Utbilda dig till projektledare och inom projektledning

Bli projektledare – utbilda dig inom projektledning och Agila metoder!

Välkommen till utbildningar som ger dig/er den helhetssyn och de färdigheter som behövs för att hantera framgångsrika projekt med både traditionella och Agila förhållningssätt och metoder.

Utbildningar som riktar sig till t.ex. projektledare, projektmedarbetare, beställare/styrgruppsmedlemmar, produktägare, Scrum Master, Scrum Developer m.m.

När du går en utbildning hos oss möter du pedagoger som tillhör eliten med en gedigen erfarenhet av projekthantering på alla nivåer i en verksamhet. De är både generalister och specialister och verkar som coacher, författare, föreläsare och instruktörer. Tillsammans har de tränat över 30 000 människor från nationella och internationella verksamheter i både offentlig och privat sektor.

Anpassade utbildningar

Hittar du inte det du letar efter? Vi är specialister på att anpassa utbildningar som passar era behov.

Våra utbildningscenter

Vi bedriver utbildning i egna utbildningssalar på flera orter i Sverige - Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå.

Artikel: Modern Agile + Projektmetodik = A match made in heaven!

Har du hört talas om Modern Agile? Det senaste, och kanske fräschaste, försöket att fånga projektledningens ”Holy Grail”. I den här artikeln lär Nils Lindell oss hur metodiken fungerar samt hur vi kan tillämpa det i vardagen. 

Kurser inom Projektledning och Agila metoder

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 8 april, 17 juni, 23 september, 21 oktober, fler

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Göteborg 8 april, 17 juni, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december, 16 december
Malmö 8 april, 8 april, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 21 oktober, 16 december
Stockholm 8 april, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december
Linköping 8 april, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 16 december

Projektledning i IT-projekt Populär

3 dagar

20450 kr

Kod: AK103

Datum: 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt. Läs mer

Stockholm 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Göteborg 4 mars, 4 mars, 6 maj, 6 maj, 24 juni, 24 juni
Malmö 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Linköping 4 mars, 6 maj, 24 juni

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: AK121

Datum: 25 april, 23 maj

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Göteborg 25 april, 23 maj, 23 maj
Malmö 25 april, 25 april, 23 maj
Stockholm 25 april, 23 maj
Linköping 25 april, 23 maj

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 27 maj, 17 juni

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 27 maj, 17 juni
Umeå 27 maj, 17 juni
Malmö 27 maj, 27 maj, 17 juni
Linköping 27 maj, 17 juni

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK141

Datum: 4 april, 23 maj

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Stockholm 4 april, 23 maj
Göteborg 4 april, 23 maj
Malmö 4 april, 23 maj
Umeå 4 april, 23 maj

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: AK123

Datum: 21 mars, 8 april, 20 maj, 10 juni, fler

Det agila projektramverket Scrum har kraften att transformera din projektstyrning oavsett vilken industri och organisation du är aktiv inom. Faktum är att 66 av alla företag använder Scrum eller liknande varianter idag för sina projekt. Läs mer

Stockholm 8 april, 20 maj, 10 juni, 8 juli
Malmö 20 maj
Göteborg 21 mars, 8 april, 10 juni

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 20 maj

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Göteborg 20 maj, 20 maj
Malmö 20 maj, 20 maj
Stockholm 20 maj
Linköping 20 maj

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dagar

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 13 maj

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Malmö 13 maj, 13 maj
Stockholm 13 maj
Göteborg 13 maj
Linköping 13 maj

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 18 mars, 3 juni

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 18 mars, 3 juni
Göteborg 18 mars
Malmö 3 juni

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 15 april, 3 juni

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 15 april, 3 juni
Göteborg 15 april
Malmö 3 juni

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK126

Datum: 15 april, 3 juni

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 15 april, 3 juni
Göteborg 15 april
Malmö 3 juni

Prince2® Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: AK130

Datum: 8 april, 10 juni

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer

Stockholm 8 april, 10 juni
Malmö 8 april

Prince2® Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: AK131

Datum: 16 maj

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Göteborg 16 maj
Malmö 16 maj

Kanban Fundamentals

2 dagar

17450 kr

Kod: AK122

Datum: 23 april

Kanban är en metod som avser att identifiera, prioritera och åtgärda moment i en process för att exempelvis få ett agilt projekt att flyta på effektivt. Kursen fokuserar på att ge dig de grundläggande verktygen för att komma igång med Kanban och därigenom driva de viktigaste förändringarna i ert arbetssätt. Den tar även upp hur Kanban kan kombineras med andra agila metoder. Läs mer

Stockholm 23 april

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 26 mars

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 26 mars

Preparandkurs inför IPMA-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK161

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Preparandkurs inför PMP-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK162

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs förbereder dig inför certifieringstestet Project Management Professional PMP , från Project Management Institute PMI . Kursen ger förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Scrum för utvecklingsteamet

3 dagar

24000 kr

Kod: AK125

Datum: Kursen hålls på begäran

Hur ser det ut i praktiken när man jobbar i tvåveckorssprintar, utan överlämningar eller minivattenfall? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum? Hur uppstår kraven och hur hanterar vi dem egentligen? Läs mer

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

11450 kr

Kod: AK140

Datum: Kursen hålls på begäran

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer