Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Black Belt Troubleshooting Windows OS with Sami Laiho

Låt en presentatör i världsklass lära dig sina coolaste trick! Denna kurs riktar sig till dig som arbetar med Microsoft Windows Server eller Windows 7-10, och vill fördjupa dig inom felsökning av operativsystemet. Kursstart: 15 april i Stockholm.

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Nivå Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Querying Data with Transact-SQL Part 1 Populär

3 dagar

25450 kr

Kod: M20761-1

Datum: 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Stockholm 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november, 11 november, 9 december, 13 januari
Göteborg 8 april, 13 maj, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december, 9 december, 13 januari, 13 januari
Malmö 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 14 oktober, 11 november, 11 november, 9 december, 13 januari
Linköping 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november, 11 november, 9 december, 13 januari

Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: M20761-2

Datum: 11 april, 16 maj, 13 juni, 11 juli, fler

Denna SQL Server-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 11 april, 16 maj, 13 juni, 11 juli, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari
Göteborg 11 april, 16 maj, 16 maj, 13 juni, 11 juli, 11 juli, 22 augusti, 19 september, 19 september, 17 oktober, 14 november, 14 november, 12 december, 12 december, 16 januari, 16 januari
Malmö 11 april, 16 maj, 13 juni, 11 juli, 22 augusti, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 17 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari
Linköping 11 april, 16 maj, 13 juni, 11 juli, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari

Azure Infrastructure and Deployment - Alla fem dagarna Nyhet

5 dagar

35950 kr

Kod: MAZ-100T

Datum: 8 april, 20 maj, 1 juli, 12 augusti, fler

På fem dagar lär du dig grunderna i att hantera en Azure-baserad infrastruktur, komplett med uppsättning, resurshantering, lagring, nätverk, virtualisering och identitetshantering. Läs mer

Stockholm 8 april, 20 maj, 1 juli, 12 augusti, 9 september, 14 oktober, 11 november, 16 december, 13 januari
Umeå 8 april, 20 maj, 1 juli, 12 augusti, 9 september, 14 oktober, 11 november, 16 december, 13 januari
Linköping 8 april, 20 maj, 1 juli, 12 augusti, 9 september, 14 oktober, 11 november, 16 december, 13 januari
Göteborg 8 april, 20 maj, 1 juli, 1 juli, 12 augusti, 12 augusti, 9 september, 14 oktober, 14 oktober, 11 november, 16 december, 16 december, 13 januari

Administering a SQL Database Populär

5 dagar

33950 kr

Kod: M20764

Datum: 8 april, 13 maj, 1 juli, 12 augusti, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2017, men det allra mesta du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner. Läs mer

Stockholm 8 april, 13 maj, 1 juli, 12 augusti, 9 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari
Umeå 8 april, 13 maj, 1 juli, 12 augusti, 9 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari
Linköping 8 april, 13 maj, 1 juli, 12 augusti, 9 september, 21 oktober, 18 november, 16 december, 20 januari
Malmö 8 april, 13 maj, 1 juli, 1 juli, 12 augusti, 12 augusti, 9 september, 21 oktober, 18 november, 18 november, 16 december, 20 januari

Performance Tuning and Optimization SQL Databases Populär

4 dagar

31950 kr

Kod: M10987

Datum: 15 april, 17 juni, 26 augusti, 7 oktober, fler

Denna avancerade SQL Server-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Stockholm 15 april, 17 juni, 26 augusti, 7 oktober, 11 november, 16 december, 27 januari
Göteborg 15 april, 15 april, 17 juni, 26 augusti, 26 augusti, 7 oktober, 11 november, 11 november, 11 november, 16 december, 27 januari
Malmö 15 april, 17 juni, 26 augusti, 7 oktober, 7 oktober, 11 november, 11 november, 16 december, 27 januari
Linköping 15 april, 17 juni, 26 augusti, 7 oktober, 11 november, 11 november, 16 december, 27 januari

