Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Processmodellering - Kom igång på en dag

1 dag

9450 kr

Kod: AK6512

Datum: 18 juni

Välkommen på en workshopdag för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Stockholm 18 juni
Linköping 18 juni
Umeå 18 juni
Göteborg 18 juni

ITSM Specialist - Change & Release

2 dagar

15950 kr

Kod: AK6252

Datum: 11 juni

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 11 juni
Malmö 11 juni
Göteborg 11 juni
Linköping 11 juni

ITIL® Lifecycle stream - Service Strategy

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6211

Datum: 6 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 6 april
Malmö 6 april
Göteborg 6 april
Linköping 6 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Design

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6212

Datum: 18 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 18 maj
Umeå 18 maj
Linköping 18 maj
Göteborg 18 maj

ITIL® Lifecycle stream - Service Transition

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6213

Datum: 20 april

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 20 april
Malmö 20 april
Göteborg 20 april
Linköping 20 april

ITIL® Lifecycle stream - Service Operation

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6214

Datum: 25 maj

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 25 maj
Umeå 25 maj
Linköping 25 maj
Göteborg 25 maj

ITIL® Lifecycle stream - Continual Service Improvement

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6215

Datum: 1 juni

Denna ITIL 2011 Lifecycle-utbildning behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 1 juni
Linköping 1 juni
Umeå 1 juni
Malmö 1 juni

ITIL® Capability stream - Release, Control & Validation (Blended Learning)

3 dagar

25950 kr

Kod: AK6223

Datum: 20 april

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Läs mer

Stockholm 20 april
Göteborg 20 april
Malmö 20 april
Umeå 20 april

ITIL® Capability stream - Operational Support & Analysis (Blended Learning)

3 dagar

25950 kr

Kod: AK6224

Datum: 25 maj

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig kunskap om olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Läs mer

Stockholm 25 maj
Linköping 25 maj
Umeå 25 maj
Malmö 25 maj

ITIL® Capability stream - Planning, Protection and Optimization (Blended Learning)

3 dagar

25950 kr

Kod: AK6222

Datum: 18 maj

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Läs mer

Stockholm 18 maj
Göteborg 18 maj
Malmö 18 maj
Umeå 18 maj

ITIL® Capability stream - Service Offerings & Agreements (Blended Learning)

3 dagar

25950 kr

Kod: AK6221

Datum: 6 april

Denna ITIL 2011 Capability-utbildning kombinerar kurs i klassrum med On Demand-material för att ge dig en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Läs mer

Stockholm 6 april
Linköping 6 april
Umeå 6 april
Malmö 6 april

ITIL® - Managing Across the Lifecycle

5 dagar

29450 kr

Kod: AK6301

Datum: 11 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL 2011 Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 11 maj
Göteborg 11 maj
Malmö 11 maj
Umeå 11 maj

ITIL® Practitioner

2 dagar

18450 kr

Kod: AK6201

Datum: 23 april

Denna ITIL 2011 -utbildning som ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 23 april
Göteborg 23 april
Malmö 23 april
Linköping 23 april

Skapa en tjänstekatalog

1 dag

9450 kr

Kod: AK6511

Datum: 17 juni

Följ med på en workshopdag där vi genom teori och praktik tar dig från ax till limpa med tjänstekatalogen. Vi definierar tjänster, skapar strukturen, hanterar helheten i katalogen samt implementerar den i organisationen. Arbetet leds av en kunnig och erfaren ämnesexpert. Läs mer

Stockholm 17 juni
Malmö 17 juni
Göteborg 17 juni
Linköping 17 juni

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: AK104

Datum: 9 mars, 20 april, 8 juni

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 9 mars, 20 april, 8 juni
Göteborg 20 april

ISTQB Certifiering inom test

3 dagar

15950 kr

Kod: K1024

Datum: 9 mars, 14 april, 1 juni, 29 juni

En kurs för dig som vill höja din status som testare testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Läs mer

Stockholm 9 mars, 14 april, 1 juni, 29 juni

IREB certifiering inom kravhantering

3 dagar

15950 kr

Kod: K1015

Datum: 23 mars, 20 april, 25 maj, 23 juni

Det här är en kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Certifieringen heter IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Läs mer

Stockholm 23 mars, 20 april, 25 maj, 23 juni

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK150

Datum: 1 april, 14 maj, 17 juni

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 1 april, 14 maj, 17 juni
Malmö 1 april

GDPR - Certified Information Privacy Manager (CIPM)

2 dagar

28450 kr

Kod: IAPP-CIPM

Datum: 16 april, 18 juni

Certified Information Privacy Manager CIPM riktar in sig på utmaningarna som kommer med de fundamentala och ibland omfattande förändringar en organisation kan behöva genomgå för att leva upp till moderna integritetskrav. Hur arbetar jag operativt med integritet inom min organisation? Hur genomför jag en dataflödesrevision eller en konsekvensbedömning för dataskydd? Hur skapar jag en styrningsstruktur? CIPM fokuserar på den praktiska och kulturella tillämpningen av de nyckelbegrepp som fastslagits i CIPP E och de färdigheter som krävs för att hantera sk people factors och andra tillämpningsrelaterade utmaningar som kommer med betydande förändringar och nya ansvarsaspekter. IAPP anger detta som The How of GDPR Management . Läs mer

London 16 april, 18 juni
Live Online - Anslut hemifrån 16 april, 18 juni

Värdeskapande service och support

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 6 april, 15 juni

Värdeskapande service och support handlar om förmågan att kunna bemöta människor, olika situationer och ärenden på ett sätt som leder till den nytta som både din kund och din verksamhet vill uppnå. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. Läs mer

Stockholm 6 april, 15 juni
Göteborg 15 juni
Malmö 6 april