Effektiv testmetodik

Relaterade länkar: Agil test

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Denna kurs sker i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Du lär dig

Testprocessen från ax till limpa i både traditionell och agil utveckling. Testfall med testdesigntekniker, checklistor, ad hoc-testning och utforskande testning. Test av funktionella och ickefunktionella krav. Viktiga dokument t ex testplan, testfall, testspecifikation, checklistor, felrapport, testlogg, veckorapport och testrapport. Olika typer av testverktyg.

Vem bör delta?

 Alla som deltar i testarbetet t ex testare, testledare, förvaltare och utvecklare. Kursen innehåller även delar som är av intresse för projektledare och andra som påverkas av systemets kvalitet.

Teori & praktik

Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete.

Exempel på övningar 

  • Identifiera testområden
  • Testnivåer
  • Testplanen
  • Testfall och checklistor
  • Gränsvärdestester
  • Skriv bra felrapporter


Ämnesområden

Introduktion i strukturerad testning 
Risker med bristfällig kvalitet
Felens kostnad
Agilt och traditionellt testarbete
Roller i testarbetet
Tvärfunktionella team

Test genom programvarans livscykel 
Testnivåer
Komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest
Test i samband med förvaltning
Regressionstester för att hitta följdfel
Vikten av spårbarhet
Röktester

Testplanering 
Teststrategi för varje system
Testplan för varje testnivå
Standarden IEEE 829
Tidsuppskattning med planning poker
Användning av burn-down chart

Testfall och andra testunderlag 
Detaljer i testfall
Hur man kan använda checklistor
Ad hoc-testning
Utforskande testning

Testdesigntekniker 
Att använda testdesigntekniker för att skapa mer effektiva testfall
Gränsvärdestester
Positiva och negativa tester
Statiska och dynamiska tester
Black box och white box
Såpoperatest

Genomförande av tester 
Det dagliga testarbetet
Dokumentet testlogg
Omtest och regressionstest
Felrapportering

Uppföljning av testerna 
Testrapport

Test av användbarhet 
Principer för användbarhet
Användningstester

Testverktyg 
Översikt testverktyg
Demo administrativt verktyg
Demo automatisering av systemtest/acceptanstest

Avslutning 
Sammanfattning av kursen
Användbara länkar
Litteraturtips

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 14 400,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod K1020
Boka kursen

Välj ort och kursstart

6 april

6 maj

15 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.