Agil kravhantering

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations kravarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din kravhantering med mer agila inslag.

Vem bör delta?

Kravhanterare, scrum masters, projektledare, testare, testledare, teststrateger, utvecklare eller kort sagt alla som behöver ha kunskaper om kravhantering i agila sammanhang.

Förkunskaper

Kursen ”Effektiv kravhantering”.

Teori & praktik

Vad är agil kravhantering? På vilken nivå ska kraven skrivas? Måste man använda gula lappar? Behöver vi dokumentera? Vem dokumenterar vi för? Kursen innehåller praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar

 • Rita prototyper utifrån agila krav
 • Effektiv sprint-/iterationsplanering
 • Nedbrytning av krav från användarberättelser (user stories).
 • Planning poker i praktiken

Kursmaterial

Utöver vårt kursmaterial får du tillgång till verktyget KB1online, som är en omfattande kunskapsbank som innehåller allt från processbeskrivningar till praktiska mallar för kravhantering, test och verksamhetsanalys.

Ämnesområden

Förutsättningar och framgångsfaktorer

 • Vad innebär agil utveckling i praktiken?
 • Introduktion till Scrum, DSDM, Lean och Kanban
 • Nyttan med agila krav
 • Så lyckas du med kravarbetet! Tips och fallgropar
 • Teamet – det agila projektets förutsättning

Planera kraven

 • Översiktlig planering - vision, epic, roadmap
 • Planera din sprint (iteration) effektivt
 • Praktisk hantering av sprint backlogs/kravlistor
 • DoD (Definition of done)

Praktiskt kravarbete

 • Personas – fiktiva karaktärer för ökad nytta
 • Beteendedriven utveckling (BDD) - –tydliga krav med Gherkin
 • Användarberättelser (user stories) på olika nivåer
 • Nedbrytning av agila krav
 • Dokumentera ”good enough”
 • Besluta ”JIT” (Just in Time)
 • Spike – ett sätt att experimentera
 • Utforskande krav – smarta scenarier

Prioritering och estimering

 • Hur lång tid tar det?
 • Tekniker, till exempel schabloner, planning poker och t-shirtstorlekar
 • Idealdagar – hur mycket hinner vi egentligen?
 • Prioriterade sprint backlogs/ kravlistor
 • Rangordna kraven med hjälp av t.ex. parvis jämförelse
 • Leveransplanering

Mät framgång!

 • Retrospektiv ur ett kravperspektiv (återblick)
 • Vad gick bra och vad kan vi göra bättre?
 • Demo
 • Uppföljning och förvaltning av krav
 • Håller estimat och prioriteringar?

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 7 900,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod K1027
Boka kursen

Välj ort och kursstart

7 mars

13 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.