Developing Microsoft Azure Solutions

Under den här kursen lär du dig hur du flyttar en befintlig ASP .NET MVC-applikation till Azure och utökar applikationens funktionalitet. Fokus under kursen ligger på arkitektur och nödvändiga hänsynstaganden när du skapar applikationer med hög tillgänglighet i molnet.

Vår kursledare Alan Smith, som är MVP inom Azure, ser till att kursen hålls aktuell och behandlar de senaste förändringarna.

Alltid det senaste - Uppdatering av labbar

Microsofts molntjänster genomgår ständiga uppdateringar och förbättringar. Laborationerna på denna kurs sker i en skarp miljö där vi löpande, och ibland på mycket kort varsel, hanterar uppdateringar till labbar och labbmiljö. 

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha god erfarenhet av webbutveckling med ASP.NET och C#. En allmän kännedom om Azure-plattformen är en fördel men inte ett krav. Läromedlet är skrivet på engelska och vissa tillfällen ges med engelskspråkig kursledare.

För att alltid hålla en hög kvalitet på våra teknikkurser använder vi både engelsk- och svensktalande experter som kursledare.

Ämnesområden (Engelska)

  • Overview of the Microsoft Azure Platform
  • Building Application Infrastructure in Azure
  • Hosting Web Applications on the Azure Platform
  • Storing SQL Data in Azure
  • Designing Cloud Applications for Resiliency
  • Storing Tabular Data in Azure
  • Storing and Consuming Files from Azure Storage
  • Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus
  • Automating Integration with Azure Resources
  • Securing Azure Web Applications

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 31 950,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod M20532

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

11 juni

3 september

5 november

Kunduppgifter

Kursanmälan är bindande. För mer information och avbokningsregler se våra allmänna villkor.