Microsoft-utbildning hos Cornerstone

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Cornerstone tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker, utvecklare och användare.

Advanced Black Belt Troubleshooting - Windows OS Internals with Sami Laiho

Tror du att du vet allt om Windows OS? Gå en masterclass med Sami Laiho, en av världens främsta experter inom Windows OS. Kursen pågår i 4 dagar med start 10 december i Stockholm. 

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 28 maj, 14 juni, 27 juni, 29 augusti, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läs mer

Stockholm 28 maj, 14 juni, 27 juni, 29 augusti, 10 september, 26 september, 8 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 19 december, 23 januari
Göteborg 14 juni, 27 juni, 29 augusti, 10 september, 10 september, 26 september, 8 oktober, 24 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 19 december, 19 december, 23 januari
Malmö 14 juni, 27 juni, 29 augusti, 10 september, 26 september, 8 oktober, 8 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 28 november, 19 december, 23 januari
Linköping 14 juni, 27 juni, 29 augusti, 10 september, 26 september, 8 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 19 december, 23 januari

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016 Populär

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 12 september, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 12 september, 24 september, 10 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 21 januari
Göteborg 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 12 september, 12 september, 24 september, 10 oktober, 22 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 17 december, 21 januari
Malmö 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 12 september, 24 september, 10 oktober, 10 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 26 november, 17 december, 21 januari
Linköping 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 12 september, 24 september, 10 oktober, 22 oktober, 12 november, 26 november, 17 december, 21 januari

Administering a SQL Database Populär

5 dagar

33950 kr

Kod: M20764

Datum: 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2017, men det allra mesta du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner. Läs mer

Stockholm 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari
Göteborg 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti, 24 september, 24 september, 22 oktober, 19 november, 19 november, 17 december, 14 januari
Malmö 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 22 oktober, 19 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Linköping 28 maj, 11 juni, 25 juni, 2 juli, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december, 14 januari

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

5 dagar

33950 kr

Kod: M20533mod

Datum: 28 maj, 11 juni, 2 juli, 20 augusti, fler

Denna kurs riktar sig till IT-personal som har arbetat med On Premise-baserade IT-miljöer med AD DS, virualiseringsteknologier såsom Hyper-V eller VMM samt applikationsutveckling, och som ska rulla ut hela eller delar av en infrastruktur i Azure. Läs mer

Göteborg 28 maj, 11 juni, 2 juli, 20 augusti, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 8 oktober, 29 oktober, 29 oktober, 26 november, 26 november, 17 december
Stockholm 28 maj, 11 juni, 2 juli, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december
Malmö 28 maj, 11 juni, 2 juli, 20 augusti, 17 september, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december, 17 december
Linköping 28 maj, 11 juni, 2 juli, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 26 november, 17 december

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

33950 kr

Kod: M20703-1

Datum: 25 juni, 6 augusti, 3 september, 1 oktober, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Malmö 25 juni, 6 augusti, 6 augusti, 3 september, 1 oktober, 5 november, 19 november, 19 november, 17 december, 21 januari
Stockholm 25 juni, 6 augusti, 3 september, 1 oktober, 5 november, 19 november, 17 december, 21 januari
Göteborg 25 juni, 6 augusti, 3 september, 3 september, 1 oktober, 1 oktober, 5 november, 5 november, 19 november, 17 december, 17 december, 21 januari, 21 januari
Linköping 25 juni, 6 augusti, 3 september, 1 oktober, 5 november, 19 november, 17 december, 21 januari

Automating Administration with Windows PowerShell Populär

4 dagar

29950 kr

Kod: M10961mod

Datum: 18 juni, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 18 juni, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Göteborg 18 juni, 20 augusti, 17 september, 17 september, 8 oktober, 5 november, 5 november, 26 november, 26 november, 17 december, 17 december, 14 januari
Malmö 18 juni, 20 augusti, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 8 oktober, 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari
Linköping 18 juni, 20 augusti, 17 september, 8 oktober, 5 november, 26 november, 17 december, 14 januari

Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: M20761-2

Datum: 14 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, fler

Denna SQL Server-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 14 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 15 november, 13 december, 24 januari
Göteborg 14 juni, 16 augusti, 13 september, 13 september, 18 oktober, 15 november, 15 november, 13 december, 13 december, 24 januari
Malmö 14 juni, 16 augusti, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 18 oktober, 15 november, 13 december, 24 januari
Linköping 14 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 15 november, 13 december, 24 januari