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26450 kr

Kod: M20778

Datum: 23 april, 3 juni, 8 juli, 19 augusti, fler

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Göteborg 23 april, 23 april, 3 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 7 oktober, 4 november, 4 november
Malmö 23 april, 3 juni, 3 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 16 september, 7 oktober, 4 november
Stockholm 23 april, 3 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 4 november, 16 december, 27 januari
Linköping 23 april, 3 juni, 8 juli, 19 augusti, 16 september, 7 oktober, 4 november

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 14 augusti, 5 september, 2 oktober, 17 oktober, 30 oktober, 7 november, 27 november, 12 december, 22 januari
Umeå 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli
Göteborg 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 12 juni, 3 juli, 14 augusti, 17 oktober, 12 december
Linköping 27 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 1 juli, 12 augusti, 3 september, 30 september, 15 oktober, 28 oktober, 5 november, 25 november, 10 december, 20 januari
Umeå 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 1 juli
Göteborg 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 10 juni, 1 juli, 12 augusti, 15 oktober, 25 november
Linköping 25 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 1 juli

Azure Integration and Security - Alla fyra dagarna Nyhet

4 dagar

31950 kr

Kod: MAZ-101T

Datum: 26 mars, 23 april, 17 juni, 23 september, fler

Kursen bygger vidare på din kunskapsbas i Azure-baserad infrastruktur med mer avancerade aspekter, såsom migrering från on-premise-miljöer och implementation av applikationstjänster samt mer avancerad nätverksvirtualisering och säkerhet. Läs mer

Göteborg 23 april, 17 juni, 17 juni, 23 september, 23 september, 28 oktober, 20 januari, 20 januari
Malmö 23 april, 23 april, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 28 oktober, 20 januari
Stockholm 26 mars, 23 april, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 20 januari
Linköping 23 april, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 20 januari

Automating Administration with Windows PowerShell Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M10961mod

Datum: 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Malmö 15 april, 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, 19 augusti
Göteborg 15 april, 13 maj, 13 maj, 17 juni, 17 juni, 8 juli, 8 juli, 19 augusti
Stockholm 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, 19 augusti
Linköping 15 april, 13 maj, 17 juni, 8 juli, 19 augusti

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

33950 kr

Kod: M20703-1

Datum: 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Göteborg 8 april, 13 maj, 10 juni, 10 juni, 8 juli, 19 augusti
Malmö 8 april, 13 maj, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 8 juli, 19 augusti
Stockholm 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 19 augusti
Linköping 8 april, 13 maj, 10 juni, 8 juli, 19 augusti

Developing SQL Data Models using Analysis Services

3 dagar

26450 kr

Kod: M20768

Datum: 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 28 oktober, fler

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server och Analysis Services SSAS . Läs mer

Göteborg 6 maj, 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 28 oktober, 28 oktober, 9 december
Stockholm 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 28 oktober, 9 december
Malmö 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 28 oktober, 9 december
Linköping 6 maj, 1 juli, 26 augusti, 28 oktober, 9 december

BizTalk Server 2016 - Developing Integration Solutions Populär

5 dagar

36950 kr

Kod: A372

Datum: 8 april, 10 juni, 2 september, 21 oktober, fler

Kursen riktar sig till systemutvecklare som skall arbeta med Microsoft BizTalk Server. Vi går igenom begrepp och teknologier i integrationslösningar och ger en orientering över hela Microsofts integrationsplattform med fokus på BizTalk Server. Läs mer

Stockholm 8 april, 10 juni, 2 september, 21 oktober, 9 december
Linköping 8 april, 10 juni, 2 september, 21 oktober, 9 december
Umeå 8 april, 10 juni, 2 september, 21 oktober, 9 december
Malmö 8 april, 10 juni, 10 juni, 2 september, 21 oktober, 9 december

Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

33950 kr

Kod: M20767

Datum: 25 mars, 10 juni, 23 september, 2 december

Denna SQL Server 2017- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 25 mars, 10 juni, 23 september, 2 december
Umeå 25 mars, 10 juni, 23 september, 2 december
Linköping 25 mars, 10 juni, 23 september, 2 december
Malmö 25 mars, 10 juni, 23 september, 2 december

