ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

Denna ITIL (2011) Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal.

Kursen bygger i huvudsak på Strategy-steget i Lifecycle-spåret och behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. 

Utbildningsform

Utbildningen hålls i formatet "Blended Learning", vilket innebär att lärarledd kurs kompletteras med Online-utbildning. Utbildningen består av tre dagar lärarledd kurs som delar merparten av sitt innehåll med denna, ITIL® Lifecycle stream: Service Strategy med tillhörande kursmaterial tryckt form. Denna kompletteras med online-utbildningen "ITIL® Capability Stream: Service Offerings & Agreements" som du går igenom i din egen takt när det passar dig.

Utbildningen med dess material förbereder dig för, och berättigar till, att skriva certifieringstest för båda professionerna.

Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Capability stream - Service Offerings & Agreements Course.

Målgrupp

För dig som vill veta allt om de processer som behövs för att erbjuda och avtala effektiva och kundnära it-tjänster. Kursen bygger på en kombination av Service Strategy- och Service Desing-stegen. Kursen riktar sig till it-chefer, beställare och medarbetare som i sitt arbete behöver en djupare förståelse för tjänsteerbjudanden och paketering samt hantering av behov och avtal. Kursen behandlar både relationer mellan affär och it, samt mellan kund och leverantör. Kursen förbereder dig både för ITIL-test Service Offerings & Agreements samt Service Strategy. ITIL® är ett registrerat varumärke ägt av AXELOS Limited. Swirl logo är ett varumärke ägt av AXELOS Limited.

Förkunskaper

ITIL foundation-certifikat. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Ämnesområden

 • Service Management som koncept, dess värde och innehåll.
 • Service Portfolio Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera tjänsteportföljen med nya , befintliga och aavvecklade tjänster.
 • Service Catalogue Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera tjänstekatalogen med de tjänster som företaget erbjuder.
 • Service Level Management-processens syfte och mål. Förmågan att definiera, förhandla, avtala och följa upp överenskomna Service Level Agreements (SLA).
 • Demand Management-processens syfte och mål. Förmågan att definiera och identifiera olika kunders behovsmönster (Patterns of Business Activity).
 • Supplier Management-processens syfte och mål. Förmågan att hantera och följa upp avtal med partners och leverantörer.
 • Financial Management for IT Services-processens syfte och mål. Förmågan att hantera ekonomi kring tjänsterna.
 • Business Relationship Management-processens syfte och mål. Förmågan att kommunicera med kunder och säkerställa att tjänstekatalogen och tjänsteportföljen motsvarar kundernas behov.
 • Roller och ansvar
 • Metoder, implementation och överväganden
 • Utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker
 • Praktiska tips
 • Kursdeltagarnas frågor

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK6221
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

19 oktober

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.