Projektledning i IT-projekt

Vi är stolta över att kunna säga att 10 000 projektledare har gått denna utbildning sedan starten. En utbildning som ger dig som projektledare den grund, orientering och helhetssyn som behövs för att kunna axla rollen som projektledare och driva framgångsrika projekt.

Du får bl.a. kunskap och insikter i projekt som arbetsform, utmaningar och framgångsfaktorer i IT-projekt, projektledarrollen, projektledning och hur du kombinerar projektmetodik med Agila arbetssätt och värderingar.

Läromedlet består av en bok och ett digitalt material. Kursinnehållet är kvalitetssäkrat genom att stödja IPMA/PMI certifiering, SPI (Svenskt Projektindex) och standarden ISO 21500. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill få kompetens i projektledning. Du som ska ansöka om certifiering som Project Management Professional (PMP) hos Project Management Institute (PMI) kan tillgodoräkna dig denna utbildning. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet att projektarbete i någon form underlättar. 

Vidareutbildning

För dig som vill lära dig mer om projektkunskap erbjuder vi kurserna Ledarskap i IT-projekt, Grundläggande Ekonomi för Ledare samt Praktisk Förändringsledning. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.

Mervärden

Du får med dig projektmodellen Projectbase 2.0 och rätt att vid behov anpassa mallar och stöddokument till er verksamhet (om ni inte har en egen modell). Läroboken Projektledning (Tonnquist 2014) – uppskattad även som uppslagsverk i projektledningsmetodik och används idag vid flertalet universitet och högskolor.

Ämnesområden

När du har gått kursen kan du:

Redogöra för projektmetodikens grunder

Redogöra för utmaningar

Hantera framgångsfaktorer

Förena traditionell projektledning med agila arbetssätt och värderingar

Starta ett projekt och samla in krav

Hantera mål

Strukturera och planera ett projekt

Använda mallar och analysstöd för projektplanering

Hantera tids- och resursplanering

Fördela befogenheter, ansvar och aktiviteter i ett projekt

Upprätta en tidplan med aktiviteter och delmål/milstolpar

Upprätta en projektbudget

Analysera och hantera risker i projekt

Följa upp hur ett projekt fortlöper och hantera ändringar

Tillämpa metoder för teamarbete och ständig förbättring

Avsluta ett projekt och dra lärdomar

Tillämpa metoder för att bilda och leda en projektgrupp

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 20 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod AK103

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

14 april

18 maj

29 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.