Cloud-Based Integration Using Azure Logic Apps

5 dagar

39450 kr

Kod: A321

Datum: 10 juni, 9 september, 18 november

Attendees of this course will learn how to build cloud-hosted integration solutions that utilize the power of Microsoft Azure. The Azure cloud platform offers a vast variety of diverse services to help enterprises build powerful solutions. In this course, students learn how to create enterprise-grade integration solutions using Logic Apps, API Apps, the Enterprise Integration Pack, and Azure Service Bus. Läs mer

Stockholm 10 juni, 9 september, 18 november
Göteborg 10 juni, 9 september, 9 september, 18 november
Malmö 10 juni, 9 september, 9 september, 18 november
Linköping 10 juni, 9 september, 9 september, 18 november

Microsoft Azure - Strategy-level Fundamentals

1 dag

9950 kr

Kod: MAZ-900T01

Datum: 29 maj, 6 september, 22 november

Denna kurs ger grundläggande kunskap om molntjänster och hur sådana tillhandahålls med Microsoft Azure. Den introducerar till allmänna cloud computing-koncept samt typiska modeller och tjänster som Public, Private och Hybrid Cloud samt Infrastructure-as-a-Service IaaS , Platform-as-a-Service PaaS och Softwarwe-as-a-service SaaS . Läs mer

Malmö 29 maj, 29 maj, 6 september, 22 november, 22 november
Göteborg 29 maj, 6 september, 6 september, 22 november
Stockholm 29 maj, 6 september, 22 november
Umeå 29 maj, 6 september, 22 november

SharePoint 2016 for Developers Nyhet

5 dagar

36950 kr

Kod: A310

Datum: 20 maj, 26 augusti, 4 november

This course explores the development opportunities available with SharePoint 2016 On-premises. The first half of the class focuses on SharePoint Foundation 2016 development where students will learn how to develop fundamental building blocks such as features, solutions, pages, lists and workflows. In addition, new topics such the new SharePoint app model and the SharePoint app security OAuth and S2S for apps as well as remote event receivers are covered and explained in great depth. Läs mer

Göteborg 20 maj, 20 maj, 26 augusti, 4 november, 4 november
Malmö 20 maj, 26 augusti, 26 augusti, 4 november
Stockholm 20 maj, 26 augusti, 4 november
Linköping 20 maj, 26 augusti, 4 november

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 29 april, 20 maj, 3 juni

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Göteborg 29 april, 20 maj, 20 maj, 3 juni
Malmö 29 april, 29 april, 20 maj, 3 juni
Stockholm 29 april, 20 maj, 3 juni
Linköping 29 april, 20 maj, 3 juni

Microsoft 365 Identity and Services - Alla fem dagarna Nyhet

5 dagar

35950 kr

Kod: MMS-100T

Datum: 8 april, 20 maj, 1 juli

På fem dagar lär du dig grunderna i att hantera tjänster och identiteter i en Microsoft 365-baserad infrastruktur, inklusive Office 365-hantering, tenants, tjänster och identiteter. Läs mer

Malmö 8 april, 20 maj, 20 maj, 1 juli
Göteborg 8 april, 20 maj, 1 juli, 1 juli
Stockholm 8 april, 20 maj, 1 juli
Umeå 8 april, 20 maj, 1 juli

Office 365 Management Nyhet

2 dagar

19950 kr

Kod: MMS-100T01

Datum: 8 april, 20 maj, 8 juli

På två dagar lär du dig hantera Office 365 Management, inklusive nyckelkomponenter, utrullning och konfiguration inklusive Office 365 ProPlus. Läs mer

Göteborg 8 april, 20 maj, 8 juli, 8 juli
Malmö 8 april, 20 maj, 20 maj, 8 juli
Stockholm 8 april, 20 maj, 8 juli
Umeå 8 april, 20 maj, 8 juli