Preparandkurs inför IPMA-certifiering

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar.

Genom genomförande av ett övningstest får du kunskap om vilka områden du har bra kunskap inom och vilka områden som du bör förbättra.

Målgrupp

För den erfarna projektledaren som vill förbereda dig inför IPMA-certifiering.

Förkunskaper

Du skall ha minst tre års dokumenterad erfarenhet som projektledare och bör ha goda kunskaper i bl.a. projektplanering och tidplan med aktiviteter och milstolpar.

Om kursen

Pris: 14 750,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK161

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se