Konflikthantering

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande.

Cornerstone erbjuder en praktiskt inriktad utbildning i konflikthantering. Denna utbildning syftar till att få verktyg, insikter och mod att utforska de möjligheter och den utveckling som konflikter ger.

Fokuseringen ligger därför på praktik och inte på teoretiska genomgångar. Deltagaren kommer att få tid att reflektera och få feedback från såväl kursdeltagare och instruktörer på alla de övningar som genomförs under dagen.

De områden som kursen berör är; individ och gruppbeteenden, motivation och kommunikation samt konflikthantering i teori och praktik.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till såväl medarbetare som ledare.

Effektmål

Efter genomförd insats kommer deltagaren att bidra till att skapa ett öppet och gynnsamt arbetsklimat i vilket effektiviteten och tryggheten i att hantera problem och konflikter förbättras.

Mål

Effekten av insatsen skall leda till medarbetare och ledare som har fått en ökad insikt i hur de fungerar som individ och i sin roll i konfliktsituationer samt en ökad förmåga att förebygga och hantera konflikter.

Resultat efter utbildningen

 • Förståelse för mina starka respektive svaga sidor som medarbetare/ledare i konfliktsituationer.
 • Hur du hanterar grupp- och individkonflikter.
 • Färdighet att Planera, Hantera och följa upp konflikt

Ämnesområden

 • Vad är egentligen en konflikt?
 • Gråzonerna som gör det så svårt att kommunicera/samtala
 • Attityd, humör och personlighet.
 • Konflikträdsla & Konfliktbenägenhet
 • Att lyssna, kroppsspråk, empati, bekräftelse
 • Samtal & frågemetodik
 • Orsaker till konflikter
 • Proaktiv konflikthantering
 • En praktisk modell för konflikthantering
 • Analys
 • Genomförande
 • Uppföljning
 • Praktisk träning mha scenario
LLPA

Medlem i Leading Learning Partner Association

Vi är medlem i det internationella nätverket Leading Learning Partner Association, eller LLPA.

Masterclass

Masterclasses hos Cornerstone

Gå kurs för ledande experter. Vi har ett stort utbud av masterclasses. 

Anpassad utbildning efter era behov

Anpassad utbildning efter era behov

Vi är specialister på anpassa utbildningar som passar era behov.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK405

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.