Microsoft Azure - Infrastructure Administration

På fyra dagar lär du dig att hantera en Azure-baserad infrastruktur, komplett med uppsättning, resurshantering, lagring, nätverk, virtualisering och identitetshantering. Vi går även in på backup och delning av data, sammankoppling med on-premise samt Azure AD, identitetshantering och övervakning.

Kursen riktar sig till dig som skall administrera en infrastruktur baserad på Azure, inklusive lagring, nätverk och applikationshantering. 

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper i Windows Server och Active Directory-baserade operativsystem nätverk, samt vara bekant med nyckelkomponenterna inom modern infrastruktur såsom virtualisering, molninfrastruktur och lagringsstrukturer. 

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Ämnesområden

Azure Administration 

In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs. 

 • Azure Portal and Cloud Shell 
 • Azure PowerShell and CLI  
 • Resource Manager  
 • ARM Templates 

Azure Virtual Machines 

In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions. 

 • Virtual Machine Planning 
 • Creating Virtual Machines 
 • Virtual Machine Availability 
 • Virtual Machine Extensions 

Azure Storage 

In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security. 

 • Storage Accounts 
 • Azure Blobs 
 • Azure Files 
 • Storage Security 

Virtual Networking 

In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.  

 • Virtual Networks 
 • IP Addressing 
 • Azure DNS 
 • Network Security Groups 

Intersite Connectivity 

In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute. 

 • VNet Peering 
 • VNet-to-VNet Connections 
 • ExpressRoute Connections 

Monitoring 

In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher. 

 • Azure Monitor 
 • Azure Alerts 
 • Log Analytics 
 • Network Watcher 

Data Protection 

In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups. 

 • Data Replication 
 • File and Folder Backups 
 • Virtual Machine Backups 

Network Traffic Management 

In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager. 

 • Service Endpoints and Network Routing 
 • Azure Load Balancer 
 • Azure Traffic Manager 

Azure Active Directory 

In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join. 

 • Azure Active Directory 
 • Azure AD Connect 
 • Azure AD Join 

Securing Identities 

In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset. 

 • Multi-Factor Authentication 
 • Azure AD Identity Protection 
 • Self-Service Password Reset 

Governance and Compliance 

In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, and Azure policy. 

 • Subscriptions and Accounts 
 • Role-Based Access Control (RBAC) 
 • Users and Groups 
 • Azure Policy 

Data Services 

In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync. 

 • Content Delivery Network 
 • File Sync 
 • Import and Export Service 
 • Data Box 

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 30 950,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod MAZ-103T00

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

6 april

14 april

27 april

25 maj

6 juli

17 augusti

31 augusti

14 september

28 september

12 oktober

2 november

23 november

14 december

11 januari

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.
Dina SA-vouchers för Azure-kurser går ut i februari - se till att boka idag!

Dina SA-vouchers för Azure-kurser går ut i februari - se till att boka idag!

Nu gäller det att agera snabbt, dina SA-vouchers slutar nämligen att gälla väldigt snart. Först att tas bort ur programmet är kurserna inom Azure, som försvinner från SATV-katalogen redan den 1 februari 2020. Vi kan dock lugna dig med att du inte behöver gå kursen innan den 1 februari, du behöver bara ha bokat den då. Du har nämligen hela våren på dig att gå kurs hos oss.