Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver en djupare förståelse av Project och som vill kunna göra analyser och snygga utskrifter. Dessutom vänder sig kursen till dig som arbetar med flera samtidiga projekt med gemensamma resurser.

Ämnesområden

 • Kort repetition av grundkursen Planera och följa upp projekt med Project
 • Ekonomisk uppföljning under projektet
 • Skapa mallar
 • Anpassa Project
 • Få överblick över flera samtidiga projekt
 • Kontrollera resurskonflikter mellan olika projekt
 • Skapa egna beräkningar och egna fält
 • Anpassningar av GANTT-schema
 • Skapa och skriva ut nätverksdiagram
 • Uppföljning av tider i Project
 • Avancerad vyhantering
 • Introduktion till makron för automatisering
 • Praktiska tips och tricks i Project
 • Kursdeltagarnas frågor

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande kursen Planera och följa upp projekt med Project. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 11 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK141

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

11 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.

Tre ledstjärnor för motivation

Motivation är ett måste. Den gör att vi får ut den energi och kraft vi behöver för att må bra, känna lycka, kunna föra arbetet framåt och komma dit vi vill. En del verksamheter arbetar medvetet, strukturerat och löpande med motivation som framgångsfaktor men långt ifrån alla. Gör ni det?