IREB certifiering inom kravhantering

Det här är en kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Certifieringen heter IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level.

Denna kurs genomförs i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Viktigt att veta om certifiering

 • Kostnad för certifiering tillkommer med 3 000:- ex moms.
 • Språket på certifieringstestet är svenska som standard.  
 • Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.
 • Obs! Tentamen avslutas ca 18:30 sista kursdagen.

Förkunskaper

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, test eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt. För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida: https://www.ireb.org/en/service/literature , speciellt syllabusen.

Ämnesområden

Introduktion

 • Vikten av bra kravhantering

Grunder om krav

 • Aktiviteter inom kravhantering
 • Kravhanterarens färdigheter
 • Typer av krav
 • Kvalitetskrav

System och systemgränser

 • System i sin omgivning
 • Systemavgränsning

Kravinsamling

 • Olika källor för krav
 • Hantering av intressenter
 • Tekniker för kravinsamling

Kravdokumentation

 • Typer av kravdokument
 • Naturligt språk för krav
 • Modeller för krav

Kvalitetssäkring av krav

 • Granskning av krav
 • Validering av krav
 • Konfliktlösning

Kravhantering

 • Kravidentifiering
 • Kravspårning
 • Versionshantering
 • Ändringshantering
 • Prioritering

Kravverktyg

 • Kategorier av verktyg
 • För- och nackdelar med verktyg
 • Typiska exempel på verktyg
 • Att välja verktyg

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 15 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod K1015
Boka kursen

Välj ort och kursstart

20 april

25 maj

23 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.