Developing on AWS

Developing on AWS helps developers understand how to use the AWS SDK to develop secure and scalable cloud applications. The course provides in-depth knowledge about how to interact with AWS using code and covers key concepts, best practices, and troubleshooting tips.

Certifiering

This course will help you prepare for the exam AWS Certified Developer - Associate

Målgrupp

This course is intended for developers.

Kursens mål

This course is designed to teach you how to:

 • Set up the AWS SDK and developer credentials for Java, C#/.Net, Python, and JavaScript.
 • Use the AWS SDK to interact with AWS services and develop solutions.
 • Use Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and Amazon DynamoDB as data stores.
 • Integrate applications and data by using Amazon Kinesis, AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), and Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF).
 • Use AWS Identity and Access Management (IAM) for service authentication.
 • Use Web Identity Framework and Amazon Cognito for user authentication.
 • Use Amazon ElastiCache and Amazon CloudFront to improve application scalability.
 • Deploy applications by using AWS Elastic Beanstalk and AWS CloudFormation.

Ämnesområden

 • Set up the AWS SDK and developer credentials for Java, C#/.Net, Python, and JavaScript.
 • Use the AWS SDK to interact with AWS services and develop solutions.
 • Use Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and Amazon DynamoDB as data stores.
 • Integrate applications and data by using Amazon Kinesis, AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), and Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF).
 • Use AWS Identity and Access Management (IAM) for service authentication.
 • Use Web Identity Framework and Amazon Cognito for user authentication.
 • Use Amazon ElastiCache and Amazon CloudFront to improve application scalability.
 • Deploy applications by using AWS Elastic Beanstalk and AWS CloudFormation.
 • Working with Events
 • Developing Event-Driven Solutions with Amazon Kinesis Stream
 • Developing Event-Driven Solutions with Amazon SWF, Amazon SQS, and Amazon SNS
 • Developing Event-Driven Solutions with AWS Lambda

Developing and Deploying Secure, Scalable Applications

 • Developing Secure Applications
 • Caching Information for Scalability
 • Monitoring Your Application and AWS Resources with Amazon CloudWatch
 • Deploying Applications with AWS Elastic Beanstalk and AWS CloudFormation

Förkunskaper

Attendees should have the following prerequisites:

 • Familiarity with AWS services
 • A working knowledge of Java, C#/.NET, or Python

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 26 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod GK4504
Boka kursen

Välj ort och kursstart

15 april

17 juni

16 september

14 oktober

9 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.