Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Mental träning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK317

Datum: 19 mars, 7 maj

Kan du ibland känna att du har svårt att fokusera och ha uthållighet och driv att nå dina mål. Kanske kör du fast i dina motgångar och kommer inte vidare. Läs mer

Göteborg 19 mars
Malmö 7 maj
Stockholm 19 mars, 7 maj

DevOps Engineering on AWS

3 dagar

26950 kr

Kod: GK1979

Datum: 19 februari, 19 maj, 18 augusti

DevOps Engineering on AWS demonstrates how to use the most common DevOps patterns to develop, deploy and maintain applications on AWS. The course covers the core principles of the DevOps methodology and examines a number of use cases applicable to startup, small-medium business, and enterprise development scenarios. Läs mer

Live Online - Anslut hemifrån 19 februari, 19 maj, 18 augusti

Neuroledarskap (Leda med hjärnan)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK311

Datum: 14 april, 22 juni

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi med kraft och energi nå full arbetskapacitet. Utbildningen syftar till att stärka din medvetenhet om hjärnans principer och kapacitet som utgångspunkt för att leda dig själv och andra på ett utvecklande och hållbart sätt. Läs mer

Stockholm 14 april, 22 juni
Malmö 14 april

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: AK201

Datum: 4 maj, 29 juni

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 4 maj, 29 juni
Malmö 4 maj

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 29 april, 9 juli

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 29 april, 9 juli
Malmö 29 april

Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK312

Datum: 16 april, 24 juni

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. Läs mer

Stockholm 16 april, 24 juni
Malmö 16 april

Hjärnkoll på kommunikation Nyhet

2 dagar

13950 kr

Kod: AK406

Datum: 6 april, 15 juni

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde. Läs mer

Stockholm 6 april, 15 juni
Malmö 6 april

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 27 april, 6 juli

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 27 april, 6 juli
Göteborg 27 april

Framgångsrik digital transformation

1 dag

9500 kr

Kod: AK202

Datum: 6 maj, 3 juli

Med dagens teknik är möjligheterna med digitalisering oändliga, men inte nödvändigtvis framgångsrika. Det är medarbetarna som ska förändra sina arbetssätt beteenden och inte tekniken vi väljer att använda. En framgångsrik digital förändring handlar mer om att skapa trygghet och motivation än om teknik. Båda behövs i investeringen men värdet av den blir lika med noll om inte nyttan kan realiseras i verkligheten. Läs mer

Stockholm 6 maj, 3 juli
Malmö 6 maj

Självledarskap -Bli din egen ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK318

Datum: 23 april, 4 juni

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv, då ska du utveckla ditt självledarskap. Personer som jobbar med detta uppger att de når sina mål i högre utsträckning än andra, de mår bättre och de har större kontroll på sina liv. Man är helt enkelt inte lika beroende av hur omgivningen är runt omkring en. Läs mer

Stockholm 23 april, 4 juni
Malmö 23 april

Testledning

2 dagar

14400 kr

Kod: K1022

Datum: 3 mars, 2 april, 4 juni

Stockholm 2 april, 4 juni
Malmö 3 mars

CISSP - Certification Preparation

5 dagar

36950 kr

Kod: GK9840

Datum: 2 mars, 8 juni

Vill du ta din karriär till nästa steg inom säkerhet, är Certified Information Systems Security Professional CISSP ett kraftfullt alternativ. Lär av vår expert med erfarenhet från verkligheten på denna kurs som täcker certifieringens alla moment. Deltagna får även ett exemplar av CISSP ISC 2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Läs mer

Stockholm 2 mars, 8 juni

Svåra samtal

2 dagar

13950 kr

Kod: AK306

Datum: 16 mars, 2 juli

Framgångsrika samtal bygger på att vara väl förberedd, ha en genomtänkt strategi samt ha kunskap och förståelse för motpartens reaktioner. Svåra samtal är samtal som vi ofta drar oss för att hålla, de stressar och oroar oss, vi är ofta anspända i samtalen och vi är inte vårt bästa jag utan lite mer fyrkantiga. Läs mer

Stockholm 16 mars, 2 juli

Kravledning

2 dagar

14400 kr

Kod: K1012

Datum: 16 mars, 14 maj

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Läs mer

Stockholm 16 mars, 14 maj

Agil kravhantering

1 dag

7900 kr

Kod: K1027

Datum: 8 april, 10 juni

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations kravarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din kravhantering med mer agila inslag. Läs mer

Stockholm 8 april, 10 juni

Att beställa, stödja och utvärdera ett projekt

1 dag

7950 kr

Kod: AK102

Datum: 29 april

Den högsta beslutsnivån i projekt är beställaren, vars uppgift bl.a. är att bedöma projektförslag utifrån strategisk betydelse och lönsamhet, förankra och stödja projekt i organisationen. Beställaren beslutar t.ex. om initiering, start, hanterar ändrade förutsättningar löpande i projektet, beslutar om avslut och ansvarar för att mäta projektets effekter. Läs mer

Stockholm 29 april
Malmö 29 april

Arbeta effektivt utan stress – maximal prestation

2 dagar

13950 kr

Kod: AK313

Datum: 13 maj

Räcker tiden inte till? Tenderar dina att-göra-listor att växa men få saker blir avbockade? Det finns mycket att göra för att öka effektiviteten dels på ett organisatoriskt plan och dels på det personliga. Att arbeta för mer effektivitet och mindre stress ökar inte bara trivseln utan kan också minska sjukskrivningarna vilket är en viktig effekt i sig. Ofta hör vi att tiden inte räcker till samtidigt som vi vet att tid läcker mellan fingrarna på oss, diffusa processer, osäkerhet om vad som är mål och medel. Otydlighet i roller och kommunikation. Läs mer

Stockholm 13 maj
Malmö 13 maj

Personlig effektivitet

2 dagar

13950 kr

Kod: AK409

Datum: 27 april

För att bli effektivare behöver du inte springa snabbare men däremot smartare! Vi upplever ofta hur våra arbetsuppgifter hopar sig och när vi kommer hem kan det kännas som om vi inte hunnit med det vi tänkt från början. När trycket blir för stort börjar vi fatta felaktiga beslut eller inga beslut alls. Kommunikationen blir knapphändig och konflikterna blir ett faktum. Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Läs mer

Stockholm 27 april
Malmö 27 april

Prince2® Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: AK131

Datum: 7 maj

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Stockholm 7 maj
Malmö 7 maj

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 27 april

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 27 april
Malmö 27 april