Agilt ledarskap med Lean

I en föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare. När förändring och nya förutsättningar tidigare varit tillfälliga utmaningar, är behovet av en adaptiv och smidig organisation idag en del av vardagen. 

Agilt ledarskap med Lean tar inte bara hänsyn till heterogena grupper i en föränderlig värld, det välkomnar det. Genom att ha fullt integrerade komponenter för lärande organisationer, performance management och change management, blir det ibland omöjliga ledarskapet möjligt. 

Kursen ger dig konkreta verktyg som kan tillämpas direkt efter utbildningen. Efter avslutad utbildning behärskar du metoder för att på både kort och lång sikt utveckla:
- ett flexibelt och hållbart ledarskap
- en prestationsorienterad kultur med hög utväxling
- större transparens inom och mellan grupper
- mer självgående och motiverade medarbetare
- ett mer flödeseffektivt samspel mellan medarbetare och kollegor

Du får under kursen genomföra en profilanalys som påvisar styrkor och svagheter i ditt nuvarande ledarskap, som ger dig underlag och visar möjligheter till utveckling. Avslutningsvis skapar vi en individuell handlingsplan för tiden efter utbildningen.

Målgrupp

Chefer och ledare.

Förkunskaper

Du bör ha två års erfarenhet av chefsarbete eller förkunskaper motsvarande kursen Ledarskap i IT-projekt.

Ämnesområden

  • Agilt prestationsorienterat ledarskap - förhållningssätt och metod
  • Förstå och ta tillvara på potentialen
  • Problem- och förändringshantering
  • Bygga och utveckla laganda
  • Den agila metoden - steg för steg
  • Att gå från plandrivet till agilt ledarskap
  • Praktiska råd och kursdeltagarnas frågor

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK309

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se