Arbeta effektivt utan stress – maximal prestation

Räcker tiden inte till? Tenderar dina att-göra-listor att växa men få saker blir avbockade? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten dels på ett organisatoriskt plan och dels på det personliga. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig. Ofta hör vi att tiden inte räcker till samtidigt som vi vet att tid läcker mellan fingrarna på oss, diffusa processer, osäkerhet om vad som är mål och medel. Otydlighet i roller och kommunikation.

Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Genom att ha fokus på syfte och mål blir prioriteringarna mycket lättare. I pressade situationer är det lätt att stressen kryper på och då kan det vara svårt att göra rätt val bland alla uppgifter som pockar på. Det kan vara svårt att skilja på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt och vi kan falla i fällan att ta det som är bråttom först.

Med enkla metoder och tekniker kan vi lättare välja hur och vad vi ska göra för att nå resultat.

Personlig effektivitet (Dag 1)

Så kan du hantera din tid på bästa sätt

 • Vad lägger du din tid på? Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Nulägesanalysen som gör det lättare att prioritera. Kartlägga och analysera den nuvarande situationen
 • Olika aspekter på tid och hur det kan göra dig mer effektiv
 • Tidsstilsanalysen som gör dig medveten om hur du prioriterar och hanterar tiden
 • Sluta att skjuta upp saker
 • Ta tag i tidstjuvar och tidsläckage

Så gör du rätt sak vid rätt tidpunkt

 • Skapa kontroll med en tidsbudget
 • Formulera mål och bli mer klar över dina arbetsuppgifter
 • Personlig planering och prioritering
 • Skilj på det som är bråttom och viktigt

Arbeta utan stress

 • Skilj på stress och press
 • Hantera stressande situationer

Skapa en effektiv arbetsplats (Dag 2)

För ledare är det viktigt att hjälpa sina medarbetare att vara effektiva. En del i detta är att tydliggöra roller och strukturer. En av de kända framgångsfaktorerna är att ha en gemensam kommunicerad vision och målbild.

Skapa effektiva rutiner och processer på arbetsplatsen

 • AFS 2015:4
 • Skapa en större medvetenhet om ert förhållande till tid
 • Håll effektiva möten
 • Coachande ledarskap, frigör tid genom att skapa självgående arbetslag
 • Skapa en gemensam vision och målbild
 • Sex steg till förändring
 • Skapa en ständigt pågående process
 • Se över arbetet i arbetsgrupperna

Utbildningsmål

När du är klar med utbildningen har du fått en ökad självinsikt om vem du är och hur du kan hantera din tid på ett mer effektivt sätt med tydliga personliga mål och en handlingsplan som utgår ifrån dina behov.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ledare som vill skapa ett effektivare arbetssätt och en effektivare arbetsplats där du och dina medarbetare mår bättre.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK313

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

25 februari

29 april

1 juli

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.