Querying Data with Transact-SQL Part 1 Populär

3 dagar

25450 kr

Kod: M20761-1

Datum: 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 oktober, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Stockholm 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari
Linköping 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari
Umeå 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 oktober, 12 november, 10 december, 21 januari
Göteborg 11 juni, 13 augusti, 10 september, 10 september, 15 oktober, 12 november, 12 november, 10 december, 10 december, 21 januari

Analyzing Data with Power BI Populär

3 dagar

26450 kr

Kod: M20778

Datum: 18 juni, 4 juli, 20 augusti, 24 september, fler

During this course you will get a good understanding of data analysis with Power BI. The course includes how to combine, transform and model data and create visualizations. The course also covers how to connect Power BI with SQL Server Analysis Services data and big Data sources such as Hadoop. Läs mer

Stockholm 18 juni, 4 juli, 20 augusti, 24 september, 22 oktober, 12 november, 17 december
Linköping 18 juni, 4 juli, 20 augusti, 24 september, 22 oktober, 12 november, 17 december
Umeå 18 juni, 4 juli, 20 augusti, 24 september, 22 oktober, 12 november, 17 december
Göteborg 18 juni, 4 juli, 20 augusti, 20 augusti, 24 september, 22 oktober, 22 oktober, 12 november, 17 december

SharePoint för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

16950 kr

Kod: A158

Datum: 18 juni, 28 juni, 23 augusti, 17 september, fler

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Göteborg 18 juni, 28 juni, 23 augusti, 23 augusti, 17 september, 17 september, 15 oktober, 8 november, 8 november, 10 december
Stockholm 28 juni, 23 augusti, 17 september, 15 oktober, 8 november, 10 december
Malmö 28 juni, 23 augusti, 17 september, 15 oktober, 15 oktober, 8 november, 10 december, 10 december
Linköping 28 juni, 23 augusti, 17 september, 15 oktober, 8 november, 10 december

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

33950 kr

Kod: M20740

Datum: 28 maj, 25 juni, 13 augusti, 24 september, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Stockholm 28 maj, 25 juni, 13 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november, 14 januari
Göteborg 25 juni, 13 augusti, 24 september, 29 oktober, 29 oktober, 26 november, 14 januari
Malmö 25 juni, 13 augusti, 24 september, 24 september, 29 oktober, 26 november, 26 november, 14 januari
Linköping 25 juni, 13 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november, 14 januari

Performance Tuning and Optimization SQL Databases Populär

4 dagar

31950 kr

Kod: M10987

Datum: 22 maj, 18 juni, 20 augusti, 1 oktober, fler

Denna avancerade SQL Server-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Stockholm 22 maj, 18 juni, 20 augusti, 1 oktober, 5 november, 3 december
Göteborg 22 maj, 18 juni, 20 augusti, 1 oktober, 1 oktober, 5 november, 3 december, 3 december
Malmö 22 maj, 18 juni, 20 augusti, 1 oktober, 5 november, 5 november, 3 december
Linköping 22 maj, 18 juni, 20 augusti, 1 oktober, 5 november, 3 december

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 Populär

1 dagar

6450 kr

Kod: A148

Datum: 11 juni, 16 augusti, 20 augusti, 20 september, fler

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om layout och effekter som gör att dina presentationer mottas på bästa sätt. Läs mer

Stockholm 11 juni, 16 augusti, 20 augusti, 20 september, 15 oktober, 8 november
Linköping 11 juni, 16 augusti, 20 augusti, 20 september, 15 oktober, 8 november
Umeå 11 juni, 16 augusti, 20 augusti, 20 september, 15 oktober, 8 november
Göteborg 11 juni, 16 augusti, 20 augusti, 20 augusti, 20 september, 15 oktober, 15 oktober, 8 november

Office 365 - Enabling and Managing

5 dagar

33950 kr

Kod: M20347

Datum: 25 juni, 3 september, 24 september, 22 oktober, fler

Denna Office 365-kurs för IT-tekniker ger dig utbildning för att utföra förstudie, planering, utformning, utrullning och handhavande av Office 365-baserade IT-tjänster. I detta ingår identitetshantering, beroenden, kravställning och angränsande teknologier som en 365-lösning kan vara beroende av. Läs mer

