Microsoft Azure - Business Fundamentals

Denna kurs ger grundläggande kunskap om molntjänster och hur sådana tillhandahålls med Microsoft Azure. Den introducerar till allmänna cloud computing-koncept samt typiska modeller och tjänster som Public, Private och Hybrid Cloud samt Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Softwarwe-as-a-service (SaaS).

Den behandlar även vissa centrala Azure-tjänster och -lösningar samt viktiga grundpelare avseende säkerhet, integritet och regelefterlevnad. Vi kommer även att få en överblick av priser och supporttjänster som är tillgängliga med Azure.

Kursen består av presentationer, demonstrationer och gruppdiskussioner.

Målgrupp och syfte

Kursen kan utgöra ett lämpligt avstamp till att lära sig molntjänster och Microsoft Azure innan du går ytterligare kurser inom Microsoft Azure eller andra molntjänster. Den kan även vara ett alternativ för beslutsfattare som behöver orientera sig inom ämnet för att lättare förstå den tekniska aspekten på strategiska beslut.

Förkunskaper

Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs.

Ämnesområden

Cloud Concepts

In this module you will learn basic cloud concepts.

 • Learning Objectives
 • Why Cloud Services?
 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS)
 • Public, Private, and Hybrid cloud models

Core Azure Services

In this module you will learn the basics core services available with Microsoft Azure.

 • Core Azure architectural components
 • Core Azure Services and Products
 • Azure Solutions
 • Azure management tools

Security, Privacy, Compliance and Trust

In this module, you learn about security, privacy, compliance, and trust with Microsoft Azure.

 • Securing network connectivity in Azure
 • Core Azure Identity services
 • Security tools and features
 • Azure governance methodologies
 • Monitoring and Reporting in Azure
 • Privacy, Compliance and Data Protection standards in Azure

Azure Pricing and Support

In this module, you will focus on pricing and support models available with Microsoft.

 • Azure subscriptions
 • Planning and managing costs
 • Support options available with Azure
 • Service lifecycle in Azure

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-900T01

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

4 maj

25 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.