Preparandkurs inför PMP-certifiering

Denna kurs förbereder dig inför certifieringstestet Project Management Professional (PMP®), från Project Management Institute (PMI). Kursen ger förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar.

Genom genomförande av ett övningstest får du kunskap om vilka områden du har bra kunskap inom och vilka områden som du bör förbättra. Läromedlet består av böckerna PMPBOK® och PMP® ExamPrep, samt ett kompendium med åhörarkopior från presentationsmaterialet. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

För den erfarna projektledaren som vill förbereda sig inför PMI-certifiering PMP®.

Förkunskaper

Du skall ha minst tre års dokumenterad erfarenhet som projektledare och bör ha goda kunskaper i bl.a. projektplanering, Work-Breakdown-Structures (WBS) och tidplan med aktiviteter och milstolpar. Kursmaterialet är skrivet på engelska.

Ämnesområden

 • Introduktion
 • Vad är PMI?
 • PMP®-översikt
 • Krav inför certifiering
 • Certifieringsprocessen
 • Testets huvudområden
 • Översikt av PMIs PMBOK® Guide
 • Genomgång av komplexa områden (Earned Value Management, Kvantitativ riskhantering etc.)
 • Testets frågetyper
 • Övningstest med återkoppling
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod AK162

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-562 557 50 
E-post: info@cornerstone.se