Svåra samtal

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Svåra samtal är samtal som vi ofta drar oss för att hålla, de stressar och oroar oss, vi är ofta anspända i samtalen och vi är inte ”vårt bästa jag” utan lite mer fyrkantiga.

Utbildningen tar avstamp i deltagarnas egna exempel, situationer och frågeställningar. Vi kommer att utforska vad som är det svåra i samtalen och se specifikt hur vi kan hantera det. Du kommer få öva på olika samtal, samtalstekniker och få efterföljande personlig återkoppling.

Målet är att du ska kunna identifiera det som är svårt i de samtal du har i din roll och tillägna dig strategier och tillvägagångssätt för att lyckas.  

Materialet är på svenska och består av ett digitalt material, övningar, dokumenterade resultat av övningarna, stöddokument för dina samtal samt länkar till filmer och litteratur relaterade till ämnet.

Detaljerat innehåll

  • Vilka samtal är svåra och vad det är i dessa samtal som är svårt. 
  • Hur vi kan hantera det svåra i svåra samtal.
  • Hur vi kan ta bättre ansvar för egna känslor och vara mindre påverkade av andras känslor och på så sätt våga ta konflikter och sätta egna gränser.
  • Viktiga förutsättningar för svåra samtal.
  • Förberedelser, genomförande och återkoppling.
  • Metoder för värdering av samtalssituationer.
  • Struktur och tillvägagångssätt för olika typer av samtal.
  • Samtalstekniker för svåra samtal och övningar på desamma med feedback.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare, gruppledare samt medarbetare där svåra samtal ingår som en del i arbetet. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK306

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

2 juli

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.