driften på ett kontrollerat sätt. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget. Kursen riktar sig till it-medarbetare som behöver ha djup förståelse för processer, roller, funktioner och aktiviteter relaterade till kontroll och styrning av förändringar av företagets it-tjänster. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Release, Control & Validation samt Service Transition. ITIL® är ett registrerat varumärke ägt av AXELOS Limited. Swirl logo är ett varumärke ägt av AXELOS Limited.

Förkunskaper

ITIL foundation-certifikat. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Ämnesområden

 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Processerna inom Service Transition (utom Transition Planning and Support), samt Request Fufilment-processen. Deras värde till verksamheten och hur de interagerar med processer i andra livscykelstadier.
 • Change Management-processens syfte och mål. Metoder och tekniker för varje större förändringsaktivitet och arbetsflöden för olika förändringstyper. Interaktivitet med andra processer samt effektiv uppföljning och nyckeltal för lyckade förändringar.
 • Service Asset and Configuration Management (SACM)-processens syfte och mål. Aktiviteter, verktyg och modeller samt mätning och uppföljning.
 • Release and Deployment Management-processens syfte och mål. Aktiviteter för planering, driftsättning och avveckling. Verifiering av genomförd driftsättning och Early Life Support.
 • Service Validation and Testing-processens syfte och mål. Hur policys kan stödja processen, beskrivning av olika testmodeller och metoder.
 • Request Fufilment och hur du kan etablera en självhjälps-tjänst och hur processen samverkar med Release Management och SACM processen.
 • Change Evaluation-processens syfte och mål. Terminologi och arbetsflöde för utvärdering av förutsedda och oförutsedda effekter av en förändring.
 • Knowledge Management och strategin för effektiv kunskapsöverföring samt fördelarna med införandet av ett Service Knowledge Management system.
 • Genomgång av ansvar, roller och nyckelfunktioner för utförandet av respektive process och aktivitet.
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 21 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK6223

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

9 december

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.