Azure Architect Technologies - Deploying and Configuring Infrastructure

Den här kursen ger dig breda grundkunskaper om Azure i din roll som arkitekt. Du lär dig om lagring, hantering av virtuella maskiner, virtuella nätverk och identiteter.

Den här är den första kursen i en serie kurser där du lär dig om arkitektur i Azure. Du kan välja att gå den här kursen som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna.

Choice - Du bestämmer

Du kan välja att gå denna dag som en enskild kurs eller kombinera den med de övriga sammanhängande kurserna. Du kan också delta via LiveClass från valfri plats.

Vill du ha hjälp med din bokning?

Kontakta oss på info@cornerstone.se eller ring 08-562 557 00 så hjälper vi dig!

Om kursen

This course teaches IT Professionals how to manage their Azure resources, including deployment and configuration of virtual machines, virtual networks, storage accounts, and Azure AD that includes implementing and managing hybrid identities. You will also learn how cloud resources are managed in Azure through user and group accounts, and how to grant access to Azure AD users, groups, and services using Role-based access control (RBAC).

You will learn how to create and deploy highly available virtual machines in Azure, using the Azure portal, PowerShell, and ARM templates. The course includes instruction on deploying custom images and Linux virtual machines. You will see how to configure the networking and storage components of virtual machines.

You will learn the monitoring tools and capabilities provided by Azure, including Azure Alerts and Activity Log. You will also be introduced to Log Analytics as an effective data analytics solution for understanding your system status and health. And perhaps the most exciting thing you will learn is how to use the Azure Resource Manager deployment model to work with resources, resource groups, and ARM templates.

Because this course is the first course in the series for the Azure Solutions Architect exams, there is a sizeable amount of introductory content presented to prepare students for the remaining courses in the curriculum. Students are provided with a lesson that covers tips and tricks for working in the Azure portal, as well as an introduction to key tools used in the Azure environment, such as the Cloud Shell and Resource Explorer.

Målgrupp

Arkitekter som vill lära sig om Azure.

Förkunskaper

Du bör ha praktisk erfarenhet av operativsystem, virtualisering, molninfrastruktur, lösningar för lagring samt nätverk.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare. 

Kursens mål

After completing this course, students will be able to:

 • Managing Azure Subscriptions and Resources
 • Implementing and Managing Storage
 • Deploying and Managing VMs
 • Configuring and Managing Virtual Networks
 • Managing Identities using Azure Active Directory

Agenda

Managing Azure Subscriptions and Resources

In this module you will explore Azure monitoring capabilities using Azure alerts, Azure activity logs, and Log Analytics. You will learn to query, analyze, and interpret the data viewed in Log Analytics. 

Implementing and Managing Storage

In this module you will learn about Azure storage accounts, data replication, how to use Azure Storage Explorer, and monitor storage.

Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)

In this module you will learn how to do the following:

 • Create Virtual Machines (VM)s within the Azure Portal
 • Create Virtual Machines (VM)s using Azure PowerShell
 • Create Virtual Machines (VM)s using ARM templates
 • Deploy Linux Virtual Machines (VM)s
 • Monitor Virtual Machines (VM)s Additionally, you will learn how to protect data using backups at regular intervals, whether by snapshot, Azure Backup, or Azure Site Recovery.

Configuring and Managing Virtual Networks

In this module you will create and implement virtual networks using the Azure Portal as well as Azure PowerShell and CLI. You will receive and overview on how to assign IP addresses to Azure resources to communicate with other Azure resources, your on-premises network, and the Internet.

 • Network routing using routing tables and algorithms
 • Inter-site connectivity using VNet-to-VNet connections and VPNs
 • Virtual network peering for regional and global considerations
 • Gateway transit

Managing Identities

This module covers Azure Active Directory (Azure AD) for IT Admins and Developers with a focus on the Azure AD multi-tenant cloud-based directory and identity management service.

 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Built-in roles
 • Self-Service Password Reset (SSPR)
 • Authentication methods for password reset

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 9 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dag
Kurskod MAZ-300T01
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

20 april

8 juni

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.