Stockholm 25 juni, 3 september, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december
Göteborg 25 juni, 3 september, 24 september, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december
Malmö 25 juni, 3 september, 24 september, 22 oktober, 19 november, 19 november, 17 december
Linköping 25 juni, 3 september, 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december

Office 365 - Administration and Troubleshooting

3 dagar

25450 kr

Kod: M10997

Datum: 25 juni, 20 augusti, 19 september, 17 oktober, fler

Denna tredagars Office 365-kurs ger dig som IT-proffs den utbildning du behöver för att administrera, konfigurera, felsöka och handha Office 365-baserade tjänster, såsom identitetshantering, beroenden, systemkrav och angränsande stödteknologier. Läs mer

Stockholm 25 juni, 20 augusti, 19 september, 17 oktober, 12 december
Umeå 25 juni, 20 augusti, 19 september, 17 oktober, 12 december
Göteborg 25 juni, 20 augusti, 20 augusti, 19 september, 19 september, 17 oktober, 12 december
Malmö 25 juni, 20 augusti, 19 september, 17 oktober, 17 oktober, 12 december, 12 december

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 3 september, 8 oktober, 5 november, 6 december, fler

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Stockholm 3 september, 8 oktober, 5 november, 6 december, 28 januari
Göteborg 3 september, 8 oktober, 8 oktober, 5 november, 6 december, 6 december, 28 januari
Malmö 3 september, 3 september, 8 oktober, 5 november, 5 november, 6 december, 28 januari
Linköping 3 september, 8 oktober, 5 november, 6 december, 28 januari

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

33950 kr

Kod: M20742

Datum: 11 juni, 10 september, 22 oktober, 19 november

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 11 juni, 10 september, 22 oktober, 19 november
Göteborg 11 juni, 11 juni, 10 september, 10 september, 22 oktober, 19 november, 19 november
Malmö 11 juni, 11 juni, 10 september, 22 oktober, 22 oktober, 19 november
Linköping 11 juni, 11 juni, 10 september, 22 oktober, 19 november

Arbeta smartare med Office 365

1 dagar

6950 kr

Kod: A103

Datum: 31 maj, 18 juni, 24 augusti, 16 november, fler

I denna kurs går vi igenom de produkter som ingår i Office 365 ur ett användarperspektiv och hur de stödjer ett modernt arbetssätt. Fokus ligger på samarbete, kommunikation och effektivitet och efter kursen förstår du vad OneDrive, SharePoint, Planner, Teams och Skype for Business är, samt hur dessa integreras med dina vanliga Officeprodukter som Word, Excel och Outlook. Läs mer

Stockholm 31 maj, 18 juni, 24 augusti, 16 november, 21 december
Göteborg 31 maj, 18 juni, 24 augusti, 24 augusti, 16 november, 21 december
Malmö 31 maj, 18 juni, 24 augusti, 16 november, 21 december
Linköping 31 maj, 18 juni, 24 augusti, 16 november, 21 december

Skapa avancerade presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

6950 kr

Kod: A149

Datum: 17 augusti, 21 augusti, 21 september, 16 oktober, fler

Efter kursen kan du skapa avancerade och professionella bildspel. Du kan infoga och länka diagram och kalkyler från Excel och kan skapa anpassade bildspel för olika målgrupper och situationer. Du kan infoga video- och ljudklipp och du har god kunskap om hur du gör avancerade effekter och animeringar i ditt bildspel. Läs mer

Stockholm 17 augusti, 21 augusti, 21 september, 16 oktober, 9 november
Göteborg 17 augusti, 21 augusti, 21 september, 16 oktober, 9 november
Malmö 17 augusti, 21 augusti, 21 september, 16 oktober, 9 november
Linköping 17 augusti, 21 augusti, 21 september, 16 oktober, 9 november

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

33950 kr

Kod: M20743

Datum: 11 juni, 2 juli, 13 augusti, 8 oktober, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Göteborg 11 juni, 2 juli, 13 augusti, 8 oktober, 8 oktober, 3 december, 3 december
Stockholm 2 juli, 13 augusti, 8 oktober, 3 december
Umeå 2 juli, 13 augusti, 8 oktober, 3 december
Malmö 2 juli, 13 augusti, 13 augusti, 8 oktober, 3 december