Utbilda dig till projektledare och inom projektledning

Bli projektledare – utbilda dig inom projektledning!

Välkommen till utbildningar som ger dig/er den helhetssyn och de färdigheter som behövs för att hantera framgångsrika projekt med både traditionella och Agila förhållningssätt och metoder.

Utbildningar som riktar sig till t.ex. projektledare, projektmedarbetare, beställare/styrgruppsmedlemmar, produktägare, Scrum Master, Scrum Developer m.m.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger som tillhör eliten med en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. De är både generalister och specialister och verkar som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har de tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.

Anpassade utbildningar

Hittar du inte det du letar efter? Vi är specialister på att anpassa utbildningar som passar era behov.

Våra utbildningscenter

Vi bedriver utbildning i egna utbildningssalar på flera orter i Sverige - Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå.

Självledarskap - bli din egen ledare

Artikel: Självledarskap - bli din egen ledare

Att kunna leda sig själv innan man kan leda andra är ganska uppenbart. Men vad är egentligen självledarskap, vad är det som gör att det är så viktigt och en förutsättning för framgång? Karin Otterbjörk har svaren i sin inspirerande artikel!

Kurser inom Projektledning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 4 maj, 29 juni

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Malmö 4 maj, 4 maj, 29 juni
Stockholm 4 maj, 29 juni
Göteborg 4 maj, 29 juni
Linköping 4 maj, 29 juni

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 14 april, 18 maj, 29 juni

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 14 april, 18 maj, 29 juni
Malmö 14 april, 18 maj
Göteborg 14 april, 29 juni
Linköping 14 april

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 30 januari, 8 april, 11 juni

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 30 januari, 8 april, 11 juni
Göteborg 30 januari, 11 juni
Malmö 8 april, 11 juni

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 20 april, 8 juni

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 20 april, 8 juni
Umeå 20 april
Linköping 20 april
Göteborg 20 april, 20 april

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dag

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 29 april

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Malmö 29 april, 29 april
Stockholm 29 april
Göteborg 29 april
Linköping 29 april

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 11 juni

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Stockholm 11 juni
Umeå 11 juni
Linköping 11 juni
Göteborg 11 juni

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: 9 juni

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 9 juni
Umeå 9 juni
Linköping 9 juni
Göteborg 9 juni

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 4 maj, 29 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 4 maj, 29 juni
Malmö 4 maj

Prince2® Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: AK131

Datum: 7 maj

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Stockholm 7 maj
Malmö 7 maj

Framgångsrik projektdeltagare

1 dag

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 26 juni

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 26 juni
Malmö 26 juni

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 17 juni

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 17 juni

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 11 maj

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Göteborg 11 maj

Preparandkurs inför IPMA-certifiering

2 dagar

14750 kr

Kod: AK161

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer