Leading SAFe 4.6 (SA)

Scaled Agile Framework (SAFe) är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler.

Detta är en kurs för dig som vill få SAFe att fungera i praktiken, hur du skalar Lean och Agile i din organisation.

Du kommer att förstå den Lean-Agila-tanken och vad det innebär att leda en Lean-Agile-omvandling. Vi belyser både styrkor och möjliga svagheter med SAFe och hur dessa kan användas och hanteras i din verksamhet.

Du får den kunskap som behövs för att leda en Lean-Agil-verksamhet med hjälp av SAFe och dess underliggande principer som härrör från t.ex. Lean, systemtänkande, Agile utveckling, produktutvecklingsflöden, DevOps och Scaling Leadership.

Du kommer också att lära dig att stödja och exekvera PI Planning-händelser och samordna flera Agile Release Trains (ARTs).

Du kommer lära dig att bygga och stödja Agila-team, multi-team strukturer och multipla backloggs och -program, hantera en Lean Portfölj, bygga en kontinuerlig leveransledning och samordna stora lösningar.

När du blir SAFe® 4 Agilist (SA) har du en kompetens som är efterfrågad över hela världen, nämligen att lyckas på en snabbt förändrad marknad.

Certifiering: SAFe Agilist (SA)

Certifieringen görs med ett test online hos Scaled Agile Academy. Utbildningsledaren förklarar processen och registrerar testkontot för deltagarna.

Innehåll

1. Introducing the Scaled Agile Framework
2. Embracing a Lean-Agile Mindset
3. Understanding SAFe Principles
4. Experiencing PI Planning
5. Exploring, Executing, and Releasing Value
6. Leading the Lean-Agile Enterprise
7. Governing a Lean Portfolio
8. Building Large Solutions

Kursmaterial

I kursen ingår digitalt kursmaterial inklusive en personlig arbetsbok samt access till Scaled Agile Academys webbplats med examinationen certifieringen Scaled Agilist (SA).

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK150

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

12 maj

26 maj

2 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.