Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Neuroledarskap (Leda med hjärnan)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK311

Datum: 24 oktober, 5 december

Genom att förstå hur hjärnan fungerar kan vi med kraft och energi nå full arbetskapacitet. Utbildningen syftar till att stärka din medvetenhet om hjärnans principer och kapacitet som utgångspunkt för att leda dig själv och andra på ett utvecklande och hållbart sätt. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 5 december
Malmö 24 oktober
Göteborg 5 december

Värdeskapande service och support

2 dagar

13950 kr

Kod: AK401

Datum: 4 november, 18 december

Värdeskapande service och support handlar om förmågan att kunna bemöta människor, olika situationer och ärenden på ett sätt som leder till den nytta som både din kund och din verksamhet vill uppnå. Att börja med tanken att bakom varje ärende finns en människa som behöver din hjälp är en bra start. Läs mer

Stockholm 4 november, 18 december
Malmö 4 november
Göteborg 18 december

Leda utan att vara chef (det informella ledarskapet)

2 dagar

13950 kr

Kod: AK312

Datum: 21 oktober, 2 december

Brukar du få arbetsuppgifter som du förväntas lösa tillsammans med andra utan att du har en formell ledarbefattning? I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. Läs mer

Stockholm 21 oktober, 2 december
Malmö 2 december
Göteborg 21 oktober

Hjärnkoll på kommunikation Nyhet

2 dagar

13950 kr

Kod: AK406

Datum: 14 oktober, 17 december

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde. Läs mer

Malmö 14 oktober
Göteborg 17 december
Stockholm 14 oktober, 17 december

Framgångsrik digital transformation

1 dag

9500 kr

Kod: AK202

Datum: 18 oktober, 22 november, 20 december

Med dagens teknik är möjligheterna med digitalisering oändliga, men inte nödvändigtvis framgångsrika. Det är medarbetarna som ska förändra sina arbetssätt beteenden och inte tekniken vi väljer att använda. En framgångsrik digital förändring handlar mer om att skapa trygghet och motivation än om teknik. Båda behövs i investeringen men värdet av den blir lika med noll om inte nyttan kan realiseras i verkligheten. Läs mer

Stockholm 18 oktober, 22 november, 20 december

UX- & Agil Utveckling

3 dagar

19750 kr

Kod: AK160

Datum: 14 oktober, 4 november, 2 december

I denna kurs kommer du att lära dig användarcentrerad design och UX i en agil utvecklingsvärld. Kursen besvarar bland annat frågor såsom Vad är UX? , Hur använder vi en målgruppsanalys på bästa sätt? , Hur påverkar agila utvecklingsprocesser arbetet med skapa optimala användarupplevelser? och Vad innebär Agil UX och Lean UX i praktiken? Läs mer

Stockholm 14 oktober, 4 november, 2 december

Leading SAFe 4.6 (SA)

2 dagar

19450 kr

Kod: AK150

Datum: 24 oktober, 18 december

Scaled Agile Framework SAFe är ett beprövat ramverk för att tillämpa agila, förhållningssätt, arbetssätt och metoder på en hel organisation. SAFe består av tre nivåer: team, program och portföljhantering. Varje nivå tillämpar väsentliga delar av Agile, som till exempel iterationer, timeboxing och budgetcykler. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 18 december
Malmö 18 december

Effektiv presentationsteknik

2 dagar

12900 kr

Kod: AK403

Datum: 28 oktober, 9 december

Lär dig att presentera effektivt så att andra tar till sig det som det är tänkt och blir motiverade och inspirerande av dina presentationer. Kursen ger dig konkreta metoder som hjälper dig att lyckas och inte minst rikligt med praktisk träning. Läs mer

Stockholm 28 oktober, 9 december
Malmö 28 oktober

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 7 november, 18 december

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 7 november, 18 december
Göteborg 7 november

Agilt Ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK309

Datum: 24 oktober, 5 december

Utbildningen för dig som vill skapa förutsättningar och miljö för agilt arbete. Läs mer

Stockholm 24 oktober, 5 december
Malmö 24 oktober

ISTQB Certifiering inom test

3 dagar

15950 kr

Kod: K1024

Datum: 1 oktober, 28 oktober, 9 december

En kurs för dig som vill höja din status som testare testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Läs mer

Malmö 1 oktober
Stockholm 28 oktober, 9 december

IREB certifiering inom kravhantering

3 dagar

15950 kr

Kod: K1015

Datum: 7 oktober, 25 november, 3 december

Det här är en kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Certifieringen heter IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Läs mer

Göteborg 3 december
Stockholm 7 oktober, 25 november

Preparandkurs inför IPMA-certifiering

2 dagar

14750 kr

Kod: AK161

Datum: 22 oktober, 12 november

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 12 november

UX- och Agil utveckling - Fortsättningskurs

2 dagar

14750 kr

Kod: AK161

Datum: 22 oktober, 12 november

Detta är en fördjupning av UX-arbetet som vi gått igenom under kursen UX- Agil utveckling. Vi lär oss hur man får UX att fungera i det dagliga arbetet i agila projekt och i olika typer av organisationer. Läs mer

Stockholm 22 oktober, 12 november

Testledning

2 dagar

14400 kr

Kod: K1022

Datum: 10 oktober, 28 november

Stockholm 10 oktober, 28 november

Självledarskap -Bli din egen ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK318

Datum: 15 oktober, 2 december

Vill du satsa på att utveckla det viktigaste ledarskapet i ditt liv, då ska du utveckla ditt självledarskap. Personer som jobbar med detta uppger att de når sina mål i högre utsträckning än andra, de mår bättre och de har större kontroll på sina liv. Man är helt enkelt inte lika beroende av hur omgivningen är runt omkring en. Läs mer

Stockholm 15 oktober, 2 december

Personlig effektivitet

2 dagar

13950 kr

Kod: AK409

Datum: 12 december

För att bli effektivare behöver du inte springa snabbare men däremot smartare! Vi upplever ofta hur våra arbetsuppgifter hopar sig och när vi kommer hem kan det kännas som om vi inte hunnit med det vi tänkt från början. När trycket blir för stort börjar vi fatta felaktiga beslut eller inga beslut alls. Kommunikationen blir knapphändig och konflikterna blir ett faktum. Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt kan vara avgörande för att lyckas i sitt arbete. Läs mer

Stockholm 12 december
Malmö 12 december

Affärsmannaskap för IT-konsulter

2 dagar

13950 kr

Kod: AK404

Datum: 18 november

Affärsmannaskap handlar om att ha en trovärdig, rådgivande stil som utvecklar både uppdragsgivarens verksamhet och konsultföretaget, såväl ekonomiskt som kunskaps- och imagemässigt. Efter kursen har du en förståelse för vad som krävs för att kunden ska uppleva ett högt värde av konsultens spetskompetens och vad en kund förväntar sig av en extern konsult jämfört med anställd personal. Läs mer

Stockholm 18 november
Göteborg 18 november

Agil test

1 dag

7900 kr

Kod: K1026

Datum: 14 oktober

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö. Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik. Läs mer

Stockholm 14 oktober

Agil kravhantering

1 dag

7900 kr

Kod: K1027

Datum: 4 oktober

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations kravarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din kravhantering med mer agila inslag. Läs mer

Stockholm 4 oktober