ITIL® Foundation (2011/v3)

Denna ITIL Foundation-utbildning vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för "best practice"-processer inom IT Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL med dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Den är utformad för att ge möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation-nivå.

Foundation-nivån inom ITIL-certifiering innefattar en generell bild av nyckelkomponenter, koncept och terminologi som används i ITIL:s tjänstelivscykel (ITIL service lifecycle). Här ingår övergripande avsnitt om länkar mellan livscykelns olika steg, processer som används samt hur dessa praktiseras inom service management.

Upplägg

Formatet på kursen är interaktivt och framtaget för att presentera informationen i hanterbara avsnitt för att lättare ta till sig kunskapen. Under kursen kommer deltagare att genomföra övningar och testprov för att förstärka inlärningen och förbereda för certifieringsprovet.

Du lär dig

 • Service Management
 • Service Lifecycle
 • Nyckelprinciper och modeller i ITIL® 
 • Allmänna ITIL Koncept
 • Övergripande om processer
 • Övergripande om roller
 • Övergripande om funktioner
 • Teknologi och arkitektur
 • ITIL kvalifikationsschema
 • Förberedelse för certifiering i Foundation

Certifiering inom ITIL Foundation

Addskills Cornerstone Group is a Licensed Affiliate of ITpreneurs, which is a PeopleCert® Accredited Training Organization (ATO) for the ITIL Foundation Course.

Ämnesområden

Service Management

 • Service Management som praxis
 • Konceptet av en tjänst och Service Management
 • Skillnaden mellan funktioner, roller och processer
 • Beskrivning av en process och processmodellen

Service Lifecycle

 • Att förstå Service Lifecycle
 • Syfte och affärsvärde för varje fas i Service Lifecycle 
 • Struktur, omfattning, delar och gränssnitt i ITIL
 • Huvudmål och syfte med Service Strategy, Design, Transition, Operation och Continual Service Improvement
 • Värdet som Service Strategy, Design, Transition, Operation och Continual Service Improvement tillför verksamheten

Allmänna koncept och definitioner

 • Definiering av nyckelkoncepten i Service Management
 • IT-styrning i Service Lifecycle 
 • Rollen kommunicera 

Nyckelprinciper och modeller

 • Service Assets och generering av värde genom tjänster
 • Människor, processer, produkter och partners
 • Verksamhet och tjänstekrav
 • Teknologi och arkitektur design 
 • Design av process och mått
 • Sourcing

Processer

 • Övergripande syfte, omfattning, grundläggande koncept, roller och utmaningar för:
 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Transition
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement

Funktioner

 • Roll, syfte, organisatorisk struktur, bemanning och mätetal för funktionerna i ITIL 

Roller

 • Nyckelrollerna i ITIL Service Management 

Teknologier and arkitektur

 • Krav för en integrerad Service Management 
 • Service Automation och integrerade Service Management processer

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 21 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK6101
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

27 april

15 juni

24 augusti

12 oktober

9 november

7 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.