Effektiv kravhantering

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar.

Denna kurs sker i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Du lär dig

Många användbara tekniker till kravhanterarens verktygslåda i både traditionell och agil utveckling. Hela kravhanteringsprocessen från insamling till förvaltning samt kännedom om verktyg som kan underlätta arbetet. Vikten av att arbeta iterativt.

Kursen riktar sig till dig som ska arbeta med att ställa krav eller tolka krav som någon annan ställt. Exempelvis: Produktägare, teammedlemmar, kravledare, utredare, systemförvaltare, kravanalytiker, systemanalytiker, beställare, verksamhetsspecialister, användarrepresentanter, testledare, testare, projektledare och systemutvecklare.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.

Exempel på övningar 

  • Fastställ målgrupp och övergripande krav
  • Kravinsamling med workshop
  • Storymapping
  • Planera och genomför granskning av krav
  • Ta fram termordlista

Ämnesområden

Vikten av bra krav

Kostnader vid bristfälliga krav
Kravhanteringsprocessen Stjärnan
Iterativt arbetssätt
Begrepp inom kravhantering
Intressentanalys

Tekniker för att samla in krav 
Typer av krav
Svårigheter med kravinsamling
Funktionella och ickefunktionella krav
Normala, förväntade och sensationella krav
Nio tekniker för insamling, t ex workshops, intervjuer, enkäter och prototyper

Tekniker för prioritering 
Vikten av att prioritera krav
Skall-krav, bör-krav och andra skalor
Prioritering i samband med workshop
Visualisering med Korset
Användning av planning poker

Dokumentation 
Tekniken kvittering
Detaljering av krav
Kravspecifikation, mall och innehåll
Användningsfall – en introduktion
Begreppet aktör
Användarberättelse

Kravgranskning 
Informell och formell granskning
Granskningsprocessen
Roller som deltar i granskning
Checklista vid granskning

Förvaltning av krav 
Ändringshantering
Ändringsråd/change control board
Spårbarhet och påverkansanalys

Kravhanteringsverktyg 
Kravverktyg
Enkätverktyg
Ritprogram för prototyper och flöden

Avslutning 
Sammanfattning av kursen
Litteraturtips
Användbara länkar

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 14 400,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod K1010
Boka kursen

Välj ort och kursstart

15 april

27 april

28 maj

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.