Utbilda dig till projektledare och inom projektledning

Bli projektledare – utbilda dig inom projektledning!

Välkommen till utbildningar som ger dig/er den helhetssyn och de färdigheter som behövs för att hantera framgångsrika projekt med både traditionella och Agila förhållningssätt och metoder.

Utbildningar som riktar sig till t.ex. projektledare, projektmedarbetare, beställare/styrgruppsmedlemmar, produktägare, Scrum Master, Scrum Developer m.m.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger som tillhör eliten med en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. De är både generalister och specialister och verkar som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har de tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.

Anpassade utbildningar

Hittar du inte det du letar efter? Vi är specialister på att anpassa utbildningar som passar era behov.

Våra utbildningscenter

Vi bedriver utbildning i egna utbildningssalar på flera orter i Sverige - Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Projektledning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 30 oktober, 13 november, 2 december

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Göteborg 13 november, 13 november, 2 december, 2 december
Malmö 30 oktober, 13 november, 2 december
Stockholm 13 november, 2 december
Linköping 13 november, 2 december

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 24 oktober, 17 december

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 17 december
Umeå 24 oktober, 17 december
Malmö 24 oktober, 17 december
Linköping 24 oktober, 17 december

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 18 november, 11 december

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 18 november, 11 december
Umeå 18 november, 11 december
Linköping 18 november, 11 december
Malmö 18 november, 11 december

Framgångsrik projektdeltagare

1 dag

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 6 december

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Malmö 6 december, 6 december
Göteborg 6 december, 6 december
Stockholm 6 december
Linköping 6 december

Prince2® Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: AK131

Datum: 9 december

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Malmö 9 december, 9 december
Stockholm 9 december
Göteborg 9 december
Linköping 9 december

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 2 december

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Stockholm 2 december
Göteborg 2 december, 2 december
Malmö 2 december
Linköping 2 december

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: 5 december

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 5 december
Göteborg 5 december
Malmö 5 december, 5 december
Linköping 5 december

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 13 november

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Stockholm 13 november
Umeå 13 november
Linköping 13 november
Malmö 13 november, 13 november

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 28 november

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 28 november
Göteborg 28 november
Malmö 28 november
Linköping 28 november

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 16 december

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 16 december
Umeå 16 december
Linköping 16 december
Malmö 16 december

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dag

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 16 december

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Stockholm 16 december
Malmö 16 december

Preparandkurs inför IPMA-certifiering

2 dagar

14750 kr

Kod: AK161

Datum: 12 november

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 12 november

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer