ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som vill höja din status som testare/testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper.

Efter avslutad ISTQB-kurs finns möjlighet till examinering för att få en internationell ISTQB-certifiering. Vem bör delta? Den som vill certifiera sig enligt ISTQB. Den som deltar i planering, genomförande eller uppföljning vid test av programvara, exempelvis testare, testanalytiker och testledare. Andra som vill ha baskunskaper om programvarutestning, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga och utvecklare.

Dessa kurser sker i samarbete med Konsultbolag1 som är ackrediterad kurshållare.

Viktigt att veta om certifiering

  • Kostnad för certifiering tillkommer med 2 700:- ex moms.
  • Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.
  • Obs! tentamen avslutas ca 18:30 sista kursdagen.

Du lär dig

Grunderna inom test enligt ISTQB. Testning genom programvarans livscykel. Statisk och dynamisk testning. Testledning. Testverktyg. Kursen avslutas med en frivillig examinering.

Ämnesområden

Teori & praktik
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för ISTQB certifieringen. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara ISTQB examinationen.

Exempel på övningar
Tillståndsövergångar
Kodtäckning
Beslutstabeller
Testexekveringsschema
Riskidentifiering
Övningstenta
ISTQB Kursmaterial
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska och testordlista. Mer information om ISTQB certifieringen hittar du på www.sstb.se.

Språk på ISTQB tentamen
Tentamens språk är på svenska som standard men det går också att beställa tentamen på engelska. Om inget annat anges vid anmälan kommer språket på tentamen att vara på svenska.
OBS! Om tentamen önskas på engelska måste Konsultbolag1 informeras minst en månad innan tillfället för tentamen för att undvika extra administrationsavgifter.

Innehåll ISTQB grundnivå
Grunderna inom test enligt ISTQB 
Varför test är nödvändigt
Vad är testning
Sju testprinciper
Grundläggande testprocess
Testningens psykologi
Etiska regler
Testning genom programvarans livscykel
Utvecklingsmodeller för programvara
Testnivåer
Testtyper
Underhållstestning
Statisk test
Statiska tekniker och testprocessen
Granskningsprocess
Statisk analys med verktyg
Dynamisk test
Testutvecklingsprocessen
Kategorisering av tekniker för testdesign
Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
Strukturbaserade tekniker (white-box)
Erfarenhetsbaserade tekniker
Välja testtekniker
Testledning
Testorganisation
Planering och testuppskattning
Övervakning och styrning av testförloppet
Konfigurationshantering
Risk och testning
Avvikelsehantering
Testverktyg
Olika typer av testverktyg
Effektivt användande av verktyg
Införande av ett verktyg i en organisation
Avslutning
Sammanfattning
Litteraturtips
Användbara länkar

Förkunskaper

Erfarenhet från testarbete eller programutveckling.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 15 950,00 kr

exklusive moms

Språk Svenska
Längd 3 dagar
Kurskod K1024
Boka kursen

Välj ort och kursstart

14 april

1 juni

29 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.