Gå en kurs inom affärskompetens

Affärskompetens - Kurser och utbildning

Utbildningar i mjuka värden handlar om att ta fram hela potentialen hos människorna i organisationen. Oavsett om jag är ledare, projektledare eller levererar tjänster kan små förändringar i beteende innebära stora effekter på det uppfattade värdet. De långsiktiga vinnarna är organisationer som når sina mål med friska motiverade ledare och medarbetare. Detta är vad som kallas Affärskompetens.

Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Artikel: Hälsostrategiska ledare och verksamheter vinner

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare ”här och nu” och framåt? Det är en av kanske den viktigaste frågan att ställa sig om du jobbar som chef och ledare eller inom HR i dag. Inte bara för att du själv ska kunna känna livsglädje och välmående utan för du är viktig för dina närmaste och för dina medarbetare.

Kurser inom Affärskompetens

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Framgångsrik projektdeltagare

1 dag

6950 kr

Kod: AK105

Datum: 26 juni

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Stockholm 26 juni
Malmö 26 juni

Hälsostrategiskt ledarskap

2 dagar

17450 kr

Kod: AK316

Datum: 28 maj

Har du viljan, orken, energin och förmågan att vara en ledare här och nu och framåt? Och har du förmågan att leda och verka i en organisation som skapar engagerade och effektiva medarbetare som håller över tid? Läs mer

Stockholm 28 maj
Malmö 28 maj

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: AK402

Datum: 17 juni

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 17 juni

Acceptans på riktigt

1 dag

7900 kr

Kod: K1021

Datum: 30 mars

Kursen handlar både om acceptanstest och acceptansperspektivet i hela teamet och under alla aktiviteter som ingår i utveckling av IT-system. Du och din organisation ska bli bättre utrustad för att jobba med acceptans redan från kravställning, som en integrerad del av utveckling, i samband med testning samt under och efter produktionssättning. Läs mer

Stockholm 30 mars

SAFe® 4.6 for Teams (Certified SAFe® Practitioner)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK151

Datum: 4 maj

For Lean-Agile team members to gain experience as an Agile Team member in a SAFe Agile Release Train ART . Break down features, write user stories, improve team and train processes, and plan and execute Iterations. Läs mer

Stockholm 4 maj

UX- & Agil Utveckling

3 dagar

19750 kr

Kod: AK160

Datum: 8 juni

I denna kurs kommer du att lära dig användarcentrerad design och UX i en agil utvecklingsvärld. Kursen besvarar bland annat frågor såsom Vad är UX? , Hur använder vi en målgruppsanalys på bästa sätt? , Hur påverkar agila utvecklingsprocesser arbetet med skapa optimala användarupplevelser? och Vad innebär Agil UX och Lean UX i praktiken? Läs mer

Stockholm 8 juni

ITIL® 4 Strategist - Direct, Plan and Improve

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6412

Datum: 18 maj

Denna kurs är baserad på ITIL 4-testet med samma namn från AXELOS. Kursen ger de praktiska färdigheterna som krävs för att skapa en lärande och förbättrande IT-organisation, med en stark och effektiv strategisk inriktning. Med hjälp av ITIL 4-koncept och terminologi, aktiviteter, övningar och exempel som ingår i kursen, kommer du att få relevant kunskap för att klara certifieringstestet ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve. Läs mer

Stockholm 18 maj

ITIL® 4 Specialist - Create, Deliver and Support

3 dagar

22450 kr

Kod: AK6413

Datum: 20 april

Kursen ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support är en del av Managing Professional-programmet på Intermediate-nivå för ITIL 4, och deltagarna behöver klara det relaterade certifieringstestet som ett delmål mot certifieringstiteln Managing Professional MP . Modulen fokuserar på integration av olika värdeströmmar och aktiviteter för att skapa, leverera och stödja IT-aktiverade produkter och tjänster samtidigt som de täcker stödpraxis, metoder och verktyg. Läs mer

