Ledarskapsutbildning

Ledarskap och Team

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa verksamheter, ledare och team lyckas bättre än andra. Vi vet också vad som löpande uppmärksammas och utvecklas och hur du som ledare och team kan uppnå ständiga framgångar.

Med våra utbildningar får du möjligheten att utveckla din förmåga att leda dig själv, team eller andra ledare baserat på det vi vet skapar framgång, inte bara idag utan också över tid.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger med en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla människor. De är både generalister/specialister/beteendevetare och mycket uppskattade coacher, föreläsare och instruktörer.  

Hur hänger kurserna ihop? Öppnas i nytt fönster

Funderar du på var du ska börja? Här kan du kika på hur utbildningarna inom Ledarskap hänger ihop med varandra och på vilken nivå kurserna ligger. 

Anpassade utbildningar

Hittar du inte det du letar efter? Vi är specialister på att anpassa utbildningar som passar era behov.

Självledarskap - bli din egen ledare

Artikel: Självledarskap - bli din egen ledare

Att kunna leda sig själv innan man kan leda andra är ganska uppenbart. Men vad är egentligen självledarskap, vad är det som gör att det är så viktigt och en förutsättning för framgång? Karin Otterbjörk har svaren i sin inspirerande artikel!

Kurser inom Ledarskap och Team

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

5 dagar

19700 kr

Kod: AK308

Datum: 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, fler

Vill du inspireras, utvecklas och stärkas i din ledarroll? UGL ger dig ökad förståelse för hur dynamiken i en grupp påverkar skeendet och hur olika ledarstilar bör anpassas till gruppens mognad och uppgift. Genom övningar och gruppdiskussioner och återkoppling bygger man på kunskaper om gruppers samvaro och kommunikation samt din egen självinsikt. Läs mer

Stockholm 20 april, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 7 december
Göteborg 2 november
Båstad 20 april, 22 juni, 28 september, 16 november

Självledarskap -Bli din egen ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK318

Datum: 23 april, 4 juni

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv, då ska du utveckla ditt självledarskap. Personer som jobbar med detta uppger att de når sina mål i högre utsträckning än andra, de mår bättre och de har större kontroll på sina liv. Man är helt enkelt inte lika beroende av hur omgivningen är runt omkring en. Läs mer

Stockholm 23 april, 4 juni
Göteborg 23 april, 4 juni
Malmö 23 april, 23 april, 4 juni
Linköping 23 april, 4 juni

Teamledaren, teamwork och framgång

2 dagar

13950 kr

Kod: AK302

Datum: 20 april, 22 juni

Genom mängder av forskning och studier om framgång vet vi idag varför vissa team lyckas bättre än andra. Vi vet att ledare och medarbetare som har en stark tro och vilja till att utföra sitt arbete inom tydliga riktlinjer för beteenden lyckas bättre. De värderar också samspelet mellan teamet högre än individuella prestationer. För att lyckas behövs ett bra ledarskap som håller över tid. Läs mer

Göteborg 20 april, 20 april, 22 juni
Stockholm 20 april, 22 juni
Malmö 20 april, 22 juni
Linköping 20 april

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 20 april, 8 juni

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 20 april, 8 juni
Umeå 20 april
Linköping 20 april
Göteborg 20 april, 20 april

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK150

Datum: 19 februari, 1 april, 14 maj, 17 juni

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 19 februari, 1 april, 14 maj, 17 juni
Göteborg 19 februari
Malmö 1 april

Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK312

Datum: 16 april, 24 juni

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. Läs mer

Stockholm 16 april, 24 juni
Göteborg 16 april
Malmö 16 april
Umeå 16 april

Ny som ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK301

Datum: 14 april, 24 juni

Ledarskap kräver att någon frivilligt vill följa! Att vara ny som ledare innebär många nya utmaningar. Både att få förtroendet från medarbetarna att leda men även en hel del arbetsrättsliga kunskaper om vad som gäller som arbetsgivare och chef. Läs mer

Stockholm 14 april, 24 juni
Göteborg 14 april
Malmö 14 april
Umeå 14 april

Hälsostrategiskt ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK316

Datum: 25 maj

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare här och nu och framåt? Och har du förmågan att leda och verka i en organisation som skapar engagerade och effektiva medarbetare som håller över tid? Läs mer

Stockholm 25 maj
Göteborg 25 maj
Malmö 25 maj, 25 maj
Linköping 25 maj

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 23 januari, 29 april, 9 juli

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 23 januari, 29 april, 9 juli
Göteborg 23 januari
Malmö 29 april

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 4 maj, 29 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 4 maj, 29 juni
Malmö 4 maj

Arbeta effektivt utan stress – maximal prestation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK313

Datum: 13 maj

Räcker tiden inte till? Tenderar dina att-göra-listor att växa men få saker blir avbockade? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten dels på ett organisatoriskt plan och dels på det personliga. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig. Ofta hör vi att tiden inte räcker till samtidigt som vi vet att tid läcker mellan fingrarna på oss, diffusa processer, osäkerhet om vad som är mål och medel. Otydlighet i roller och kommunikation. Läs mer

Stockholm 13 maj
Malmö 13 maj

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 17 juni

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 17 juni

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 11 maj

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Göteborg 11 maj

Svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: AK306

Datum: 2 juli

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Svåra samtal är samtal som vi ofta drar oss för att hålla, de stressar och oroar oss, vi är ofta anspända i samtalen och vi är inte vårt bästa jag utan lite mer fyrkantiga. Läs mer

Stockholm 2 juli

Neuroledarskap (Leda med hjärnan)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK311

Datum: 22 juni

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi med kraft och energi nå full arbetskapacitet. Utbildningen syftar till att stärka din medvetenhet om hjärnans principer och kapacitet som utgångspunkt för att leda dig själv och andra på ett utvecklande och hållbart sätt. Läs mer

Stockholm 22 juni

Konflikthantering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK405

Datum: Kursen hålls på begäran

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande. Läs mer

Situationsanpassa ditt ledarskap

2 dagar

13950 kr

Kod: AK307

Datum: Kursen hålls på begäran

Under kursen förstärker du din förmåga att utöva ett situationsanpassat ledarskap. Du får en djupare förståelse för hur du värderar situationer och hur du anpassar ditt ledarskap utifrån det. Du får kunskaper om individens behov, gruppdynamiska processer och gruppens mognadsprocess. Fokus ligger på att lära dig att hitta rätt tillvägagångssätt för varje situation. Läs mer