Processmodellering

Kursen är en praktisk kurs för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet.

Du lär dig
 • Vad en process är
 • Nyttan med processorientering
 • Identifiera och beskriva en verksamhet i processtermer
 • Hur man dokumenterar ett processflöde
 • Att koppla roller, och IT-stöd till en process
 • Hur man kan styra och mäta en verksamhet med hjälp av processer

Efter avslutad kurs så har du en förståelse för nyttan med processkartläggning, hur man genomför den och hur resultatet kan användas i verksamheten. 

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav finns för denna kurs.

Kursens mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna arbeta med att beskriva processerna i verksamheten. Du får en grundläggande förståelse för nyttan med processer, en grundläggande kunskap i processutveckling och praktiska tips hur man inför och arbetar med processer i verksamheten.

Målgruppen

Målgrupp för denna utbildning är du som arbetar med verksamhetsförändring. T.ex. verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, förvaltare, förändringsledare samt verksamhetsansvariga som vill förstå och förändra sin verksamhet på ett strukturerat sätt. Men även projektledare som vill överlämna sitt projektresultat på ett bra sätt till linjeorganisationen kommer att ha nytta av denna utbildning. 

Ämnesområden

Introduktion till processer:

 • Vad är en process?

Nyttan med processer

 • Processens beståndsdelar i form av input, output, ingående aktiviteter, intressenter och ägare.
 • Beskriva processer enligt en processmodell 

Processmodellering:

 • Grunder i processmodellering
 • Hur processmodellering går till väga

Dokumentation av processer:

 • UML som standard
 • Dokumentera enligt UML
 • Träna i dokumentationsteknik

 Resurser:

 • Vilken roll resurser spelar i processer
 • Resursanalys

Ansvarsmatriser:

 • Grunderna i RACI
 • RACI processen
 • Roller
 • Träna i att genomföra ansvarsanalyser

Förvaltning:

 • Förvaltning kring processer
 • Hur du mäter och förbättrar processer
 • Vikten av ägarskap
 • Kunskap att säkerställa resurser
 • Hur man skriver en förvaltningsplan

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK6501
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

12 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.