Stockholm 20 april

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: AK310

Datum: 11 maj

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Göteborg 11 maj

Att leda effektiva och utvecklande arbetsmöten

2 dagar

13950 kr

Kod: AK407

Datum: 18 maj

Vad krävs för att ett arbetsmöte ska vara och kännas effektivt och utvecklande för alla som är med? Vilka är framgångsfaktorerna för att nå ett gemensamt mål enligt forskning och studier? Läs mer

Stockholm 18 maj

Kravdesign

2 dagar

14400 kr

Kod: K1011

Datum: 23 april

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker. Läs mer

Stockholm 23 april

ISTQB Certifiering inom test i agila team

2 dagar

14400 kr

Kod: K1028

Datum: 18 maj

Denna kurs är för dig som jobbar eller ska jobba med test i agila projekt och vill komplettera din ISTQB-certifiering. Läs mer

Stockholm 18 maj

Agil test

1 dag

7900 kr

Kod: K1026

Datum: 8 juni

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö. Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik. Läs mer

Stockholm 8 juni

Preparandkurs inför PMP-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK162

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs förbereder dig inför certifieringstestet Project Management Professional PMP , från Project Management Institute PMI . Kursen ger förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

ITIL® Awareness & Inspiration

Halvdag

4950 kr

Kod: AK6151

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna dags introduktionskurs ger deltagare en unik möjlighet att få en introduktion till koncepten ITIL och IT Service Management. Den ger en översikt av begreppen inom ITIL ramverket samt introducerar de viktigaste ITIL-processerna. Denna kurs förklarar hur ITIL processer drivs av en tjänstelivscykeln för att ge en väl fungerande organisation, vilket säkerställer hög kvalitet av tjänsteleverans till sina kunder. Den har utformats för elever som behöver en grundläggande kännedom om ITIL och som en del av ett större program eller för dem vill bedöma ITIL ITSM för sin organisation. Läs mer

Konflikthantering

2 dagar

13950 kr

Kod: AK405

Datum: Kursen hålls på begäran

En konflikt är alltid en konflikt oavsett vilken vetenskaplig definition man väljer att bekänna sig till. Konflikter är någonting naturligt och fullständigt ofrånkomligt och som, om de hanteras på rätt sätt, snarare är berikande än destruktiva och hämmande. Läs mer

GDPR Practitioner - Från Vad till Hur, från hinder till möjlighet Nyhet

3 dagar

29450 kr

Kod: AK6736

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna kurs vänder vi den nya lagstiftningen från business obstacle till business enabler. Med praktiska Hands On-övningar lär du dig Best Practice inom GDPR och dataskydd - metoderna och alternativen för att lyfta organisationen och leva upp till de nya reglerna, samtidigt som verksamheten kan fortsätta rulla på. Läs mer

SAFe® DevOps (Certified SAFe® DevOps Practitioner (SDP)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK155

Datum: Kursen hålls på begäran

SAFe DevOps provides a comprehensive overview for understanding the DevOps competencies needed to accelerate time-to-market by improving the flow of value through the Continuous Delivery Pipeline. Läs mer

Scrum för utvecklingsteamet

3 dagar

24000 kr

Kod: AK125

Datum: Kursen hålls på begäran

Hur ser det ut i praktiken när man jobbar i tvåveckorssprintar, utan överlämningar eller minivattenfall? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum? Hur uppstår kraven och hur hanterar vi dem egentligen? Läs mer

SAFe® 4.6 for Scrum Master (Certified SAFe® Scrum Master)

2 dagar

19750 kr

Kod: AK152

Datum: Kursen hålls på begäran

For Scrum Masters learning about their role in a SAFe enterprise context. Learn to facilitate Team and Program Level events for successful program execution, explore Scrum in the context of the entire enterprise, and become a servant leader and coach. SAFe Scrum Masters help Agile Teams to deliver the maximum business value that is achievable through SAFe. Läs mer